Francie

Použití zimních pneumatik M + S je doporučeno na komunikacích pokrytých ledem nebo sněhem. Minimální hloubka jejich dezénu je 3,5 mm. V horských oblastech se objevuje značka s nápisem Pneus neige – pneumatiky na sníh, kde je jejich použití nutné.

Pneumatiky s hroty

Použití pneumatik s hroty je umožněno od soboty předcházející 1. listopadu do poslední neděle v březnu pro vozidla o celkové povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a vozidla určená ke komerční přepravě cestujících, a to v rámci celé francouzské silniční sítě; ovšem za podmínky, že rychlost vozidel je menší než 90 km/h. Pokud to povětrnostní podmínky vyžadují, mohou příslušné orgány dobu použití prodloužit. Vozidla registrovaná ve Francii musí být vzadu na levé spodní straně karoserie označena symbolem pro omezení rychlosti - kruh s číslem "90". Řidiči vozidel registrovaných v zahraničí, nejsou striktně povinni používat toto označení na svém vozidle, musejí však dodržovat rychlost předepsanou pro vozidla vybavená pneumatikami s hroty.

Sněhové řetězy

Sněhovými řetězy musí být vybavena vozidla používající komunikace pokryté sněhem v místech, kde je použita příslušná dopravní značka. Za nedodržení tohoto nařízení hrozí pokuty. Vozidla s řetězy nesmí překročit rychlost 50 km/h. Během období tání je na vybraných komunikacích dočasně umístěno speciální dopravní značení známé jako "bariéry tání", pro řízení provozu. Např. pro zabránění poškození povrchu vozovky nákladními vozidly.

Výbava

Povinný je výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj ani lékárnička nejsou pro osobní vozidlo povinné. Celodenní svícení je doporučené. Reflexní vesta je povinná a má být v dosahu řidiče. Použití mobilních telefonů při řízení je zakázáno. Při porušení tohoto nařízení může být řidiči uložena pokuta ve výši až 135 euro a 3 trestné body. Přístroje s obrazovkou, jako jsou přístroje pro hraní videoher či televize, nesmí být při řízení umístěny v zorném poli řidiče. GPS a ostatní satelitní a navigační systémy jsou povoleny.

Dálniční poplatky

Ve Francii je na většině dálnic a některých rychlostních silnicích vybíráno mýtné na mýtných branách. Poplatek je vybírán dle ujetého úseku a kategorie vozidla či přívěsu přímo v mýtných branách. Výše dálničních poplatků dosahuje zhruba hodnot 9 euro na 100 km. Mýtné je vybíráno nejen od řidičů automobilů, autobusů a nákladních vozů, ale i motocyklů. Kromě mýtného za průjezd dálničních úseků je vybírán poplatek za přejezd některých mostů a tunelů.

Orientační ceny mýtného za průjezd některých dálničních úseků

Úsek orientační vzdálenost I (EUR) II (EUR)
Paris - Angers 295 km 26,70 41,30
Paris - Metz 330 km 24,00 36,60
Paris - Toulouse 680 km 34,00 52,40
Paris - Montpellier 750 km 56,30 88,10
Paris - Marseille 780 km 55,80 87,60
Paris - Nice 930 km 72,50 112,90
Paris - Calais 290 km 21,00 32,20
Lyon - Nancy 400 km 29,00 45,60
Lyon - Reims 490 km 39,10 59,60
Bordeaux - Metz 905 km 77,00 119,80
Nancy - Montpellier 700 km 53,00 83,20
Reims - Calais 265 km 21,30 31,60

 

Orientační ceny za průjezd některých tunelů a mostů

Tunel I (EUR) II (EUR)
Tunnel du Puymorens 6,40 13,00
Tunnel Maurice-Lemaire 7,90 16,90
Pont de Normandie 5,30 6,10
Pont de Trancarville 2,50 3,10
Viaduc de Millau 8,60 12,80
 Tunnel du Fréjus 40,90  54,10 
 Tunnel du Mont Blanc 40,90  54,10 
 Tunnel Prado Carénage Jednotné mýtné 2,70, pro vozidla
do 3,5 t a s výškou do 3,2 m
 
 
 Tunnel Duplex A86 Rueil-Malmaison Poplatek 9,00 - 2,00
(dle dne a času průjezdu)
pro vozidla s výškou do 2 m.
Zákaz vjezdu motocyklům
a vozidlům na LPG.
 
 

Vybrané kategorie vozidel

Kategorie I - Automobily do 3,5 t a výškou pod 2 m, přívěsy do 3,5 t a výškou pod 2 m
Kategorie II - Automobily do 3,5 t a výškou 2 – 3 m, přívěsy do 3,5 t a výškou 2 – 3 m


Chcete vyrazit na dovolenou vlastním vozem? Hledejte na Sdovolená.cz

Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

detail