Řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Řidič / Zásady bezpečné jízdy / Bezpečný nájezd na dálnici

Bezpečný nájezd na dálnici

Ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích může svým dílem přispět každý řidič. Stačí jen začít přemýšlet nad tím, jak se chováme k ostatním, nebo o tom, jak se ostatní chovají k nám a co je k tomu vede. Ve většině případů přijdete na to, že jste mohli s předstihem udělat „něco“, co by vzniku situace mohlo předejít. Něco, aby vaše jízda byla bezpečná, bez zbytečného stresu i případných slovních výtek ostatním účastníkům provozu. Prostě, aby za všech okolností proběhla v klidu a pohodě.

Jak na to?

Pro sestavení správného postupu nájezdu na rychlostní silnici vyjdeme z jednoduché úvahy. Pro bezpečnost je při tomto manévru nejdůležitější zařazení z připojovacího pruhu do průběžného při stejných, nebo co možná nejvíce podobných rychlostech. To znamená, že vozidla, která jedou v připojovacím pruhu, by nejprve měla zvýšit svou rychlost na hodnoty, které jsou co nejblíže hodnotám rychlosti vozidel v průběžném pruhu a teprve potom se plynule zařazovat. Za optimální rychlost při přejezdu z připojovacího do průběžného pruhu lze považovat rychlost 80-90 km/h nebo rychlost, kterou jedou nejpomalejší vozidla v pravém pruhu – nákladní automobily.

Pro zrychlení na uvedenou rychlost je tak bezpodmínečně nutné využít celou délku připojovacího pruhu a zařazovat se až na jeho konci . Realita na silnicích bývá ovšem zcela opačná – pomalu jedoucí vozidla, zpravidla v rychlosti 40-60 km/h se do průběžného pruhu zařazují okamžitě po vyjetí ze zatáčky, kterou připojovací pruh začíná. Vozidla v průběžném pruhu pak musejí v rámci zvýšení bezpečnosti brzdit, nebo vyjet do levého pruhu – pokud je volný.

Připojovací pruh a zákon…

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, se jízdou v připojovacím pruhu zabývá v paragrafu 12 – Jízda v jízdních pruzích. Odstavec 7 zní: „Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu. Jen pro úplnost: nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

V následující sekvenci snímků můžete vidět jeden z častých případů, jak to vypadat rozhodně nemá. Při najíždění na rychlostní komunikaci nemyslete jen na sebe, ale i na ostatní. Na silnici totiž zpravidla nejste sami. Pokud jste poslední v řadě, nesnažte se být první. Pokud jste první, neváhejte, šlápněte na plyn a plynule se zařaďte. Neblokujte ostatní, ale vytvořte jim prostor.

Tipy pro bezpečný nájezd na dálnici

  • V připojovacím pruhu nejprve co nejvíce zrychlete. To znamená plný plyn už při výjezdu ze zatáčky nájezdu, pokud to podmínky dovolují.
  • Zkontrolujte situaci i prostor za sebou a v průběžném pruhu pomocí pohledu do zpětných zrcátek – zapněte blinkr.
  • Využijte celé délky připojovacího pruhu až do jeho konce pro co největší zrychlení a plynulé zařazení do průběžného pruhu.
  • Nesnažte se však využívat připojovacího pruhu k předjíždění!
  • Nevynucujte si přednost v jízdě – řidiče v průběžném pruhu nesmíte ohrozit!
  • Pokud nemáte dostatečnou rychlost, nebo prostor pro zařazení, je lepší pokračovat v jízdě a zrychlování odstavným pruhem, než zavinit dopravní nehodu. Stejný způsob je z hlediska bezpečnosti vhodné uplatnit i tam, kde je krátký připojovací pruh, nebo zcela chybí.
  • Myslete na ostatní a za ostatní – předvídejte a buďte ohleduplní i tolerantní!
detail