Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Dopravní výchova jako součást základního ...

Dopravní výchova jako součást základního vzdělávání žáků základních škol

27. 08. 2013

Na straně jedné smutek z končících prázdnin, na straně druhé radost ze začátku nového školního roku. To platí především pro prvňáčky, kteří do školy půjdou poprvé a čeká je významný den jejich života. Pro všechny školáky však nastává jedna novinka: ve školách se bude vyučovat dopravní výchova jako povinná součást rámcového vzdělávacího programu.

Konec letních prázdnin a začátek nového školního roku je vždy spojen se zvýšeným rizikem dopravních nehod. Dopravní provoz se vrací do normálu, děti jsou často ještě nekoncentrované a řidiči si znovu zvykají na zvýšený pohyb dětí a mládeže v okolí školních zařízení. Tyto faktory mohou vést ke střetům dětí a vozidel. Zcela nová situace nastane pro žáky, kteří nastoupí do prvních tříd. Těch bude letos přibližně 112 tisíc. „Zejména prvňáčci budou v často neznámém prostředí, což může být pro ně i pro řidiče aut potenciálně nebezpečné. Proto je nutné, aby rodiče i učitelé dbali zvýšené pozornosti a dětem znovu připomněli základní pravidla pohybu po komunikacích," oznámil vedoucí oddělení BESIP Roman Budský.

V této souvislosti se již tradičně uskuteční dopravně bezpečnostní akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne!, která má za cíl seznámit chodce a především děti se správným přecházením přes ulici. „Tímto projektem přispíváme k odbourávání přetrvávajícího mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce," upozorňuje šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Cílem dopravní výchovy, jejíž výuku ministerstvo dopravy iniciovalo na školách, je zvýšit bezpečnost na silnici a odbourat mýty o pravidlech silničního provozu. S pomocí kolegů z ministerstva školství a dopravní policie vznikl ucelený program dopravní výchovy, který bude vyučován povinně od školního roku 2013/2014 a to ve všech ročnících základních škol. Kromě toho také BESIP připravil i výukové materiály pro mateřské a střední školy. „Tak jako ve všech oblastech, i zde je důležitá prevence. Proto jsem osobně rád, že stát na prevenci nerezignoval a předmět dopravní výchova obnovuje. Věřím, že díky tomuto předmětu se u dětí podaří vypěstovat hodnotový systém a ohleduplnost na silnicích se vrátí mezi základní hodnoty slušného chování," přeje si ministr dopravy Zdeněk Žák.

Dopravní výchova bude vyučována i v mateřských školách a věnovat se jí budou i pedagogové na středních školách.

Prezentace ke stažení.

Ke shlédnutí tématický díl pořadu Besipky s názvem "Z pohledu dítěte", který měl premiéru 6. 9. 2013.

Pro bližší informace kontaktujte:

Roman Budský vedoucí BESIP
mobil: +420 725 129 861
e-mail: roman.budsky@mdcr.cz

detail