Rodič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Rodič / Děti ve městě / Cesta do školy / Děti se vracejí z prázdnin

Děti se vracejí z prázdnin

Pozor - děti se vracejí z prázdnin!

Období prázdnin uběhlo jako voda a děti čeká návrat do městských aglomerací a do škol. Prázdninové volno a svobodu jim teď vystřídá celá řada povinností. A protože jsou děti nejzranitelnějšími účastníky provozu, měli bychom je při jejich návratu z prázdnin znovu poučit o tom, jak se mají na ulicích chovat. Třeba tím, že jim pomůžeme znovu najít bezpečnou cestu do školy!

Opakování je matka moudrosti a i u starších dětí je dobré zopakovat si základní pravidla, která je nutné dodržovat. Bezpečná cesta totiž v mnoha případech nemusí mít nic společného s cestou nejkratší.

Statistiky to bohužel potvrzují – jedním z nejtragičtějších měsíců z pohledu nehodovosti dětí bývá září. Školáci během několika dní opět zaplní lavice a mnozí řidiči si nečekanou změnu vůbec ne­uvědomí. Pak stačí chvilka nepozornosti a … může dojít k neštěstí.

Závažné dopravní nehody ve městech a v blízkosti škol nezpůsobují ale jenom nepozorní řidiči. Děti, dosud zvyklé na pohyb venku a sportovní hřiště, se opět po dlouhé době ocitají v rušném měs­tě a stávají se chtě nechtě účastníky silničního provozu.

Hlavním nebezpečím pro řidiče je soustředění dětí - jejich přítomnost v uli­cích, na sídlištích a na nejživějších ko­munikacích. Každý účastník silničního provozu od cyklisty až po řidiče kami­onu by měl věnovat zvýšenou pozor­nost dopravnímu značení, přecho­dům pro chodce, především v oblas­tech kolem škol a stravovacích zaříze­ní. V současné době se tak mohou ři­diči setkávat se zřetelně značenými místy s větším počtem dětí. Jedná se především o nápisy na vozovce „PO­ZOR DĚTI!" či o klasické dopravní značky snižující nejvyšší povolenou rychlost v obci. Řidiči si často na podobná omezení stěžují, že třeba čtyřicítka je zbytečně nízká rychlost a zvláště ve městech značně zpoma­luje dopravu a vytváří kolony a do­pravní zácpy. Pravdou však zůstává, že brzdná dráha je i v této rychlosti velmi dlouhá a může chodce zranit i usmrtit. Navíc brzdnou dráhu ovliv­ňuje technický stav vozidla, povrch vozovky a reakce řidiče. Pokud pak jde o vyznačené přechody typu „zebra“, pamatujme na to, že na nich mají chodci (nejen děti) jednoznačnou přednost!

Dopravní úrazy tvoří v rámci České republiky takřka polovinu všech úrazů dětí do 15 let. Z celkového počtu 707 osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2011 bylo 12 dětí, z toho bylo 6 dětí usmrceno jako spolujezdci v osobních automobilech, 1 dítě jako spolujezdec v automobilu nákladním, 4 děti zemřely jako chodci a 1 dítě zemřelo coby cyklista, a to navíc při jízdě bez ochranné přilby. Na nehodách chodců se v loňském roce podílely děti ve 433 případech, bylo při nich zraněno 431 osob. Na kolech pak děti zavinily 291 nehod.

Za prvních sedm měsíců letošního roku se pak děti na nehodách chodců podílely 294 nehodami, při kterých bylo zraněných 286, malí cyklisté pak zavinili 159 nehod se 147 zraněnými osobami. Z celkového počtu 376 usmrcených osob v silničním provozu za sedm měsíců roku 2012 bylo 5 dětí – dvě v osobním automobilu sedící na předním sedadle – jedno nepřipoutáno a jedno v dětské sedačce, dvě děti v osobním automobilu sedící na zadním sedadle – jedno nepřipoutáno a jedno v sedačce a jedno dítě zemřelo jako chodec.

Byť výše uvedená statistická čísla oproti letům předcházejícím vykazují výrazné snížení počtu obětí, přesto je nepřijatelné, aby v provozu děti umíraly (to se ostatně týká i dospělých)  a naším cílem by mělo být, aby na ulici nezemřelo ani jedno dítě.

Proto je na místě znovu připomenout rodičům, ale i všem ostatním, kteří se v provozu pohybují, nutnost jít dětem příkladem, a to ať již jako chodci či řidiči.

detail