Profesionální řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Profesionální řidič / Rady a tipy / Cestujeme autobusem

Cestujeme autobusem

Na dovolenou se jezdí nejen automobily, ale také autobusy. Počet cestujících na mezinárodních linkách autobusových dopravců za poslední tři roky stoupl o 75 %. Bezpečná přeprava autobusem má svá pravidla, která musejí dodržovat přepravci, ale i cestující.

V období let 1993 až 2011 bylo u nás usmrceno 32 řidičů autobusů a 87 spolucestujících. Nejtragičtější, z pohledu řidičů autobusů, byl rok 2003, kdy bylo usmrceno 6 osob, naopak v celkem pěti letech nedošlo k žádnému usmrcení.

Autobusy se dělí na městské, kde jsou místa na stání a omezená maximální rychlost, meziměstské s místy na stání s vyšší povolenou rychlostí a na dálkové bez míst na stání, které mají povolenu nejvyšší rychlost pro autobusy a také jsou vybaveny sedadly s bezpečnostními pásy.

V dálkovém autobuse se připoutejte

I když statistika nehod autobusů na našem území je relativně příznivější, k mnohem závažnějším nehodám dochází při cestách do zahraničí. Ať jsou již příčiny jakékoliv, v řadě případů došlo při těchto nehodách k úmrtí cestujících z toho důvodu, že nebyli připoutáni.

Podle platné legislativy musí být první řada sedadel za řidičem a sedadla za zadními vstupními dveřmi vybaveny tříbodovými pásy a ostatní sedala pak pásy dvoubodovými. V zájmu bezpečnosti dětí platí pro jejich přepravu některá omezení. Především děti mladší dvanácti let se nesmí přepravovat na sedadlech v první řadě za řidičem, dále pak na sedadlech za zadními vstupními dveřmi a na prostředním sedadle v poslední řadě. Obecně jde právě o nejrizikovější sedadla v případě havárie nebo náhlého zastavení autobusu. Najdeme zde i to, že posádka autobusu neodpovídá za to, zda je cestující připoután. Musí jej však na tuto skutečnost upozornit. Dopravci toto řeší tím, že řidič, případně někdo další z personálu cestující na povinnost připoutání se upozorní a pak také jsou v autobusech umístěny piktogramy, které na tuto skutečnost upozorňují. A pokud se nepřipoutáte, hrozí při případné kontrole pokuta vám, ale především ohrožujete sebe i ostatní, pokud by došlo k nenadálé situaci. V autobusech není povinná dětská sedačka. Řada dopravců ale dnes již nabízí službu, kdy na vyžádání připraví pro dopravu vašeho dítěte speciální dětskou sedačku pro autobusy.

A jak je to s chozením cestujících po autobuse v průběhu jízdy? Před nějakým časem se na toto téma rozpoutala diskuse, ze které nakonec vyplynulo, že pokud má cestující v dálkovém autobuse (kde nejsou homologována místa k stání) svou sedačku, smí si během jízdy dojít například na toaletu, jíž jsou vozy vybaveny. Legislativa však tuto problematiku zatím nijak přesněji neupravuje.

Cestující je také povinen seznámit se s přepravním řádem a podmínkami společnosti, se kterou cestuje. Z toho vyplývá, kromě jiného, i způsob přepravy zavazadel. Většinou zde najdeme například pokyn, že pokud to vyžaduje bezpečnost nebo pohodlí cestujících, musí být zavazadlo uloženo podle pokynů řidiče. Podmínky přepravy osob a jejich zavazadel určuje vyhláška ministerstva dopravy vydaná v souladu se zákonem o silniční dopravě. Tato vyhláška neboli přepravní řád rozlišuje ruční zavazadla, spoluzavazadla a cestovní zavazadla. Ruční zavazadla (snadno přenositelné věci) se přepravují bezplatně, máte právo vzít si je s sebou do vozidla, ale musíte si na ně dohlédnout sami. Spoluzavazadla jsou zavazadla větší než ruční zavazadla, která vyžadují umístění v prostoru pro cestující na místě určeném dopravcem. Za přepravu spoluzavazadla zaplatíte, ale i v tomto případě jste povinni si ho ohlídat vlastními silami. V případě ztráty nebo odcizení nezodpovídá dopravce za vzniklou škodu. A konečně jsou tzv. cestovní zavazadla. To jsou zavazadla, která se za úplatu (dovozné) přepravují odděleně od cestujícího. Dohled nad těmito zavazadly je v tomto případě povinností dopravce.

Dovnitř vozu si tak smí cestující většinou vzít ruční zavazadlo, které by nemělo mít větší hmotnost než 5 kg, mělo by být snadno přenosné a lze je umístit na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Dopravce v tomto případě přenáší odpovědnost za ruční zavazadla na cestující a neručí tak za cenné věci, které nejsou uloženy v zavazadlovém prostoru. I zde však nemá dopravce zcela jasně stanovenu povinnost mít vše pojištěné. Proto je zde potřeba přečíst si již zmiňované přepravní podmínky, abychom nebyli v případě potíží jakkoliv překvapeni. Někdy je totiž potřeba zavazadlo s větší hodnotou nahlásit a řidič je uloží bezpečněji, v některých případech dopravci dražší zavazadla dokonce odmítají přepravit.
A nakonec ještě upozornění. Dávejte pozor také při vystupování z autobusu a nikdy nepřecházejte silnici před ním. Jednak se autobus může rozjet, jednak máte zacloněný výhled na přijíždějící vozidla. Rozměrným autobusem zacloněný výhled má i přijíždějící řidič a může jen tušit nebo předvídat, že by někdo mohl vběhnout do jízdní dráhy.

Nárazový test autobusu ukázal na nutnost poutání bezpečnostními pásy

Švýcarský autoklub TCS provedl před časem crash test autobusu. Část pasažérů, představovaných v tomto případě testovacími figurínami (tzv. Oskary), se připoutala bezpečnostními pásy, další část byla nepřipoutána.

Stejně jako v autě se nepřipoutaný cestující při nehodě neudrží na svém místě. V případech nárazu pak dochází k velmi závažným zraněním. Volně se pohybující těla pasažérů pak v okamžiku nárazu ubližují i ostatním cestujícím. V crash testu TCS se ukázalo dokonce i to, že bezvládně letící tělo dokáže urazit sedačku.

Příměstský autobus se střetl v případě toho nárazového testu v rychlosti 63 km/h se stojícím nákladním vozidlem. Ten byl v okamžiku nárazu postaven lehce zešikma a přesazení obou přibližně desetitunových vozidel bylo 65 centimetrů. V autobuse bylo třináct „cestujících“, a ti vepředu nebyli připoutáni. Ti nepřipoutaní byli po nárazu vystaveni celé řadě zranění, naopak připoutaní pasažéři, včetně dvou dětí ve věku tři a šest let vyvázli bez zranění. Výsledkem je tedy jednoznačné doporučení - v autobuse se pasažéři musejí poutat na všech sedadlech.

Video pouze v německém jazyce.

 

detail