Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / V prvním čtvrtletí se domů nevrátilo 112 osob

V prvním čtvrtletí se domů nevrátilo 112 osob

10. 04. 2013

V období leden až březen došlo k 19 158 dopravním nehodám (o 413 více, tzn. o + 2,2 %), při kterých bylo usmrceno 112 osob (o 8 méně, tzn. o – 6,7 %), 439 osob těžce zraněno (o 164 méně, tzn. o – 27,2 %) a 4 278 osob lehce zraněno (o 243 osob méně, tzn. o – 5,4 %). Ve všech sledovaných následcích dopravních nehod došlo oproti loňskému roku k poklesu. V měsíci březnu bylo usmrceno 40 osob, tj. o 6 méně než v loňském roce.

Nejvíce osob (106) bylo usmrceno vinou řidiče motorového vozidla, 4 osoby vinou chodce a 2 osoby vinou řidiče nemotorového vozidla. K usmrcení došlo u nehod zaviněných:

-          řidiči osobních automobilů 93 osob (+10)
-          řidiči nákladních automobilů sólo 8 osob (- 7)
-          chodci 4 osoby (-2)
-          řidiči nákladních automobilů s návěsem 3 osoby (-1)
-          cyklisty 2 osoby (-2)
-          řidiči nákladních automobilů s přívěsem 1 osoba (+1)
-          neznámými řidiči (řidič ujel) 1 osoba (-2)

Ze 112 usmrcených osob bylo 58 řidičů osobních automobilů, 25 chodců, 19 spolujezdců v osobních automobilech, 5 řidičů nákladních automobilů, 3 cyklisté, 1 spolujezdec v nákladním automobilu a 1 řidič pracovního stroje. Chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, na všech usmrcených se chodci v prvním čtvrtletí podíleli více než 22 %!!!

Nejvíce usmrcených bylo při nehodách zaviněných na silnicích I. a II. třídy (43,8 %, resp. 19,6 % z celkového počtu). Ve srovnání s loňským rokem byl počet usmrcených vyšší při nehodách na silnicích II. třídy (o 57,1 %) a komunikacích místních a účelových. Počet usmrcených na silnicích III. třídy je o 40,0 % nižší. Nejvyšší závažnost (počet usmrcených na 1 000 dopravních nehod) vykazují silnice I. třídy (16 usmrcených). O polovinu nižší závažnost je evidovaná na dálnicích a silnicích II. tříd.

 

Druh
komunikace
Počet
usmrcených

Rozdíl
usmrcených

Závažnost

Dálnice 5 -1 8
Silnice I. třídy 49 -7 16
Silnice II. třídy 22 8 8
Silnice III. třídy 12 -8 5
Komunikace sledovaná 9 -3 3
Komunikace místní 13 2 2
Účelová komunikace 2 1 3

 

Aby byl splněn jeden z cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020, nesmí být v roce 2013 usmrceno více než 650 osob. Dílčí cíl je zatím v období leden až březen (na základě uvedených předpokladů) splněn. V průměru letos nemá být měsíčně usmrceno více než 54 osob (k 31. 3. 2013 bylo usmrceno 37 osob měsíčně). Detailní údaje jsou obsahem přiložených grafů.

 

BESIP
Ministerstvo dopravy

Související obrázky

oddělovač
detail