Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Celostátní porada koordinátorů BESIP se uskut ...

Celostátní porada koordinátorů BESIP se uskutečnila v Ústeckém kraji

02. 04. 2010

Dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích, účast škol a dětí na dopravní soutěži mladých cyklistů, zhodnocení nehodovosti v krajích či představení nových kampaní a projektů Ministerstva dopravy na poli prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. To vše byla témata právě skončeného pravidelného setkání koordinátorů BESIP.

řibližně 3-4 krát do roka pořádá Ministerstvo dopravy – BESIP (MD-BESIP) pravidelnou poradu všech krajských koordinátorů BESIP. Jejich cílem je kompletní vyhodnocení preventivní činnosti BESIP za uplynulé období, ale hlavně stanovení nových úkolů. Promítnuté grafy hovoří jasnou řečí. Nejvíce uspořádaných dopravně bezpečnostních akcí pro děti, veřejnost či řidiče bylo v loňském roce v kraji Vysočina. Nejméně naopak v Praze. Krom toho, Vysočina zaznamenává ve všech hodnocených ukazatelích nehodovosti, a zejména pak počtu usmrcených, jednoznačně nejlepší meziroční zlepšení mezi kraji.

To je jen příklad prezentovaných výsledků, které se nesly zaplněným sálem. „Říkáme si tady zcela otevřeně, co se nám povedlo a kde všude je třeba naši činnost posílit. Každý kraj je specifický, nicméně naší snahou je, abychom na území celé ČR našimi aktivitami přispěli k trvalému snižování nejzávažnějších následků dopravních nehod“, hodnotí výstupy porady Zuzana Ambrožová, vedoucí oddělení BESIP na Ministerstvu dopravy a odkazuje přitom na cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu schválené v roce 2008 Vládou ČR.

Jednou z nejdůležitějších aktivit podporovanou z prostředků MD-BESIP je pravidelná dopravní výuka, především žáků 4. tříd základních škol. Ta na jaře vrcholí dopravními soutěžemi. Nejvyšší účast je v Libereckém a Zlínském kraji – téměř 93 % dětí. Naopak na Pardubicku nedosahuje účast žáků na dopravní výchově ani 30 %. „Nedaří se nám vůbec některé školy přesvědčit o tom, že při dosažení deseti let věku, může už podle zákona dítě na kole na silnici. Mnoho škol si následná rizika vůbec nepřipouští. Dopravní výchova je přitom pro děti tohoto věku zcela bezplatná“, upozorňuje Blanka Sunkovská, která v rámci oddělení BESIP na Ministerstvu dopravy za tyto činnosti odpovídá.

Během setkání bylo nutné sestavit i detailní plán pro organizaci tradiční Dopravní soutěže mladých cyklistů, která už začíná probíhat ve všech krajích od základních, oblastních až nakonec po kola krajská. Soutěž poté vyvrcholí v červnu celostátním finále, kterého se zúčastní nejlepší týmy z jednotlivých krajů. Vítěz si pak může porovnat své znalosti v konkurenci více než 20 evropských zemí.

Po dvou dnech setkání všech odpovědných koordinátorů BESIP končí. „Věříme, že především práce s mládeží, na kterou se primárně soustředíme, bude do budoucna přinášet ovoce“, uzavírá závěry jednání Ambrožová. Je přitom jasné, že tím „nejsladším“ ovocem v tomto pojetí je každý – byť jediný - zachráněný lidský život na našich silnicích.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Ambrožová
Vedoucí oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy
e-mail: zuzana.ambrozova@mdcr.cz
mob.: + 420 721 270 103

 

detail