Řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač

Automatické rozsvěcení a přepínání dálkových světel

Automatické rozsvěcení a přepínání dálkových světel

Světla pro denní svícení se automaticky přepnou na potkávací nebo dálková při snížené viditelnosti; dálková světla se automaticky přepnou na potkávací, pokud zaznamenají jiné vozidlo vpředu, při vjezdu do osvětlených prostor (např. město), poté se opět automaticky vrátí k dálkovým světlům.

Automatické rozsvícení světlometů a aktivace stěračů čelního skla

Tyto systémy mají za cíl ulehčit řidiči rutinní úkoly, aby mohl svou pozornost zaměřit pouze na dění na silnici.

Automatické rozsvícení světlometů.

Na našich silnicích jsou stále častěji vidět automobily, které využívají světla pro denní svícení. V okamžiku, kdy dojde ke snížení viditelnosti, tak je pak zapotřebí rozsvítil předepsaná světla, ať již tlumená, nebo dálková. Moderní automobily vybavené systémem automatického rozsvícení světlometů tento v podstatě rutinní úkon vyřeší za řidiče, aby tak nebyla odváděna jeho pozornost od řízení vozidla. Automatické rozsvícení světel je řízeno soustavou senzorů, které vyhodnocují světelné podmínky, a podle nich palubní počítač rozhoduje o rozsvícení světlometů.

Tento systém je pro řidiče komfortní, ale má i svá úskalí. Pokud jedete ve dne například v podmínkách drobného deště, nebo vodní tříště zvedající se od kol vozidel, senzory vyhodnotí, že je stále ještě dostatek okolního světla a nepřepnou na tlumené světlomety. Vůz tak má rozsvícena pouze světla pro denní svícení, kdy nesvítí zadní světla. Pro vzadu jedoucí řidiče tak může být takovýto vůz hůře viditelný.

Automatická aktivace stěračů

je řízena infračerveným senzorem, který detekuje přítomnost kapiček vody na předním skle. Dešťový senzor je umístěn v prostoru u zpětného zrcátka a jeho funkce je založena na odrazu infračervených paprsků na čelním skle. Systém dokáže měřit odrazy, které jsou přímo úměrné množství vody na čelním skle; řídicí počítač pak vše vyhodnocuje a v závislosti na množství vody aktivuje stírače a řídí i rychlost stírání podle intenzity deště.

detail