Cyklisté

Společným jmenovatelem většiny úrazů na jízdním kole je absence cyklistické přilby. Vývoj počtu usmrcených cyklistů v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2011 („jen“ 50). Vyjma roku 2007 je již z těchto absolutních údajů evidentní dlouhodobá sestupná tendence.

 

Zmíněná sestupná tendence je potvrzená v relativních ukazatelích. Nejméně cyklistů zemřelo v ČR v roce 2011 (o 59 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce1995. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených cyklistů o 12 %. 

 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2011 činil podíl cyklistů 9 %, což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla cyklista.  V roce 1995 byl podíl cyklistů nejvyšší (11 %), naopak v roce 2011 nejnižší (7 %).

detail