Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Na silnicích opět přibývají fatální nehody

Na silnicích opět přibývají fatální nehody

24. 04. 2014

Podle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) pro rok 2014 se předpokládá, že na silnicích nebude usmrceno více než 549 osob a 2 804 osob těžce zraněno.  Začátek letošního roku však ukázal, že došlo ke zvýšení fatálních nehod.  Od ledna do března bylo usmrceno 116 osob a u 459 osob došlo k těžkému zranění.

Česká republika byla v loňském roce v Evropě jedním ze skokanů ve snižování usmrcených na silnicích. Celkový počet usmrcených osob pokles mezi lety 2012 a 2013 o 12 %. Přesto jsme se 63 usmrcenými osobami na milion obyvatel stále vysoko nad průměrem Evropy. A čísla za letošní první čtvrtletí to dokazují – nejsou nijak příznivá. Je potřeba zvýšit úsilí k tomu, aby se snižující trend fatálních dopravních nehod neobrátil opačným směrem a nedocházelo k jejich nárůstu.

Letošní brzký nástup teplejšího počasí se kromě jiného odrazil také na zvýšené nehodovosti. Na silnicích se pohybuje nejen více automobilů, ale především se zvětšil počet motocyklistů a pak také cyklistů. U těchto dvou skupin účastníků silničního provozu byl také zaznamenán vyšší počet obětí.

NSBSP předpokládá, že v roce 2014 nedojde k usmrcení u více než 549 osob. Předpoklady vycházejí z dlouhodobého vývoje (1993 – 2013) a určují maximální počty usmrcených osob v jednotlivých měsících. Oproti těmto předpokladům bylo v letošním prvním čtvrtletí usmrceno o 11 osob více - tzn., že pokud se počet fatálních nehod nepodaří snížit, cíl stanovený strategií pro letošní rok nebude naplněn.

V období leden až březen 2014 bylo usmrceno 116 osob, tj. o 4 více než za stejné období loňského roku. Nejvíce bylo usmrceno ve Středočeském kraji (21), naopak nejméně v Hlavním městě Praze (2), nejvíce těžce zraněných osob je evidováno rovněž ve Středočeském kraji (58), naopak nejméně v Libereckém kraji (8).

Všichni jsme účastníci silničního provozu, chovejme se proto na komunikacích tak, aby nehod bylo co nejméně a jejich případné následky byly co nejmenší.

 

BESIP
Ministerstvo dopravy

Podrobné tabulky a komentáře najdete zde.

detail