Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Představení koncepce BESIP pro rok 2013 a ...

Představení koncepce BESIP pro rok 2013 a prezentace ekonomických ztrát z dopravních nehod.

06. 03. 2013

Tak jako každý rok, i letos BESIP představil svůj plán činností. Systémově naváže na předchozí léta a jeho prioritami budou dopravní výchova ve školách, kampaně zaměřené na prevenci v silniční dopravě a komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

BESIP chce v letošním roce propagovat a podpořit výchovu dětí v oblasti bezpečnosti silniční dopravy. Žákům základních škol budou při dopravní výchově systematicky předávány příslušné teoretické informace, které si pak žáci osvojí během praktických lekcí na dopravních hřištích. Velká pozornost bude věnována utváření jejich postojů v rámci bezpečnosti silničního provozu. Žáci se dozvědí, co je hodnotový systém a co pozitivního jim může do dalšího života přinést. „Hodnotový systém každého člověka se významnou měrou podepisuje na jeho každodenním chování, v silničním provozu nevyjímaje,“ popisuje důležitost žebříčku hodnot náměstek ministra dopravy Jiří Žák, do jehož sekce BESIP spadá. „Proto je důležité, aby byly pevné základy položeny již v útlém věku,“ dodává Žák. Kvalitně pojatá dopravní výchova dokáže zásadně ovlivnit postoj budoucích řidičů. „Bezpečnost pak bude vnímána jako základní potřeba, nikoliv jako vedlejší produkt,“ popisuje šéf oddělení BESIP Roman Budský.

V současné době vzniká nová koncepce dopravní výchovy i pro druhý stupeň základních škol. Nezapomíná se však ani na mateřské či střední školy. Zatímco pro mateřinky vznikne série televizních spotů, středoškolákům bude určena série emotivních multimediálních pořadů. Na ni naváže nově koncipovaný program, jehož podstatou budou řízené diskuze, během nichž budou zdůrazňovány dlouhodobé socioekonomické následky dopravních nehod.

Kromě dopravní výchovy chce BESIP pokračovat i v úspěšných kampaních. Pro letošní rok je nosným tématem viditelnost. Cílem kampaně bude upozornit všechny účastníky silničního provozu na to, jak zásadní je vidět a být viděn. Řidiči (včetně cyklistů) budou upozorňováni na důležitost správného osvětlení vozidla, ale také na správný výhled z vozidla, rovněž tak budou informováni o tom, jak je důležitá kvalita zraku. Pozornost bude věnována i chodcům, cyklistům a motocyklistům, tedy tzv. zranitelným účastníkům silničního provozu. Uvedená aktivita má oporu i ve statistikách dopravních nehod. Obecně je závažnost nočních nehod výrazně vyšší, na jeden tisíc denních nehod v roce 2012 připadlo 7 usmrcených osob, ale na tisícovku nočních nehod připadlo více než 12 obětí. Od podzimu se pak počítá s pokračováním realizace úspěšné kampaně NEMYSLÍŠ – ZAPLATÍŠ. Na rozdíl od předchozí řady nebude pracovat s brutálními výjevy z míst dopravních nehod, naopak se zaměří na práci s emocemi. Cílem je v maximální míře demonstrovat skutečnost, že jakákoliv závažnější dopravní nehoda svými následky dlouhodobě zásadně ovlivní životy jejích účastníků.

Nově BESIP začíná rozvíjet i komunikaci s využitím informačních technologií a sociálních sítí. „Již koncem roku 2012 jsme začali komunikovat prostřednictvím Facebooku. Protože to mělo kladný ohlas, rozhodně chceme v této činnosti pokračovat,“ podotkl závěrem Roman Budský.

Ke stažení:

Prezentace k programu BESIP v roce 2013 [PDF, 2.54 MB]
Prezentace "Ztráty z dopravní nehodovosti 2011" [PDF, 3.28 MB]

Pro bližší informace kontaktujte:

Bc. Roman Budský, BA (Hons)
vedoucí samostatného oddělení BESIP
tel.: 725 129 861
e-mail: roman.budsky@mdcr.cz

detail