Řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Řidič / Zásady bezpečné jízdy / Méně známé dopravní značky a značení

Méně známé dopravní značky a značení

Téma na první pohled celkem úsměvné může při nedokonalé znalosti řidiče způsobit na komunikacích i mimo ně značné problémy s nedozírnými následky. Existují stovky obecných dopravních značek a nespočetně mnoho informativních či provizorních značek a dodatkových tabulek.

Méně známé dopravní značky a značení

V autoškole se noví řidiči setkávají s velkou většinou z nich, a pokud potkají nějakou, u které si nejsou zcela jisti jejím významem, zeptají se profesionála v podobě učitele sedícího na vedlejším sedadle. Jsou ale situace s přítomností právě méně známých značek a značení, do kterých se může řidič dostat až v průběhu samostatné praxe.

Těžko předpokládat, že pokud úspěšně složí zkoušku dopravní způsobilosti osoba z nevelkého města, je připravena vydat se na cestu po čtyřproudé silnici v dopravní špičce například po Paříži. Zkušenost, praxe a znalosti jsou totiž obrazem schopností řidiče, které mnozí kolikrát přeceňují. Každý řidič, který se neznalostí značení nebo značky dopustí dopravního přestupku, svádí vinu na něco jiného, než aby přiznal svou chybu. Je ale zcela jisté, že ho přinejmenším pokuta nemine.

Jedu, jak vidím

Lidské oko je velice vnímavé. Snadno a rychle jím proudí informace přímo do mozku, který v podstatě okamžitě analyzuje situaci, stav nebo problém a řeší ho. Proto, aby byl tento pochod v silničním provozu ještě uspíšen, jsou dopravní značky barevně rozlišeny. Přirozeně nás například červená barva upozorňuje a modrá informuje. Stejně tak přirozené je to, že člověk rychleji rozpozná význam obrázku, než přečte a vyhodnotí text. Ovšem informace o tom, že zákaz stání na určitém místě platí pouze v omezený čas lze obrázkem vystihnout velmi těžko. V tomto případě jsou používány dodatkové tabulky, které upřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny. Z výše uvedeného textu by se mohlo zdát, že dodatkové tabulky jsou pouze psané, ale není tomu tak. Například dodatková tabulka upřesňující tvar křížení pozemní komunikace s dráhou. Tato dodatková tabulka je na první pohled pochopitelná a někomu by se mohla zdát zbytečná, faktem ale zůstává, že informaci z ní získanou bezpochyby využijete (např. při náledí, ve sněhu, v mlze).

E 10 – Tvar křížení pozemní komunikace s dráhouE 10 – Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

/ Nikoliv žebřík či jiná překážka na silnici. Je nutné a důležité věnovat této značce patřičnou pozornost, sundat nohu z plynu a správně a přiměřeně rychle najet na přejezd. Upozorňuje na často ostrý úhel křížení silnice s dráhou!

E 12b – Jízda cyklistů v protisměruE 12b – Jízda cyklistů v protisměru

/ Upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů v odděleném jízdním pruhu. Tato dodatková tabulka je umístěna zejména v „jednosměrkách“. Pokud do takto označené ulice vjíždíte, držte se v pruhu vyznačeném pro automobily a sledujte pohyb cyklistů.

Některé novější dopravní značky

A23 – KolonaA23 – Kolona

Zúžení vozovky vinou aut parkujících podél? Kdepak, často nedobrovolné parkování neboli kolona. Tato značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel. Dbát zvýšené pozornosti na takto označené komunikaci se skutečně vyplatí. Pokud se dostanete do situace, kdy je zřejmé, že se před vámi tvoří „štrúdl“, přirozeně přibrzďujete. Nezapomínejte ale, že řidič za vámi nemusí být tak pozorný a váš manévr nezaregistruje. Proto je více než vhodné ještě před brzděním zapnout varovné blikače a nechat si přiměřený odstup, čímž na náhlou změnu před vámi upozorníte ostatní, a tak se celkem elegantně vyhnete potenciální nehodě.

A26 – MlhaA26 – Mlha

Značka upozorňuje na častý výskyt mlhy, případně kouře, snižujících viditelnost. Jízda v mlze patří bezesporu k jedné z nejobtížnějších. První a základní věc, kterou je nutno udělat před vjezdem do mlhy, je zapnout takzvané mlhovky! Říkáte si banalita, jasná věc? Pozor, důvodem není jen lepší rozhled z pohledu řidiče, ale především lepší viditelnost vozidla samého. Dalším opatřením k bezpečné jízdě za snížené viditelnosti je snížení rychlosti jízdy.

A27 – NehodaA27 – Nehoda

Značka k vidění zejména na dálničních světelných tabulích upozorňuje na místo dopravní nehody. Pozorně si přečtěte související informace a při příjezdu k dopravní nehodě se držte u kraje vozovky pro umožnění rychlého průjezdu záchranných složek. V případě přítomnosti policie dbejte jejich pokynů.

A 33 – Pohyblivý mostA 33 – Pohyblivý most

Opravdu velice málo známá a v České republice zatím i zřídka kdy používaná dopravní značka upozorňující na blízkost pohyblivého mostu. Nicméně v zahraničí se s touto značkou můžete potkávat častěji.

B34 – Nejmenší vzdálenost mezi vozidlyB34 – Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Mnoho řidičů patřičně nedbá nutnosti dodržovat bezpečné rozestupy mezi vozidly. I z toho důvodu vznikla tato dopravní značka, která přímo zakazuje řidiči motorového vozidla jízdu za motorovým vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti menší než vyznačené na značce. Zpravidla se vyskytuje v místech častých dopravních nehod.

IP24 - Únikový pruhIP24 - Únikový pruh

S touto informativní provozní značkou se setkáme v ČR zejména v oblasti táhlých klesání v příhraničních oblastech. Informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem nebo hrubým štěrkovým povrchem.

IJ 16 – Silniční kapleIJ 16 – Silniční kaple

Označuje místo, kde se nachází silniční kaple. Využití této dopravní značky je už na každém z řidičů.

IP29 – Střídavé řazeníIP29 – Střídavé řazení

Značka zdůrazňující místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu, takzvané pravidlo ZIP. Patří mezi značky informativní a pravidlo ZIP platí samozřejmě i všude jinde bez nutnosti umístění značky. Dodržováním pravidla ZIP docílíte plynulého provozu bez zbytečných kolon. Český řidič se ani touto značkou bohužel kolikrát neumí řídit. Je často arogantní a někoho pustit před sebe vnímá jako zbytečnou ztrátu času.

Z04b / Z 04e – Směrovací deska praváZ04b / Z 04e – Směrovací deska pravá

Směrovací desky usměrňují provoz, např. při objíždění, vždy ve směru sklonu šikmých pruhů nebo ve směru vytvořené šipky. V odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou. Nejedná se tudíž o návěstní desky upozorňující na železniční přejezd, ale o jednoznačný příkaz kudy se má řidič se svým vozem vydat. V tomto případě vždy vpravo od značky.

Z11d / Z 11 f – Směrový sloupekZ11d / Z 11 f – Směrový sloupek
Červený směrový sloupek

, lidově označovaný také jako „patník“, se užívá vpravo ve směru jízdy, a to v místě připojení účelové pozemní komunikace. Modrý směrový sloupek označuje místa se zvýšeným nebezpečím náledí.

Co je na silnici, to se taky počítá!

Další, neméně významnou kapitolou, jsou značky vodorovné. I v této skupině značek najdeme plno takových, o jejichž významu bude nejeden řidič tápat a právě jejich neznalost vede často ke komplikacím v provozu a mnohdy i k bizarním situacím.

V12b – Žluté zkřížené čáryV12b – Žluté zkřížené čáry

Takto umístěné žluté čáry vyznačují plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše. Značka přerušuje platnost svislých dopravních značek.

V14 – Jízdní pruh pro cyklistyV14 – Jízdní pruh pro cyklisty

Jízdní pruh nebo stezka pro cyklisty. Šipka zároveň vyznačuje stanovený směr jízdy. Pruh nebo stezka může být v jejím průběhu rovněž vyznačena barevně odlišeným povrchem, například červenou barvou nebo odlišným provedením povrchu. Šipka a symbol jízdního kola jsou provedeny v bílé barvě. Tato část vozovky je určena výhradně a pouze cyklistům! Při jízdě, a zejména pak při odbočování vpravo, nezapomeňte zkontrolovat situaci za vozem v tomto jízdním pruhu!

V19 – Prostor pro cyklistyV19 – Prostor pro cyklisty

Prostor určený pro cyklisty čekající na křižovatce řízené světelným signalizačním zařízením na světelný signál zelené barvy „Volno“. Řidiči motorových vozidel nesmějí do tohoto prostoru vjíždět a zasahovat při zastavení na světelný signál červené barvy „Stůj“. Díky tomuto prostoru mají řidiči vynikající přehled o cyklistech, kteří jsou jedněmi z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

V16 – Bezpečný odstupV16 – Bezpečný odstup

Třemi šipkami je jednoznačně vyznačena doporučená vzdálenost minimálního rozestupu pro vozidla jedoucí za sebou. Šipky musí být mezi vozidly samozřejmě vidět, vyznačená vzdálenost platí za příznivých dopravních a povětrnostních podmínek, stejně jako při dodržení maximální dovolené rychlosti v úseku. Čím větší odstup budete udržovat, tím bezpečněji pojedete.

V18 – Optická psychologická brzdaV18 – Optická psychologická brzda

Opticky, popřípadě i akusticky, vede řidiče k podvědomému snížení rychlosti jízdy. Velmi často se s touto dopravní značkou můžete setkat před křižovatkami mimo obce, železničními přejezdy a podobnými místy.

V12e – Bílá klikatá čáraV12e – Bílá klikatá čára

Předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost. Často se objevuje na komunikaci například před přechodem pro chodce, kde je zvláště důležitá pozornost řidiče. Někteří řidiči si tuto značku bohužel vykládají jako místo, které se nesmí přejíždět, a tudíž jako ideální prostor k zaparkování. Pokutě se pak nevyhnou.

detail