Rada vlády

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
20. 03. 2017

O přežití rozhoduje, co máš na sobě

16. 03. 2017

Whiplash, aneb o čem se nemluví...

14. 03. 2017

Na inlinech jsi chodec…

07. 03. 2017

Centimetry mezi životem a smrtí

17. 02. 2017

Je to rok: Reflexe zachraňuje životy

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Rada vlády

Rada vlády

Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu (Rada)

Radu zřídila Vláda České republiky ke dni 1. prosince 2004 usnesením č. 833 (obashuje neaktuální Statut) ze dne 1. září 2004 a upravila usnesením č. 642 (obsahuje neaktuální Statut) ze dne 11. června 2007. Předsedou Rady je ministr dopravy.

Rada je stálým poradním orgánem vlády a vrcholným koordinačním orgánem v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Cílem fungování Rady je maximálně podpořit úsilí pro zvýšení bezpečnosti provozu v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu.

Hlavním posláním Rady je koordinace činností ústředních orgánů státní správy, Parlamentu, krajů, obcí, nestátních neziskových organizací i podnikatelských subjektů aktivních v této oblasti.  

Aktuální dokumenty:

Sekretariát Rady

Činnost Rady (včetně činnosti výborů a pracovních skupin) zabezpečuje sekretariát Rady. Sekretariátem je Samostatné oddělení BESIP se sídlem na:

Ministerstvo dopravy,
Nábřeží L. Svobody 12/22,
110 15 Praha 1
Tel.: +420 225 131 662
Email: sekretariat.170@mdcr.cz

detail