Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Ne zcela uspokojivý vývoj tragických následků ...

Ne zcela uspokojivý vývoj tragických následků dopravních nehod (k 31.7.2010)

16. 08. 2010

K 31. červenci 2010 bylo v důsledku dopravní nehody na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 399 osob, tj. o 56 osob méně než za stejné období loňského roku (pozn.: v roce 2009 to bylo 455 osob). Vzhledem k tomu, že vloni bylo na českých silnicích usmrceno nejméně osob v historii České republiky, mohl by údaj o ještě nižším počtu usmrcených osob zavdávat důvod k relativní spokojenosti.

Vůbec nejvyšší rozdíl (v porovnání roku 2010 a 2009) v počtu usmrcených osob byl zaznamenán dne 18. června, tento rozdíl počtu usmrcených osob činil -95 (v grafu se jedná o 169. den v roce). Z grafu uvedeného níže je zcela zřejmé, že od tohoto dne se rozdíl v počtu usmrcených osob, bohužel, snižuje.

Oddělení BESIP zpracovalo začátkem roku 2010, s přihlédnutím k vývoji v roce 2009, předpoklad vývoje počtu usmrcených osob dle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen „NSBSP“). Hlavním cílem NSBSP je snížení počtu usmrcených osob na pozemních komunikacích v České republice v roce 2010 na 50 % úrovně z roku 2002. Až do 10. července 2010 (191. den v roce) byl reálný počet usmrcených osob nižší než stanovený předpoklad, tzn. že kumulativní vývoj nasvědčoval tomu, že by NSBSP mohla být splněna. Od tohoto data však již nelze s určitostí tvrdit, že hlavní cíl NSBSP bude pravděpodobně splněn. Rádi bychom se však ve svých předpokladech mýlil!!!

Hlavní vliv na splnění či nesplnění stanovených cílů mají všichni účastníci silničního provozu, kteří mohou svým ohleduplným chováním přispět k tomu, že počet osob zemřelých na pozemních komunikacích v České republice bude co nejnižší, resp. pokud možno nulový.

Stát se fanouškem oddělení BESIP na sociální síti Facebook http://www.facebook.com/ibesip je z Vaší strany první krok, který nás potěší. Ten druhý, podstatnější, je stát se odpovědným účastníkem silničního provozu…

Děkujeme!

Oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy

 

Související obrázky

oddělovač
detail