Řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Řidič / Zásady bezpečné jízdy / Bezpečný nájezd na dálnici

Bezpečný nájezd na dálnici

Ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích může svým dílem přispět každý řidič. Stačí jen začít přemýšlet nad tím, jak se chováme k ostatním, nebo o tom, jak se ostatní chovají k nám a co je k tomu vede. Ve většině případů přijdete na to, že jste mohli s předstihem udělat „něco“, co by vzniku situace mohlo předejít. Něco, aby vaše jízda byla bezpečná, bez zbytečného stresu i případných slovních výtek ostatním účastníkům provozu. Prostě, aby za všech okolností proběhla v klidu a pohodě.

Jak na to?

Pro sestavení správného postupu nájezdu na rychlostní silnici vyjdeme z jednoduché úvahy. Pro bezpečnost je při tomto manévru nejdůležitější zařazení z připojovacího pruhu do průběžného při stejných, nebo co možná nejvíce podobných rychlostech. To znamená, že vozidla, která jedou v připojovacím pruhu, by nejprve měla zvýšit svou rychlost na hodnoty, které jsou co nejblíže hodnotám rychlosti vozidel v průběžném pruhu a teprve potom se plynule zařazovat. Za optimální rychlost při přejezdu z připojovacího do průběžného pruhu lze považovat rychlost 80-90 km/h nebo rychlost, kterou jedou nejpomalejší vozidla v pravém pruhu – nákladní automobily.

Pro zrychlení na uvedenou rychlost je tak bezpodmínečně nutné využít celou délku připojovacího pruhu a zařazovat se až na jeho konci . Realita na silnicích bývá ovšem zcela opačná – pomalu jedoucí vozidla, zpravidla v rychlosti 40-60 km/h se do průběžného pruhu zařazují okamžitě po vyjetí ze zatáčky, kterou připojovací pruh začíná. Vozidla v průběžném pruhu pak musejí v rámci zvýšení bezpečnosti brzdit, nebo vyjet do levého pruhu – pokud je volný.

Připojovací pruh a zákon…

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, se jízdou v připojovacím pruhu zabývá v paragrafu 12 – Jízda v jízdních pruzích. Odstavec 7 zní: „Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu. Jen pro úplnost: nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

V následující sekvenci snímků můžete vidět jeden z častých případů, jak to vypadat rozhodně nemá. Při najíždění na rychlostní komunikaci nemyslete jen na sebe, ale i na ostatní. Na silnici totiž zpravidla nejste sami. Pokud jste poslední v řadě, nesnažte se být první. Pokud jste první, neváhejte, šlápněte na plyn a plynule se zařaďte. Neblokujte ostatní, ale vytvořte jim prostor.

Tipy pro bezpečný nájezd na dálnici

  • V připojovacím pruhu nejprve co nejvíce zrychlete. To znamená plný plyn už při výjezdu ze zatáčky nájezdu, pokud to podmínky dovolují.
  • Zkontrolujte situaci i prostor za sebou a v průběžném pruhu pomocí pohledu do zpětných zrcátek – zapněte blinkr.
  • Využijte celé délky připojovacího pruhu až do jeho konce pro co největší zrychlení a plynulé zařazení do průběžného pruhu.
  • Nesnažte se však využívat připojovacího pruhu k předjíždění!
  • Nevynucujte si přednost v jízdě – řidiče v průběžném pruhu nesmíte ohrozit!
  • Pokud nemáte dostatečnou rychlost, nebo prostor pro zařazení, je lepší pokračovat v jízdě a zrychlování odstavným pruhem, než zavinit dopravní nehodu. Stejný způsob je z hlediska bezpečnosti vhodné uplatnit i tam, kde je krátký připojovací pruh, nebo zcela chybí.
  • Myslete na ostatní a za ostatní – předvídejte a buďte ohleduplní i tolerantní!
detail