Řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Řidič / Zásady bezpečné jízdy / Jízda po kruhovém objezdu

Jízda po kruhovém objezdu

Úměrně s rostoucím množstvím řidičů, převáděním přepravy na silnice, zvyšováním komfortu cestujících či dostupnosti, je budována i síť pozemních komunikací. Její výstavba je stále složitější. Jediné, co zůstává v plánech stavitelů a projektantů stejné, je zvyšující se důraz na bezpečnost. A právě s tím úzce souvisí výstavba kruhových objezdů.

Jízda po kruhovém objezdu

Kruhový objezd, rondel nebo okružní křižovatka je typ křižovatky kruhového tvaru, který obvykle zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Rozděluje celou křižovatku do několika jednoduchých křižovatek okolo kruhu uprostřed, čímž se pravidla týkající se průjezdu křižovatkou značně zjednoduší. Středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči pomaleji, a proto i případné nehody mívají jen lehké následky. V případě nehody se vozidla obvykle srazí boky v ostrém úhlu, zatímco na klasické křižovatce ke střetu dochází spíše v pravém úhlu nebo čelně s výrazně horšími následky. Výjimku tvoří nehody, kdy řidič z nějakého důvodu, nejčastěji nesoustředěním se na jízdu, středový kruh přehlédne.

Následky nehod v křižovatkách různých typů

Typ křižovatky

Počet nehod

Usmrcení

Škoda v 1000 Kč

Kruhový objezd

826

4

38 245

4-ramenná

8 138

70

700 776

3-ramenná

9 047

60

614 278

Zdroj: www.policie.cz

Kruhové objezdy jsou nejčastěji používané ve městech a na jejich periferiích. V České republice si výraznější oblibu získaly až v devadesátých letech 20. století. Průjezd kruhovým objezdem se v jednotlivých zemích může mírně lišit. To potvrzuje i postupný vývoj legislativy týkající se jízdy po kruhovém objezdu v ČR. Dnes jsou všechny kruhové objezdy značeny jednotně, i když výjimka potvrzuje pravidlo.

Jak do nich, a jak z nich ven?

Kruhové objezdy napomáhají k bezpečnému a plynulému provozu na komunikacích. I když na takovýchto křižovatkách platí podstatně jednodušší pravidla silničního provozu, je nutné je znát a řídit se jimi. Stejně jako u „obyčejných“ křižovatek musí řidič dbát zvýšené pozornosti i opatrnosti před vjezdem a střízlivým okem vyhodnotit situaci na objezdu. To, že řidič 30 m před vjezdem vidí volné pole působnosti, ještě vůbec neznamená čistý průjezd, a proto nezrychluje!Ví totiž, že během jeho dalšího přibližování se může mnohé změnit.

Znamení o změně směru jízdy jen při výjezdu a změně jízdních pruhů!

Při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru jízdy „blikáním“, protože je jasné, kterým směrem se auto vydá — doprava. Nebliká se ani při jízdě po kruhovém objezdu, jízda po něm se považuje za přímou. Bliká se pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu tak, aby řidiči aut, kteří chtějí na kruhový objezd vjet, věděli, že je vyjíždějící auto již nemůže ohrozit. Druhým případem, kdy máme rozhodně blikat, je při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu.

Úprava přednosti v jízdě – sledujte dopravní značení!
Způsob jízdy a přednosti při jízdě po kruhovém objezdu jsou upraveny zákonem o provozu na pozemních komunikacích, v § 22 – Jízda křižovatkou. Již samotné zařazení v tomto paragrafu naznačuje, že jízda kruhovým objezdem není nic odlišného od běžné křižovatky. V pátém odstavci tohoto paragrafu je uvedeno:

(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Z uvedené citace je zřejmé, že i v případě kruhového objezdu platí klasické dopravní značky – Dej přednost v jízdě a Stůj, dej přednost v jízděPokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava. Je tak zřejmé, že ono kdysi uznávané pravidlo, které přiznávalo přednost v jízdě vozidlům jedoucím na kruhovém objezdu, již neplatí. Jediné co platí, jsou dopravní značky. Značka „Kruhový objezd“ tedy nijak neupravuje přednost v jízdě a je jen příkazovou značkou, která ukazuje způsob, resp. směr, jízdy křižovatkou. Přednost v jízdě je i na kruhovém objezdu vždy dána značkami upravujícími přednost nebo předností zprava.

Pokud má vjezdová komunikace do kruhového objezdu více pruhů, dodržujte jednoduché pravidlo: Do pravého jízdního pruhu, který je vně kruhového objezdu, se řadí vozidla opouštějící objezd první odbočkou, do vnitřního jízdního pruhu (levého) vozy opouštějící objezd poslední odbočkou. Vždy sledujte i vodorovné dopravní značení – čáry na silnici.

Nespornou výhodou kruhových objezdů je jejich propustnost, tudíž plynulost dopravy. Každá okružní křižovatka má však svou maximální snesitelnou intenzitu provozu, což někteří účastníci silničního provozu stále nechápou a myslí si, že troubením docílí změn…

detail