Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Dopravní výchova jako součást základního ...

Dopravní výchova jako součást základního vzdělávání žáků základních škol

27. 08. 2013

Na straně jedné smutek z končících prázdnin, na straně druhé radost ze začátku nového školního roku. To platí především pro prvňáčky, kteří do školy půjdou poprvé a čeká je významný den jejich života. Pro všechny školáky však nastává jedna novinka: ve školách se bude vyučovat dopravní výchova jako povinná součást rámcového vzdělávacího programu.

Konec letních prázdnin a začátek nového školního roku je vždy spojen se zvýšeným rizikem dopravních nehod. Dopravní provoz se vrací do normálu, děti jsou často ještě nekoncentrované a řidiči si znovu zvykají na zvýšený pohyb dětí a mládeže v okolí školních zařízení. Tyto faktory mohou vést ke střetům dětí a vozidel. Zcela nová situace nastane pro žáky, kteří nastoupí do prvních tříd. Těch bude letos přibližně 112 tisíc. „Zejména prvňáčci budou v často neznámém prostředí, což může být pro ně i pro řidiče aut potenciálně nebezpečné. Proto je nutné, aby rodiče i učitelé dbali zvýšené pozornosti a dětem znovu připomněli základní pravidla pohybu po komunikacích," oznámil vedoucí oddělení BESIP Roman Budský.

V této souvislosti se již tradičně uskuteční dopravně bezpečnostní akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne!, která má za cíl seznámit chodce a především děti se správným přecházením přes ulici. „Tímto projektem přispíváme k odbourávání přetrvávajícího mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce," upozorňuje šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Cílem dopravní výchovy, jejíž výuku ministerstvo dopravy iniciovalo na školách, je zvýšit bezpečnost na silnici a odbourat mýty o pravidlech silničního provozu. S pomocí kolegů z ministerstva školství a dopravní policie vznikl ucelený program dopravní výchovy, který bude vyučován povinně od školního roku 2013/2014 a to ve všech ročnících základních škol. Kromě toho také BESIP připravil i výukové materiály pro mateřské a střední školy. „Tak jako ve všech oblastech, i zde je důležitá prevence. Proto jsem osobně rád, že stát na prevenci nerezignoval a předmět dopravní výchova obnovuje. Věřím, že díky tomuto předmětu se u dětí podaří vypěstovat hodnotový systém a ohleduplnost na silnicích se vrátí mezi základní hodnoty slušného chování," přeje si ministr dopravy Zdeněk Žák.

Dopravní výchova bude vyučována i v mateřských školách a věnovat se jí budou i pedagogové na středních školách.

Prezentace ke stažení.

Ke shlédnutí tématický díl pořadu Besipky s názvem "Z pohledu dítěte", který měl premiéru 6. 9. 2013.

Pro bližší informace kontaktujte:

Roman Budský vedoucí BESIP
mobil: +420 725 129 861
e-mail: roman.budsky@mdcr.cz

detail