Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Bezpečnost v silničním provozu v letních ...

Bezpečnost v silničním provozu v letních měsících 2013

25. 06. 2013

Na Policejním prezidiu ČR se dne 25. června 2013 uskutečnila tisková konference Ředitelství služby dopravní policie za účasti zástupců BESIP a Českého svazu pivovarů a sladoven.

Jen pár dnů nás dělí od počátku letních prázdnin a s tím související zvýšený provoz na silnicích, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, zejména dětí. Se zástupci médií se sešli plk. Tomáš Lerch, ředitel  Ředitelství služby dopraní policie, Bc. Roman Budský, vedoucí oddělení BESIP a Ing. Martina Ferencová, zastupující výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

O aktuálním vývoji v dopravní nehodovosti informoval plk. Tomáš Lerch, porovnal nehodovost o letních prázdninách v roce 2011 a 2012. Zdůraznil také rizikovost prázdnin a rizika, které bezpečnost silničního provozu ovlivňují. „Rizikový je zejména začátek prázdnin, než si řidiči zvyknou, že se na silnicích pohybují ve zvýšené míře cyklisté, chodci a zejména děti. Je potřeba, aby si i tito účastníci uvědomovali svou vlastní bezpečnost a přizpůsobili se zvýšenému silničnímu provozu. Každý z nás, by se měl chovat tak, jak chce, aby se ostatní chovali k němu,“ řekl Lerch.

 
Podle Romana Budského je nejnebezpečnějším měsícem červenec, hned za ním následuje srpen a třetím nejnebezpečnějším měsícem v roce je září. Zástupce BESIPU informoval o akcích, které jsou na letní měsíce připraveny ve spolupráci s policií. Představil také novou příručku „Bezpečně na skútru“, která obsahuje rady a doporučení nejen při jeho koupi, ale i například jak se bezpečně na skútr obléci. Budský také zdůraznil, že na fatálních dopravních nehodách má velký podíl únava. „Podíl únavy na vzniku dopravní nehody je podceňován. Účinky únavy se dosti podobají účinkům při jízdě pod vlivem alkoholu. Nejkritičtějším časem je hluboká noc, tedy čas mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Málo se ví, že kritickým časem je také odpoledne mezi druhou a šestnáctou hodinou,“ zdůraznil Budský.
 
V závěru tiskové konference zástupkyně Českého svazu pivovarů a sladoven zhodnotila spolupráci všech zainteresovaných složek  při realizaci projektu „Řídím, piju nealko pivo.“  I letos bude tento projekt prezentován také na letních festivalech, kde si zejména dospělí návštěvníci mohou vyzkoušet speciální pomůcku, tzv. opilé brýle.Brýle, které navozují stav opilosti si může každý účastník vyzkoušet, aby zjistil, jak opilost ovlivňuje jeho koordinaci pohybů,“ vysvětlila princip fungování opilých brýlích Ferencová.
 
Rizika prázdninového silničního provozu ve vztahu k řidičům:
 • únava řidiče
 • nesoustředěnost, nervozita, stres
 • nevěnování se řízení
 • nezkušenost řidiče
 • neznalost trasy
 • neaktuální navigace
 • špatný technický stav vozidla
 • přetížené vozidlo
 • ovlivnění alkoholem
Před každou jízdou doporučujeme sledovat zejména dopravní zpravodajství a vybavit se na cestu dostatečným množstvím tekutin. Je nutné dělat pravidelné přestávky a předejít tak únavě a následnému mikrospánku.
 
Doporučení pro cyklisty a chodce:
 • používat ochranné pomůcky – helmy
 • délku běžeckých, turistických a cyklistických tras volit přiměřeně svým schopnostem
 • sledovat silniční provoz
 • věnovat pozornost technickému stavu jízdního kola
 • při snížené viditelnosti používat reflexní prvky
 • POZOR na požívání alkoholických nápojů
Účastníci tiskové konference se shodli na tom, že prázdninové dny patří z pohledu silničního provozu k těm nejrizikovějším, a proto by měli motorizovaní i nemotorizovaní účastníci věnovat maximální pozornost dodržování stanovených pravidel. Na silnici by rozhodně neměli zapomínat ani na ohleduplnost a toleranci.
 
 

Pro bližší informace kontaktujte:

Roman Budský vedoucí BESIP
m
obil:  +420 725 129 861
e-mail: roman.budsky@mdcr.cz

detail