Profesionální řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Profesionální řidič / Bezpečné řízení vozidla / Telefonování za jízdy je nebezpečné

Telefonování za jízdy je nebezpečné

Telefonování za jízdy je nebezpečné

Mobilní telefon je součástí našeho současného života. A bohužel, řada lidí jej neodloží, ani když sedí za volantem. Přestože zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje řidičům při jízdě držet v ruce či jiným způsobem telefonní přístroj či jiné hovorové nebo záznamové zařízení a hrozí jim pokuta i odebrání bodů, mnozí si to nedokáží odpustit.

V uplynulých letech byly publikovány výsledky výzkumů, které se zabývaly telefonováním za jízdy, a z nich jednoznačně vyplývá, že jakékoliv telefonování za volantem je velmi riskantní.

Závěry dokonce uvádějí, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. Přitom většina lidí za volant v opilosti už ze zásady ani nesedne, ale ti samí lidé vcelku bez problémů protelefonují třeba i podstatnou část své cesty. Z výzkumů vyplývá i ta skutečnost, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je obdobně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce. V obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče a to bez podstatného rozdílu. Při současném řízení a telefonování dochází k překračování mentální kapacity řidiče, jehož mozek je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány a v tomto případě se bohužel velmi často jedná právě o informace o dopravní situaci.

Pokud telefonujete, jedete jako opilí

Telefonování za volantem je stejné, jako byste za volant usedli po třech „dvanáctkách“, to v případě, že jste muž, nebo po dvou až třech „desítkách“, v případě žen.

Bylo prokázáno, že pokud řidič v průběhu jízdy telefonuje s přístrojem v ruce (nebo i s pomocí hands-free), je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů také přestala v průběhu telefonování sledovat provoz ve zpětných zrcátcích. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo.

Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu, a to zhruba o 24 % ve srovnání se soustředěným řidičem.

Po vynuceném zpomalení vlivem provozu jsou telefonující řidiči o 19 % pomalejší v dosažení původní rychlosti jízdy a mají větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Testování se zúčastnili i řidiči, kteří měli 0,8 promile alkoholu v krvi - ti jeli pomaleji než obě další sledované skupiny – soustředění řidiči a telefonující řidiči. I když jeli pomaleji, jejich jízda byla vlivem alkoholu agresivnější. Opilí řidiči často nedodržovali bezpečný odstup a dvakrát častěji než je obvyklé brzdili jen 4 vteřiny před nevyhnutelnou srážkou. Brzdový pedál přitom sešlapávali se silou o 23 % větší.

Ani počet nehod, ani reakční doba řidiče nebo doba návratu na původní rychlost před brzděním se u jednotlivých, ničím nerušených řidičů nijak výrazně nelišila.

Výsledek? Riziko vzniku zaviněné dopravní nehody je u telefonujícího řidiče je skoro pětapůlkrát větší než u řidiče soustředěného. Další studie ukazují, že toto riziko je stejné jako jízda s 0,8 ‰ alkoholu v krvi.

Ačkoli je jízda v opilosti pokládána za celospolečensky nepřijatelnou, vzhledem k rizikům, které s sebou nese, telefonování za volantem - a to včetně hands-free - si mnoho lidí odpustit nedovede. Telefonování za jízdy je přitom co do rizikovosti a nebezpečnosti zcela porovnatelné s jízdou pod vlivem alkoholu a v některých situacích dokonce i horší.

 

detail