Rodič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Rodič / Děti ve městě / Dítě ve městě / Buďme dětem příkladem

Buďme dětem příkladem

Buďme dětem příkladem

Dítě se učí, jak má chodit a později se pohybovat a jezdit v provozu, především tím, že samo pozoruje dění okolo sebe. Všímá si ostatních chodců, řidičů a především velice pozorně sleduje chování svých rodičů (jak při chůzi, tak i při jízdě autem). Buďme jim proto vždy kladným příkladem. Tím nejlépe vštípíme nejen těm nejmenším, ale i těm odrostlejším některé základní prvky bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.

Snažme se proto chodit a jezdit tak, aby v nás dítě vidělo vzor, a neustále mu připomínejme nezbytnost vzájemného slušného chování, které je hlavním předpokladem bezpečného pohybu v silničním provozu. Upozorňujme dítě na chování ostatních, ať už správné či nesprávné, a to od začátku, od prvních krůčků, soustavně, vytrvale a s trpělivostí.

U negativního chování bychom se měli soustředit zejména na upozornění při:

 • chůzi po nesprávné straně chodníku, silnice, vrážení do kolemjdoucích;
 • přecházení mimo vyznačený přechod, mimo podchod (jsou-li ve vzdálenosti kratší než 50 metrů);
 • přelézání zábradlí;
 • přecházení na červenou;
 • přecházení po nesprávné straně přechodu;
 • přecházení při nedostatečném rozhledu (mezi automobily, po vystoupení z autobusu apod.);
 • nepřipoutání dětí bezpečnostními pásy v zádržných systémech (dětských autosedačkách);
 • nesledování okolního provozu při chůzi (čtení, být „mimo");
 • vytváření skupinek na chodníku, které překážejí ostatním chodcům v pohybu.

Dále upozornění na:

 • překážky provozu (obcházení, předcházení);
 • rychlou jízdu na skateboardech, na kolečkových bruslích;
 • vliv počasí na dopravu (sníh, náledí, déšť, spadané listí - kluzká vozovka, brzdná dráha);
 • jízdu cyklistů po chodníku, vedení jízdních kol po chodníku;
 • používání podchodů a nadchodů;
 • povinnost používání cyklistické přilby.

Učte děti dopravní značky

Zároveň můžeme děti pomalu a nenásilně seznamovat s některými dopravními značkami a vysvětlovat jim jejich význam (především v nejbližším okolí bydliště); jak vypadají, co komu přikazují:

 • přechod pro chodce (značka vodorovná i svislá),
 • podchod nebo nadchod (chodec kráčející po schodech),
 • zákaz vstupu chodců (chodec v kruhu s červeným lemem),
 • zákaz vjezdu všech vozidel (červeně lemovaný kruh),
 • obytná zóna a její konec,
 • pěší zóna a její konec,
 • stezky pro chodce, cyklisty, chodce a cyklisty (modrý kruh s bílým vyznačením příslušného účastníka provozu).
 • výstražný kříž pro železniční přejezd (kříže), atd.

Malujte s dětmi bezpečnost na silnicích

Pokud si dítě maluje, je vhodné ho motivovat takovými náměty z dopravy, o kterých lze dále diskutovat. Určitě stojí za to usměrnit jeho výtvarné projevy například na:

 • dopravní prostředky,
 • dopravní značky v různých situacích,
 • chodce v různých situacích,
 • policisty při řízení provozu,
 • světelnou signalizaci,
 • železniční přejezdy,
 • přechody pro chodce, apod.

detail