Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Vidět a být viděn

Vidět a být viděn

21. 11. 2014

Společnost OSRAM Česká republika, BESIP MD a Auto Kelly vyhlašují poslední listopadový týden akci zaměřenou na správné osvětlení s názvem: „Vidět a být viděn“, do které BESIP MD přizvalo ke spolupráci také Policii České republiky. V období od 24. 11. do 28. 11. 2014 budou mít všichni motoristé jedinečnou příležitost nechat si zcela zdarma zkontrolovat a seřídit světlomety svých vozů v síti Auto Kelly Autoservis po celé České republice. Této akci předcházela společná preventivní akce Besipu a dopravní policie, která si kladla za cíl řidiče upozornit na problémy s osvětlením vozidel.

Jednou z podmínek bezpečného provozu jsou funkční a správně seřízené světlomety. Vhodné autožárovky a správné nastavení světlometů můžou zásadně ovlivnit reakci řidiče na pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu. Akce si klade za cíl upozornit řidiče na nesprávné osvětlení vozidel a nutnost pravidelné kontroly autožárovek. „Statistiky počtu usmrcených osob v noci jsou alarmující. V roce 2013 zemřelo na českých silnicích 194 osob, tj. 33% z celkového počtu. Nejčernější je údaj o zemřelých chodcích. Celkem jich v noci zahynulo 80,“ sděluje nelichotivá data Ing. Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení BESIP.

Správné seřízení světlometů přitom není možné provádět v domácích podmínkách. „Nejenom, že světlomet neseřídíte správně, ale existuje zde vysoká pravděpodobnost, že budete buď oslňovat ostatní řidiče anebo vaše světlomety neosvětlí vozovku správně tak, abyste včas a bezpečně reagovali na aktuální dopravní situaci,“ upřesňuje Ing. Michal Knor ze společnosti Auto Kelly. Zcela jistě v domácích podmínkách není možné změřit ani intenzitu osvětlení autožárovky, která v průběhu její živostnosti klesá. „Velký vliv na kvalitu a množství vyzařovaného světla z čelních reflektorů má rovněž samotný světelný zdroj, tedy autožárovka. Kvalitní autožárovky směrují světelný kužel s dostatečnou intenzitou osvětlení tam, kam mají. Ty méně kvalitní mohou mít kužel nerovnoměrný, nepravidelný a směrují jej mnohdy jinam, než je potřeba,“ dodává Ing. Ellen Benešová ze společnosti OSRAM. Rovněž kryt paraboly světlometu, který, pokud je zašlý, nebo silně poškrábaný, může mít ve finále stejný „efekt“ jako nesprávně seřízený světlomet, nebo nekvalitní autožárovka.

V týdnu „Vidět a být viděn“ budou mít všichni řidiči možnost kontroly a seřízení svých světlometů na vozidle v síti Auto Kelly Autoservis po celé České republice, které disponují regloskopem (profesionální přístroj na správné seřízení světlometů automobilu). Seznam servisů je k dispozici na webových stránkách www.akas.cz. „Kontrola i seřízení světlometů budou probíhat zcela zdarma a je pouze na řidičích, aby se svým vozidlem do servisu přijeli,“ apeluje na řidiče Martin Farář z BESIPU.

O týden dříve se i Policie ČR ve spolupráci s krajskými koordinátory BESIP zaměřila na preventivní kontroly funkčnosti světlometů a jejich správného používání. Výsledky této akce podle očekávání odhalily, že správné seřízení a péče o světlomety obecně jsou slabinou významné části českých řidičů. Posuďte sami: z celkového počtu 1378 vozů, které byly zkontrolovány v průběhu jediného týdne, mělo každé 5. vozidlo viditelně fyzicky poškozen nejméně jeden z používaných světlometů. Plných 551 vozů pak mělo světlomety nesprávně seřízené, takže vyzařovaly světlo s různou intenzitou.  Největší skupina řidičů, rovných 782, se potom přiznala, že již déle než jeden měsíc nijak nekontrolovala stav světlometů na svém voze.

Zajímavé je i srovnání výsledků této akce mezi jednotlivými kraji České republiky. Pokud jde o nevyhovující stav světlometů, tak zde byli jednoznačně největšími „hříšníky“ řidiči v Libereckém kraji. Ti totiž brázdili české silnice s poškozeným světlometem v plných 64% kontrolovaných případů. Vzornými premianty se naopak ukázali majitelé vozů v Moravskoslezském kraji. Zde si se špatně fungujícími světlomety troufla na české silnice jen pouhá 2 % řidičů.  „Akci považujeme s ohledem na její preventivní a osvětový charakter ve vztahu k řidičům, za další správný krok ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  V případě, že řidič nemá na vozidle při jízdě rozsvíceno předepsané osvětlení nebo osvětlení vykazuje nesprávnou funkčnost, vystavuje se nejen hrozbě udělení sankce, ale zejména ohrožuje svým jednáním sebe i ostatní účastníky silničního provozu,“ upozorňuje ředitel služby dopravní policie plk. Lerch.

Na stránkách www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost je rovněž pro všechny zájemce k dispozici on-line aplikace pro simulaci snížené viditelnosti a srovnání použití reflexních prvků u cyklistů a chodců.

BESIP
Ministerstvo dopravy 

 

Zásady správného svícení, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu

1) Bezpečná jízda začíná čistými skly auta, dále je třeba mít čisté světlomety a správné brýle pro řidiče s rovněž čistými skly.

 

2) Před jízdou vždy zkontrolujeme funkčnost světlometů, nejen čelních a směrových, ale koncových a brzdových. Tato kontrola by se měla stát jedním z pravidelných rituálů před jízdou.

 

3) Do světlometů kupujeme kvalitní a správné autožárovky a jejich výměnu provádíme vždy v páru, tzn., pokud nám přestane svítit jedna z žárovek, automaticky vyměníme žárovku i ve druhém světlometu.

 

4) Světlomety necháváme pravidelně, a to minimálně jednou za rok (nejlépe před zimní sezonou) odborně seřídit a zkontrolovat. Optimálně seřízené světlomety by měly maximum světla vrhat do vzdálenosti 40 m před automobilem. Čistě vymezený světelný kužel by pak měl soustřeďovat světlo 75 až 100 m před vozidlo, kde ho řidič nejvíce potřebuje pro zaznamenání překážek. Dosvit do vzdálenosti až 200 a více m je zcela optimální. Jen pokud budete mít správně seřízené světlomety, můžete včasně zaznamenat případné překážky na cestě, nebezpečí, nebo nestandardní dopravní situace. Správné osvětlení vám také umožní vidět dobře na dopravní značky, cyklisty i chodce a umožní vám včas a bezpečně reagovat.

 

5) Pokud máme světlomety vybaveny manuálním regulátorem výšky světlometů, tak ho použijeme před každou jízdou, při které nám náklad nadměrně zatíží záď vozu. Předejdeme tak nepříjemnému oslňování protijedoucích vozů nebo ostatních účastníků silničního provozu.

 

6) Vždy s sebou vozte náhradní pár vhodných autožárovek. Automobil jen s jedním funkčním světlem může ve tmě působit jako motocykl. (Toto pravidlo neplatí u vozidel s xenonovými výbojkami.)

 

7) Svítit za jízdy je povinné. Světlomety se však nerozsvěcí automaticky u všech vozů, proto je vždy před jízdou dobré překontrolovat, zda máte světla opravdu zapnutá. Většině vozů s automatickým denním svícením navíc svítí světla pouze vepředu, vzadu není vozidlo osvětlené. Vozidlo se tak ze zadního pohledu např. v hustém dešti stává doslova neviditelným!

 

8) Užívejte mlhová světla vždy, když je to nutné.  Tedy za mlhy, hustého deště nebo při silném sněžení. V případě, že tyto podmínky pominou, nezapomeňte je vypnout. Světlo z těchto světlometů je za normální viditelnosti příliš ostré a může způsobit nepříjemné oslnění. Nezneužívejte tato světla pro zajištění silnějšího světelného toku na povrchu vozovky. Místo nesprávného použití mlhových světel za dobré viditelnosti raději zpomalte.

 

9) Nejenom automobily mají povinnost svítit, cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít rovněž za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Varovné blikající koncové světlo lze spatřit až do vzdálenosti 1000 metrů. Řidič auta tak může cyklistu včas vidět a přizpůsobit rychlost jízdy dané situaci.

 

10) I chodci by měli být vidět a myslet na svou bezpečnost! Chodec v tmavém oblečení je pro řidiče viditelný až ze vzdálenosti, ve které, s ohledem na rychlost vozidla, již nemůže zareagovat včas, aby se vyhnul případné kolizi nebo střetu s tímto chodcem. Reflexní prvky, reflexní oblečení, vesty, reflexní pásky a odrazky jsou proto důležitým prvkem pro bezpečnost a mohou výrazně zvýšit viditelnost chodců a tím ochránit jejich zdraví či dokonce život.

 

Související obrázky

oddělovač
detail