Rada vlády

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 05. 2017

BESIP slaví 50. narozeniny

11. 04. 2017

Každý jsme jiný a odbouráváme jinak

10. 04. 2017

"Zpomal! Budeš rychlejší!"

10. 04. 2017

Nevykoleduj si nehodu

03. 04. 2017

Poprvé pod 100 obětí

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Rada vlády

Rada vlády

Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu (Rada)

Radu zřídila Vláda České republiky ke dni 1. prosince 2004 usnesením č. 833 (obashuje neaktuální Statut) ze dne 1. září 2004 a upravila usnesením č. 642 (obsahuje neaktuální Statut) ze dne 11. června 2007. Předsedou Rady je ministr dopravy.

Rada je stálým poradním orgánem vlády a vrcholným koordinačním orgánem v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Cílem fungování Rady je maximálně podpořit úsilí pro zvýšení bezpečnosti provozu v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu.

Hlavním posláním Rady je koordinace činností ústředních orgánů státní správy, Parlamentu, krajů, obcí, nestátních neziskových organizací i podnikatelských subjektů aktivních v této oblasti.  

Aktuální dokumenty:

Sekretariát Rady

Činnost Rady (včetně činnosti výborů a pracovních skupin) zabezpečuje sekretariát Rady. Sekretariátem je Samostatné oddělení BESIP se sídlem na:

Ministerstvo dopravy,
Nábřeží L. Svobody 12/22,
110 15 Praha 1
Tel.: +420 225 131 662
Email: sekretariat.170@mdcr.cz

detail