Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

22. 01. 2015

Jak je to doopravdy s jízdou vozidel s právem přednostní jízdy? Pravidla jsou jednoduchá, ale jsou mnohdy špatně chápaná. Dne 21. 1. 2015 proběhla reportáž v České televizi na téma, jak se řidiči chovají v případě, když stojí v koloně a tou projíždí např. sanitka. V reportáži správně zaznělo, že někteří řidiči pravidla pro tuto situaci neznají, nebo jednají bez rozmyslu, jelikož chtějí za každou cenu sanitce umožnit průjezd a mnohdy pak dochází k situaci, kdy každé vozidlo uhýbá na jinou stranu. Pojďme si raději tato pravidla probrat ještě jednou.

Jízda se v tuto chvílí řídí zákonem o silničním provozu, který říká: „Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.“

Za naprosto zásadní považujeme pravidlo, kdy povinnost vytvářet pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy, vzniká již při dojíždění k stojící (doporučení: i k pomalu jedoucí) koloně vozidel ve dvou a více jízdních pruzích.

Správný postup v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy je naznačen na obrázku č. 1, přičemž vozidla v pravém jízdním pruhu smějí vjíždět na krajnici a vozidla v levém pruhu na střední dělící pás. Pruh mezi vozidly je nejméně 3 m široký.

Chování v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

Obrázek č. 1: Chování v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

V případě situace o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy je pravidlo pro uhýbání vozidel popsáno na obrázku č. 2 a také platí, že vozidla v krajních pruzích smějí vjíždět na krajnici nebo na střední dělící pás.

Chování v situaci o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

Obrázek č. 2: Chování v situaci o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

Pozor, zde je důležitá informace. V reportáži byly použity spoty podle Rakouských pravidel silničního provozu, která jsou přesně opačná! Česká pravidla jsou podle našeho názoru praktičtější. V případě, že vozidlo s právem přednostní jízdy vjíždí na dálnici nebo rychlostní komunikaci, je přece nepraktické, aby muselo přejet přes všechny pruhy skrz stojící vozidla do pruhu, který je mezi pruhem nejvíce vlevo a tím vedle něj napravo a pak při sjíždění tento proces opakovat. Na toto téma zavedeme diskuzi, která by zhodnotila účinnost jednotlivých způsobů. V rámci Evropy je vhodné tato pravidla sjednotit.

Jezděte bezpečně.

tým BESIP

detail