Chodci

Neustále omílaným (a podceňovaným) tématem, na které chodci velmi často doplácí je jejich viditelnost. Vývoj počtu usmrcených chodců v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, z pohledu chodců, byl jednoznačně rok 1994, kdy bylo usmrceno 436 osob, naopak nejméně chodců bylo usmrceno v roce 2010 (151). Již z těchto absolutních údajů je zřejmá dlouhodobá sestupná tendence.

Zmíněná sestupná tendence se jednoznačně projevuje v relativním srovnání. Nejméně chodců zemřelo v ČR v roce 2010 (o 55 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1994. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených chodců o 21 %.

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2011 činil podíl chodců 23 %, což znamená, že přibližně každá 4. usmrcená osoba byla chodec.  V roce 1994 byl podíl chodců nejvyšší (30 %), naopak v roce 2007 nejnižší (18 %).

detail