Časová období

Měsíce v roce

V roce 2011 se stalo nejvíce nehod (7 117) v říjnu, v srpnu utrpělo zranění (2 682) nejvíce osob a v září došlo k nejvyššímu počtu usmrcených osob (80). Naopak nejméně nehod (4 800) bylo zaznamenáno v únoru, kdy došlo i k nejnižšímu počtu zranění (1 322). Nejméně osob bylo při dopravních nehodách usmrceno (46) v lednu.

Z dlouhodobých statistik (období 1998 – 2010) vyplývá, že z pohledu nejzávažnějších následků dopravních nehod je nejtragičtějším měsícem červenec (10,1 %), opačný extrém pak připadá na únor (5,7 %).  V roce 2011 bylo nejtragičtější září (10,3 %), naopak nejménší podíl usmrcených osob připadalo na leden (6,0 %).

Zásadní srovnání měsíců přináší závažnost nehod. Jednotlivé sloupce představují počet usmrcených na 1 000 dopravních nehod. Z tohoto pohledu měl v roce 2011 nejtragičtější výsledek měsíc srpen (12,0), naopak nejmenší závažnost představoval leden (7,8). Stejné extrémní případy tvoří podíl nehod s následky na životech a zdraví, kdy v srpnu činil tento podíl 32 % (více než každá 3. dopravní nehoda) a v lednu 21 % (téměř každá 5. dopravní nehoda).

 

Dny v týdnu

Nejvíce dopravních nehod se v roce 2011 stalo v pátek (12 387), nejméně pak v neděli (7 797). Nejvíce osob bylo usmrceno ve středu (109), nejméně také v neděli (92). Oproti předchozímu roku byl největší nárůst usmrcených osob zaznamenán ve čtvrtek (+ 13), v roce 2011 pak bylo v sobotu usmrceno o 22 osob méně než v roce 2010.

Vzhledem k počtu usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod je nejtragičtějším dnem neděle, kdy na 1 000 dopravních nehod připadá 11,8 usmrcených osob, tzn. že při každé 85. dopravní nehodě, která se stala v neděli došlo k usmrcení osoby. Ve stejném srovnání je pak pondělí nejméně závažné (8,3 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod).

  

24 hodin

Hodinové členění

Nejvíce dopravních nehod se v roce 2011 stalo mezi 16. a 17. hodinou (4 703), naopak nejméně mezi 3. a 4. hodinou (744). Počet dopravních nehod souvisí s intenzitou dopravy v jednotlivých částech dne. Nejméně osob bylo usmrceno mezi 23. a 24. hodinou. Mezi 7. a 8. hodinou výrazně vyčnívá počet usmrcených osob (53), což je do určité míry způsobeno ranní špičkou.


Vysokou vypovídající schopnost má závažnost dopravních nehod. Z tohoto pohledu jsou nejtragičtější nehody mezi 4. a 5. hodinou, kdy připadá 26,8 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod. Naopak nejméně usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod bylo zaznamenáno mezi 10. a 11. hodinou (5,3).

Tříhodinové členění

Při kumulaci dopravních nehod a jejich nejtragičtějších následků do tříhodinových intervalů je zřejmé, že mezi 15. a 18. hodinou došlo k největšímu počtu dopravních nehod (13 857) a zároveň bylo usmrceno nejvíce osob (141). Naopak nejméně nehod se stalo mezi půlnocí a 3. hodinou (2 764), ve stejném čase bylo usmrceno nejméně osob (49).

Nejzávažnější dopravní nehody se staly mezi 3. a 6. hodinou, kdy na 1 000 dopravních nehod bylo usmrceno 18,8 osob, naopak nejnižší závažnost byla evidována mezi 9. a 12. hodinou (7,2).

Šestihodinové členění

V roce 2011 se stalo nejvíce dopravních nehod mezi 12. a 18. hodinou (26 269) kdy bylo usmrceno i nejvíce osob (239). Naopak nejméně dopravních nehod (6 375) a nejméně usmrcených osob (117) bylo evidováno od půlnoci do 6. hodin.

Přestože mezi půlnocí a 6. hodinou je evidován nejnižší počet usmrcených osob, vykazují dopravní nehody v tomto časovém období nejvyšší závažnost (18,4 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod). Opačný extrém představuje období mezi 6. a 12. hodinou (8,6).

 

detail