Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Zástupci Besip a Becep spolu jednali o bezpeč ...

Zástupci Besip a Becep spolu jednali o bezpečnosti silničního provozu

27. 02. 2014

Zástupci českého BESIPu a slovenského BECEPu se 26. února sešli, aby projednali spolupráci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Výsledkem jednání je rozhodnutí, na základě kterého se připraví Memorandum o vzájemné spolupráci.

Ve středu 26. února 2014 proběhlo každoroční jednání mezi organizacemi, které se v Česku a na Slovensku zabývají bezpečností silničního provozu. Rokovali především o novém systému centrálního řídicího subjektu, který by koordinoval jednotlivé záležitosti vyplývající například z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, z legislativy, preventivních aktivit či nehodovosti. Na Slovensku je v současné době systém velmi roztříštěn, protože jednotlivé oblasti mají na starosti různá ministerstva. Dopravní výchovu řeší ministerstvo školství, vzdělávání řidičů ministerstvo dopravy a zkoušky řidičů má na starosti ministerstvo vnitra. Proto slovenští kolegové čerpali informace o našem systému, který je v těchto záležitostech řízen pouze z jednoho místa – ministerstva dopravy.

Neméně důležitou součástí jednání byla také diskuze o novém autoškolském zákonu. Obě země připravují novou strategii, která by měla přivést revoluci do vzdělávacího systému jak řidičů, tak zkušebních komisařů. BESIP také představil kolegům tzv. Besipky, tedy spoty, které jsou vysílány ve veřejnoprávní televizi a v nichž jsou účastníci silničního provozu upozorňováni na různá úskalí, která mohou v běžném provozu nastat. O tyto Besipky projevili slovenští kolegové velký zájem. BECEP by rád obdobnou formu prosadil do vysílání slovenské veřejnoprávní televize. Požádal proto českou stranu o zaslání seznamu všech natočených dílů s tím, že by některé z nich byly pilotně odvysílány i na Slovensku.

Závěrem celodenního jednání padlo rozhodnutí, že by se připravilo Memorandum o vzájemné spolupráci. V něm by byla definována témata a okruhy spolupráce včetně výměny materiálů, které by si jednotlivé strany poskytovaly k odbornému využití.


BESIP
Ministerstvo dopravy

Pro bližší informace kontaktujte:

Bc. Roman Budský, BA (Hons)
Vedoucí samostatného oddělení BESIP
e-mail: roman.budsky@mdcr.cz
mobil: + 420 725 129 861

Ing. Milan Troška
Riaditel oddelenia BECEP
e-mail: becep@becep.sk
mobil: + 421 907 211 129

detail