Úvodní stránka / Řidič / Bezpečné vozidlo / Moderní technologie vozidel

Moderní technologie vozidel

Systémy pro bezpečnější vozidla

Každý rok přijde na celém světě při dopravních nehodách o život téměř 1,3 milionu osob a přibližně 50 milionů osob je při nich zraněno. Na evropských silnicích pak ročně umírá zhruba 28 000 lidí, na jednoho usmrceného ale připadají další čtyři zranění s doživotními následky, deset těžce a čtyřicet lehce zraněných. Ekonomické škody dosahují cca 2 % HDP, nemluvě o lidském utrpení.

Celosvětově se intenzita silniční dopravy zvyšuje. V případě kolizí jednoznačně převažuje zavinění ze strany tzv. lidského činitele. A tak jedním z účinných opatření, jak snížit výskyt nehod způsobených chybným konáním účastníků silničního provozu, resp. jak snížit jejich závažnost, je investovat do prvků aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel.

Moderní automobily dnes mají celou řadu prvků zvyšujících bezpečnost. Vedle robustní karoserie, která je již z větší části tvořena vysokopevnostní ocelí, se o bezpečnost posádky stará také sestava airbagů, která chrání cestující ze všech stran, sloupek řízení i pedálová skupina, jež se při nehodě řízeně deformují směrem od řidiče a snižují tak riziko poranění a dále také varovné, plně automatické a asistenční systémy. Moderní automobily tak disponují systémy inteligentní ochrany cestujících, které koordinují činnost mnoha bezpečnostních technologií. Tyto provázané bezpečnostní systémy reagují ve zlomku sekundy.

Pokud by přes veškerá opatření ke kolizi přece jen došlo, nabízejí dnešní moderní vozidla například až devět airbagů, které v kombinaci s tříbodovými bezpečnostními pásy chrání posádku před zraněním. Airbagy spolujezdce pak lze kvůli bezpečnosti deaktivovat pro montáž dětské sedačky. Všechna místa jsou vybavována tříbodovými bezpečnostními pásy (vpředu bývají výškově stavitelné) s přitahovačem (a to jak vpředu, tak i vzadu). Hrozící přílišnou zátěž hrudníku pak snižují integrované omezovače síly předpínačů. Pro vyšší bezpečnost dětí a správnou montáž dětské sedačky je využíván systém Isofix na zadním sedadle, který bývá doplněn také o dodatečný horní pás, zvaný TopTether. Pak je dětská sedačka ještě důkladněji pevně spojena s vozem.

Sofistikovaná bezpečnostní výbava a asistenční systémy bývaly donedávna doménou vozidel vyšších kategorií, dnes je ale najdeme již u těch nejmenších modelů.

Asistenční systémy řidiče

Mají nezastupitelný význam pro bezpečnost silničního provozu. V kritických situacích převezme asistenční systém část kontroly nad vozidlem nebo dočasně řidiči významným způsobem pomáhá.

Plně automatické systémy

Plně automatické systémy přejímají aktivitu za řidiče. Aktivují se v okamžiku, kdy řidič požádá o podporu nebo pomoc, případně se některé zapojují do činnosti automaticky, ihned po uvedení vozidla do chodu a působí po celou dobu řízení. Výrazně omezují nebo snižují možnost kolize, případně eliminují následky vzniklé situace.

Varovné systémy vozidla

V kritické situaci řidiči poskytne systém jasnou a srozumitelnou informaci nebo varování jak jednat, ale nezasahuje do řízení. 

Moderní systémy pro zvýšení bezpečnosti a snížení důsledků nárazů vozidel

Již několikrát bylo konstatováno, že dnešní moderní automobily jsou vybavovány stále sofistikovanějšími systémy, které mají zvýšit jejich bezpečnost. Vypadá to tak, že nakonec nejméně spolehlivým článkem při řízení vozidla zůstane pravděpodobně jeho řidič.

V kritických situacích za jízdy rozhodují často nakonec zlomky vteřin o tom, jestli dojde k dopravní nehodě nebo ne. Jak vyplynulo ze studií, přibližně 60 procent všech nárazů zezadu a téměř třetina čelních srážek by se vůbec nemuselo stát, kdyby mohl řidič zareagovat o půl sekundy rychleji.
Více než jedna třetina všech dopravních nehod je způsobena přejížděním z pruhu do pruhu a nechtěným opuštěním jízdní stopy. Přibližně další třetina nehod je způsobena najetím vozidla a čelní srážkou. Více než dvě třetiny všech nehod způsobených najetím vozidla vznikají nepozorností. V dalších jedenácti procentech se k nepozornosti přidává ještě nedodržení bezpečné vzdálenosti a v devíti procentech všech nárazů zezadu je nedodržení bezpečné vzdálenosti jediným důvodem. Celkově by podle odhadů mohly nové asistenční systémy pro řidiče pomoci zamezit přibližně 90 procentům nehod způsobených najetím vozidla, nebo minimálně výrazně snížit jejich závažnost.
V současnosti se často hovoří o tzv. „senzitivním automobilu“. Senzitivní automobil bude disponovat senzory a elektronickými systémy, které monitorují a vyhodnocují situaci na silnici, a které včas rozeznají nebezpečné situace a mohou podporovat rychlou reakci řidiče. Elektronickým záznamem okolních vlivů na vozidlo se dají připravit mnohé asistenční systémy pro řidiče nového druhu. Měly by zostřit pozornost řidiče, varovat jej před nebezpečnými situacemi – a v případě nouze dokonce samostatně zasáhnout do jízdních manévrů. Budoucí asistenční funkce si pak vyžadují úzké propojení aktivních a pasivních bezpečnostních systémů s předvídajícími asistenčními systémy pro řidiče.

Silniční provoz bez nehod – je to vize?

Silniční provoz bez nehod zůstane vizí, ale je také cílem, o který je třeba usilovat. A právě proto dochází k dynamickému vývoji nových komfortních a bezpečnostních systémů. Také Evropská Unie v posledních letech převzala například s programem e-safety tu správnou iniciativu.

ABS a ESP standardem

Dnes se již všechny automobily na evropském trhu vybavují protiblokovacím systémem brzd ABS. K tomuto kroku dobrovolně přistoupili výrobci z Evropy, ale také japonské a korejské automobilky. V současné době pak přichází i další opatření pro zvýšení bezpečnosti na silnicích, kdy Evropský parlament zavedl povinné vybavení systémem ESP (elektronický program stability). V souladu s nařízením mají být od listopadu 2011 veškeré modely osobních a užitkových vozidel registrovaných v Evropské unii vybaveny systémem aktivní bezpečnosti ESP (nebo také nesoucí název ESC). Od listopadu 2014 bude toto pravidlo platit již pro všechny nové automobily. Výzkum v oblasti nehod ukázal, že smyk je hlavní příčinou nehod se smrtelnými následky. ESP může podle výzkumů zabránit až 80 procentům všech nehod vzniklých z důvodu smyku. Po bezpečnostních pásech je tak tento systém druhou nejdůležitější bezpečnostní technologií ve vozidle. Povinná instalace ESPje součástí komplexního balíčku opatření, který hodlá Evropská unie zavést z důvodu zvýšení bezpečnosti na silnicích a snížení spotřeby paliva. Kromě ESP budou od listopadu 2013 (u nových modelů) a od listopadu 2015 (u nových registrací) povinné například také systémy prediktivního nouzového brzdění a varování před opuštěním jízdního pruhu pro užitková vozidla s hmotností nad 3,5 tuny a pro minivany a autobusy s více než osmi sedadly. Počínaje listopadem 2012 budou ještě více snižovat spotřebu paliva povinné pneumatiky s nízkým odporem valivého tření a systémy pro monitorování tlaku v pneumatikách. Navíc dojde ke zrušení a nahrazení více než 50 stávajících nařízení Evropské unie a více než 100 doplňujících nařízení novými nařízeními OSN/EHS.

Národní úřad pro dálniční provoz a bezpečnost v USA, NHTSA, vydal již v roce 2007 zákonné nařízení, podle kterého musí být od modelového roku 2012 všechny osobní automobily do celkové hmotnosti 4,5 tuny vybaveny systémem ESP.
Elektronický program stability ESP nabízí podporu řidičům při téměř každé kritické situaci, která může nastat během řízení. Zahrnuje funkce protiblokovacího systému ABS a systém řízení pohonu TCS. Také detekuje a aktivně vyrovnává klouzavé pohyby vozidla. Asociace EuroNCAP, která provádí testování a hodnocení bezpečnosti vozidel za použití simulace nehodových situací, zahrnula počínaje únorem 2009 systém aktivní bezpečnosti do svého nového vyhodnocovacího postupu. V souladu s novými směrnicemi tak mohou modely vozidel od roku 2010 obdržet nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení asociace pouze v případě, že budou standardně vybaveny systémem ESP.

   

    

Tyto informace vznikly za odborné spolupráce

s využitím materiálů

Mercedes Benz, Opel, Renault, Škoda Auto, Volkswagen Group a Volvo Cars.

detail