Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Mysleme na naše děti.

Mysleme na naše děti.

05. 02. 2014

Naprosto nejtragičtějším vyústěním dopravní nehody je smrt dítěte. Od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2013 bylo na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 719 dětí!

Nejtragičtější z pohledu dětských obětí byl rok 1994, kdy jich bylo usmrceno 75. Naopak nejméně dětí zemřelo v roce 2013, a to osm. V loňském roce poklesl počet usmrcených dětí oproti roku 2012 o šest. I přes tento vývoj s klesající tendencí bychom měli dělat všichni vše pro to, aby se na našich silnicích nestalo obětí dopravní nehody žádné dítě,“ říká šéf oddělení BESIP Roman Budský.

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl dětí 3,03 %, což znamená, že přibližně každá 33. usmrcená osoba byla dítě. V roce 1994 byl podíl dětí nejvyšší (5,09 %), naopak v roce 2013 nejnižší (1,37 %).

V průměru bylo v EU ve věkové kategorii 0-14 let usmrceno 2,4 osob na 1 milion obyvatel, v České republice to bylo 1,3. Již z absolutních hodnot je zřejmý dlouhodobě sestupný trend. Sestupná tendence se ukazuje i v relativním srovnání. Nejméně dětí zemřelo v ČR v roce 2013 (o 86,7 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1994.

V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených dětí o 45,1 %.

V roce 2013 bylo (z pohledu kategorie usmrcené osoby) usmrceno dětí:

  • 3 chodci (všichni v obci)
  • 2 spolujezdci (oba mimo obec)
  • 3 cyklisté (z toho 2 v obci)

Cílem Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2020 je - v porovnání s rokem 2009 - snížit počet usmrcených osob na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a počet těžce zraněných o 40 %. Z tohoto dokumentu pak také vyplývá, že v roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 7 a těžce zraněno více než 120 dětí. Samozřejmým cílem by však mělo být to, že na našich komunikacích nepřijde o život žádné dítě.

Mysleme na to!

BESIP
Ministerstvo dopravyPro bližší informace kontaktujte:

Roman Budský - vedoucí BESIP
 
mobil: +420 725 129 861 
e-mail: 
roman.budsky@mdcr.cz

detail