Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / BESIP: Velikonoce aneb (nejen) alkohol zabíjí

BESIP: Velikonoce aneb (nejen) alkohol zabíjí

23. 03. 2016

Tisková zpráva

23. března 2016

V období Zeleného čtvrtka až Velikonočního pondělí došlo v minulém roce k celkem 1 076 dopravním nehodám, při kterých bylo 14 osob usmrceno, 33 osob bylo těžce zraněno a 248 osob bylo lehce zraněno. Ve srovnání s rokem 2014 bylo zaznamenáno o 38 dopravních nehod méně (- 3,4 %), o 8 usmrcených osob více (+ 133,3 %), o 3 těžce zraněné méně (- 8,3 %) a o 108 lehce zraněných méně (- 30,3 %). V kategorii usmrcených osob došlo v uvedeném období k obrovskému nárůstu, „rekordní byla neděle – Boží hod velikonoční, kdy bylo usmrceno 5 osob, z toho 3 v důsledku vlivu alkoholu! V letech 2013 a 2014 nedošlo na Velikonoční pondělí k usmrcení žádné osoby, to však neplatilo vloni, kdy se došlo k usmrcení 2 osob.

V roce 2015 bylo usmrceno 7,1 osob na 1 000 dopravních nehod. Přímo na Velikonoční pondělí připadalo 13,7 usmrcených na 1 000 dopravních nehod, nejvyšší závažnost ve sledovaném období vykazovala již zmíněná neděle – 35,2 usmrcených na 1 000 nehod! Nejvíce těžce zraněných osob (8) připadalo na Bílou sobotu a Velikonoční pondělí (shodně 8), lehce zraněných (97) pak na Šedé úterý.

Alkohol se v roce 2015 podílel na dopravních nehodách 4,9 %, ve velikonočním období činil podíl alkoholu na dopravních nehodách:

-        Zelený čtvrtek 1,4 % (- 4,0 %), 0 usmrcených ze 3

-        Velký pátek 3,1 % (- 0,9 %), 0 usmrcených z 1

-        Bílá sobota 12,1 % (+ 1,1 %), 1 usmrcený ze 3

-        Boží hod velikonoční 12,0 % (+ 0,9 %), 3 usmrcení z 5

-        Velikonoční pondělí 4,8 % (- 6,0 %), 1 usmrcený ze 2

Pozn. čísla v závorce vykazují meziroční srovnání. Z uvedeného je zřejmé, že v loňském roce nebyl „až takový problém“ s alkoholem o Velikonočním pondělí, jak je v povědomí lidí zažito, nýbrž dva předcházející dny, tzn. víkend. Loňské Velikonoční pondělí však bylo spíše výjimkou – průměr z období let 2009-2014 vykazuje podíl alkoholu na dopravních nehodách 13 %. Pět osob ze 14 bylo ve sledovaném období usmrceno v důsledku vlivu alkoholu, tj. 35,7 %!!!

Na Velikonoce vyjíždějí rovněž „takzvaní“ sváteční řidiči a tak je ostražitost a předvídatelnost v tomto období tím nejdůležitějším! Vzhledem k ne zcela lichotivé bilanci loňských Velikonočních svátků není radno toto období podceňovat!

Mějte rovněž na paměti! Velikonoce to není jen pondělí!!! Ve čtvrtek začínají ve školách velikonoční prázdniny a tak už od středy bude zvýšená hustota dopravního provozu! Navíc letos je poprvé Velký pátek státním svátkem a tak lze očekávat ještě významnější nárůst automobilové přepravy.

Řídím, piju nealko pivo

U příležitosti oslavy velikonočních svátků bychom také rádi touto cestou připomenuli úspěšný projekt na podporu prevence konzumace alkoholu za volantem, který realizuje Český svaz pivovarů a sladoven společně s policií ČR a BESIPem. Projekt má za sebou již 5. ročník a další se aktuálně připravuje.

Akce probíhají ve všech krajích České republiky na místech bezpečnostně preventivních kontrol. 
Promotéři zastupující Český svaz pivovarů a sladoven v modrých reflexních vestách předávají řidičům, kteří úspěšně podstoupili kontrolu Policie ČR, a prokázali, že nepožili před řízením motorového vozidla alkohol, alkotestr a nealkoholické pivo z produkce pivovarů, jež se do projektu zapojily.

Cílem projektu je informovat řidiče o nebezpečnosti požívání alkoholu a řízení a rozšiřování povědomí o nápoji pro řidiče, který je plnohodnotnou alternativou z hlediska bezpečnosti a dodržování dopravních předpisů.

 

Tisková zpráva ve fromátu PDF s grafy.

 

Klidnou pomlázku a šťastnou cestu!

BESIP

Ministerstvo dopravy


 

detail