Řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač

Předjíždění

Nesprávné předjíždění mělo v roce 2009 na svědomí celkem 1654 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno 31 osob. V průměru tak při každém 53. předjíždění dochází k usmrcení člověka – zbytečně.

Předjíždění

Předjíždění lze považovat za jeden z nejrizikovějších úkonů, které může řidič v silničním provozu vůbec udělat. Rizikovost předjíždění souvisí především s přirozenými limity člověka v oblasti vnímání vzdálenosti a rychlosti. Člověk nedovede očima ani mozkem měřit vzdálenosti nebo rychlost. Pouze odhadujeme a porovnáváme. Vzdálenost zpravidla nadhodnocujeme (vzpomeňte na rybáře) a rychlost naopak podhodnocujeme. Jediné co při jízdě přesně známe, je rychlost vlastního vozidla. Tu ukazuje s dostatečnou přesností tachometr. Nesprávný odhad rychlosti a vzdálenosti blížícího se vozidla mívá přitom fatální následky díky společnému jmenovateli těchto nehod – vysoká rychlost v okamžiku srážky. Jak srážce z důvodu předjíždění předejít? Více přemýšlet a nevrhat se bezhlavě do každého předjíždění. Mnohdy stačí počkat a situace se sama vyřeší jinak a zpravidla mnohem bezpečněji – pomalé vozidlo odbočí, ve stoupání se zvýší počet jízdních pruhů atd.

Co při předjíždění rozhodně udělat

Podle § 17 odstavce 1 zákona o silničním provozu se předjíždí vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. To vědí snad všichni řidiči. Odstavec 2 hovoří o tom, že řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí za ním. Proto vždy, když se rozhodnete předjíždět, nezapomeňte na vozidla za sebou. Zkontrolujte zpětná zrcátka a teprve pokud i situace za vámi předjetí umožňuje, zapněte blinkr, a co nejvíce celý manévr urychlete.

Ve stejném odstavci je rovněž uvedeno, že řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty. Pozor na toto ustanovení. „Oblikání“ cyklisty je velmi důležité pro upozornění řidičů za vámi a to obzvláště v případech, kdy řídíte nákladní vozidlo nebo autobus. Při malém bočním odstupu může vzniklá tlaková vlna značně změnit stabilitu cyklisty a ten se tak snadno může dostat pod kola vozidla jedoucího za vámi. Pokud řidiče za vámi na cyklistu puštěním blinkrů neupozorníte, může se velmi snadno stát objetí tragické nehody. Pokud před sebou narazíte na řidiče, který toto pravidlo neuplatňuje, přejetý cyklista může skončit pod vašimi koly. Dodržujte proto větší bezpečnou vzdálenost, ať máte více času na správnou reakci a případné zastavení.

Co naopak rozhodně nedělat

Agresivní řidiči, kteří na silnicích mnohokrát „školí“ pomalu jedoucí řidiče okamžitým zpomalením po předjetí, a to často i do nulové rychlosti, by si měli uvědomit, že se tím dopouštějí závažného přestupku. Za dopravní nehodu, kdy by předjetý řidič nestihl zastavit, totiž nesou plnou odpovědnost. Odstavec 3 jasně uvádí: Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel. Tyto případy jsou jasným omezením a často i ohrožením. Podle odstavce 4 řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. Jednoduše řečeno – pokud vás někdo předjíždí, umožněte mu to!

Místa, kde se předjíždět vůbec nesmí

Kompletní výčet míst, kde je předjíždění zakázáno, uvádí odstavec 5. Podle něj řidič nesmí předjíždět a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích, d) na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním, e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně smě-ru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy, f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí, jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1; jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedu a motocyklu bez postranního vozíku; na hlavní pozemní komunikaci; na křižovatce s řízeným provozem, g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Za porušení zákazu předjíždění následuje postih v podobě pokuty ve správním řízení ve výši 5000-10 000 Kč, 6 trestných bodů do registru a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok. Pokud už se rozhodnete přeci jen předjíždět, nezapomeňte také na to, že ani při předjíždění nesmíte překročit nejvyšší dovolenou rychlost v úseku, kde předjíždíte.

Vždy se snažte o to, aby předjíždění bylo plynulé, rychlé a zejména stejně bezpečné jak pro vás tak i pro ostatní účastníky silničního provozu! Nejbezpečnější je nepředjíždět.

detail