Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Světový den obětí dopravních nehod: poučíme ...

Světový den obětí dopravních nehod: poučíme se z minulosti?

16. 11. 2012

Dopravní nehody nás vždy zasáhnou. Pro někoho můžou znamenat jen krátkodobou nepříjemnost spojenou s vyplňováním formulářů pro pojišťovnu. Mnoho lidí však při nehodách někoho ztratí a trpí vážnými dlouhodobými následky. Celosvětově na silnicích každý rok umírá na 1,3 milionu osob a 20 až 50 milionů lidí je zraněno. Finanční ztráty z dopravní nehodovosti jen v České republice ročně přesahují částku padesát miliard korun.

Každá nehoda zasáhne nejen přímé účastníky dopravních nehod a jejich blízké, ale také svědky, záchranáře, novináře a ostatní, kteří se na místě nehody pohybují. Všichni mohou využít Světového dne obětí dopravních nehod ke vzpomínkovému setkání. V neděli 18. listopadu se lidé při této příležitosti sejdou v Praze, Plzni, Letovicích a nově také v Brně, kde proběhne připomínka prázdninové nehody českého autobusu v Chorvatsku. „Považuji za velmi důležité o dopravních nehodách a jejich následcích otevřeně mluvit. Podporuji preventivní aktivity BESIPu i spolupracujících neziskových organizací, které usilují o žádoucí změnu hodnotových postojů našich řidičů i celé naší společnosti,“ uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš.

Důsledky přináší dopravní nehody nejen v rovině osobní bolesti, ale také v oblasti ekonomické. Finanční ztráta v důsledku usmrcení jedné osoby je vyčíslena na cca 17,7 milionu korun, což každoročně přináší nezanedbatelné zatížení státního rozpočtu ve výši přesahující částku 50 miliard korun. Jen v roce 2011 v EU zahynulo při dopravních nehodách 30 108 osob a dalších cca 324 000 lidí bylo těžce zraněno. V České republice v loňském roce do 30 dnů po nehodě zemřelo 773 osob, těžce zraněno bylo 3 092 osob a 22 519 osob bylo zraněno lehce. V počtu obětí na 1 miliardu ujetých vozokilometrů se ČR řadí k nejhorším v Evropě.

Podle společného evropského cíle a současně cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020 by se měl počet usmrcených osob na našich silnicích snížit na úroveň průměru evropských zemí, tzn. na cca 35 případů na jeden milion obyvatel v roce 2020. Ještě dále jde švédská Vize Nula. Jedná se o zcela nový pohled na problematiku bezpečnosti silničního provozu, který společně s nizozemskou koncepcí The Sustainable Safety tvoří celosvětově respektovaný dopravně bezpečnostní model známý pod souhrnným označením The Safe System.

Nosným stanoviskem tohoto systému je, že není přípustné, aby byl někdo v souvislosti se silniční dopravou usmrcen či vážně zraněn. „Podle tohoto systému je nehoda, která vyústí ve vážné či smrtelné zranění, důkazem toho, že dopravní systém nefunguje jako celek dobře, přičemž zároveň platí, že nehoda není pouze individuálním selháním, ale obecně je selháním systémovým,“ vysvětlil vedoucí samostatného oddělení BESIP Roman Budský. Funkčnost tohoto systému dokládají dlouhodobě příznivé statistiky dopravních nehod ve státech, které jej přijaly (z evropských států např. Švédsko, Nizozemsko, Velká Británie a Německo); jejich silnice jsou výrazně bezpečnější než silnice české.

Dopravním nehodám a práci s pozůstalými se v rámci neziskového sektoru věnuje České sdružení obětí dopravních nehod, jehož posláním je především poskytování morální podpory a podpory zájmů a práv poškozených lidí při dopravních nehodách. Aktivně v této oblasti vystupuje mj. také Psychosociální intervenční tým ČR, který je mezioborovým uskupením lidí, jejichž posláním je práce s komunitou zasaženou mimořádnou událostí nebo krizovou situací.

Prezentaci naleznete zde
Více informací o Vizi nula v tomto dokumentu.

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Bc. Roman Budský, BA (Hons)
Vedoucí samostatného oddělení BESIP
Tel.: 725 129 861
e-mail: roman.budsky@mdcr.cz

Související obrázky

oddělovač
detail