Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Dopravní nehodovost a plnění cílů daných ...

Dopravní nehodovost a plnění cílů daných Národní strategií bezpečnosti silničního provozu v roce 2013

15. 01. 2014

Evropská unie v roce 2012 vykázala 55 usmrcených na jeden milion obyvatel; Česká republika však zaznamenala na stejný počet obyvatel 71 usmrcených (tedy výsledek o 29 % horší). V rámci EU se tak společně s Portugalskem umístila na 19. - 20. místě.

„Tento výsledek není příliš lichotivý a je jedním z důvodů, proč je nutné věnovat maximální pozornost plnění strategických cílů daných aktuální Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (ve zkratce NSBSP), která především ukládá do roku 2020 snížit v ČR počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru států EU (oproti roku 2009 o nemalých 60 %) a rovněž tak oproti stejnému roku snížit počet těžce zraněných o 40 procent,“ říká šéf oddělení BESIP Roman Budský.

Oba strategické cíle splněny

V roce 2012 zemřelo na českých silnicích do 24 hodin po nehodě 681 osob (o 33 více, než připouštěla NSBSP), těžce zraněno bylo 2 986 jedinců (o 90 méně oproti předpokladu NSBSP). Rok 2013 byl pro české motoristy méně tragický – do 24 hodin po nehodě zemřelo 583 osob (o 13 méně oproti předpokladu NSBSP), těžce zraněných bylo 2 782 jedinců (přičemž NSBSP připouštěla maximálně 2 937 případů). Usmrcených tak bylo oproti roku 2012 méně o 14,4 %, těžce zraněných o 6,8 %.

Méně usmrcených chodců a cyklistů, přesto uvedené dílčí cíle NSBSP nesplněny

NSBSP kromě výše uvedených strategických cílů definuje devět dílčích cílů – jedná se o nejproblémovější skupiny účastníků silničního provozu a nejnebezpečnější rizikové faktory chování v silničním provozu. Splnění úkolů daných dílčími cíli (tedy maximálně přípustného počtu usmrcených a těžce zraněných) je klíčovým faktorem pro splnění cílů strategických. Jaké výsledky byly zaznamenány v roce 2013? U motocyklistů, mladých řidičů, seniorů, alkoholu a drog, nepřiměřené rychlosti jízdy a agresivního způsobu jízdy nebyly u evidovaného počtu usmrcených a těžce zraněných překročeny předpoklady dané NSBSP, u dětí došlo u těžce zraněných o překročení max. přípustného počtu o jednoho jedince (i tak ovšem došlo ke snížení o 7 případů oproti roku 2012), u chodců nebyl splněn ani jeden z cílů (dokonce došlo ke zvýšení počtu usmrcených a těžce zraněných oproti roku 2012), u cyklistů byl dosažen stejný výsledek, ovšem oproti roku předchozímu je zaznamenán u usmrcených i těžce zraněných pokles.

Podrobné údaje naleznete v dokumentu “Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020: Stručná informace o plnění základních strategických a dílčích cílů v roce 2013

Ne všechny kraje jsou úspěšné…

Mezi jednotlivými kraji panují v oblasti plnění strategických i dílčích cílů nemalé rozdíly. Zatímco šest z nich nepřekročilo maximální přípustné počty usmrcených ani těžce zraněných, osm zbývajících již tak úspěšných nebylo (údaje v tabulce uvádějí odchylku od max. přípustných počtů v procentech).

Strategické cíle pro letošní rok

Pro rok 2014 připouští aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu max. 549 usmrcených do 24 hodin po nehodě a maximálně 2 804 těžce zraněných. Tyto uvedené strategické cíle jsou náročné a jejich splnění vyžaduje zainteresovanost každého z nás.BESIP
Ministerstvo dopravyPro bližší informace kontaktujte:

Roman Budský - vedoucí BESIP

mobil: +420 725 129 861
e-mail:
roman.budsky@mdcr.cz

detail