Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Senioři v silničním provozu jsou velmi zranit ...

Senioři v silničním provozu jsou velmi zranitelní. Zpráva k Mezinárodnímu dni seniorů

01. 10. 2013

Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci České republiky v roce 2012 činil 16,2 %, v roce 2030 se bude jednat o cca 23 % a v roce 2050 jejich počet patrně přesáhne 30 % naší populace. V průběhu roku 2012 na našich silnicích zahynulo celkem 157 seniorů, což oproti roku 2011 představuje nárůst o 16 případů. Nejohroženější kategorií jsou chodci.

 

Od rozdělení Československa v roce 1993 na našich silnicích nalezlo smrt 4 398 seniorů. Nejtragičtější z pohledu seniorů byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 304 osob. Nejméně seniorů bylo usmrceno v roce 2011 (141). Třetina usmrcených chodců v roce 2012 byli lidé starší 64 let, podíl usmrcených cyklistů byl v této věkové kategorii dokonce dvě pětiny.

V Evropě se senioři-chodci podílejí na 38 % fatálních nehod končících úmrtím, ve 28 % jako řidiči automobilů a 13 % jako cyklisté. Z toho jednoznačně vyplývá, že senior-chodec je podstatně ohroženější než senior-řidič.

S věkem vzrůstá riziko, že utrpěné zranění skončí smrtí. Na jedince ve věku 60 let číhá téměř dvojnásobné riziko, že bude usmrcen při dopravní nehodě než na člověka v produktivním věku (tj. 20-50 let). Po dosažení 70 let je toto riziko 2,6 krát vyšší, u seniorů ve věku nad 80 let 5 až 6 krát vyšší. Tento nárůst je dán postupným úbytkem psychických a fyzických schopností i křehčí stavbou těla seniorů. U většiny obětí v této věkové kategorii končí dopravní nehody ve 42 % případů frakturou. Každý druhý senior je po nehodě hospitalizován, zatímco u mladších osob se jedná pouze o třetinu. Délka hospitalizace seniorů je pak až o polovinu delší.

Řidič-senior mívá větší problémy s řešením složitějších křižovatek, a to především za silného provozu. Pod tlakem okolí reaguje zbrkle a náhle zkříží cestu vozidlům majícím přednost. Při řešení složitějších dopravních situací častokrát opomene signalizovat změnu jízdy.

Senioři žijí s námi, mysleme na to. Vytvářet bezpečné prostředí pro starší účastníky silničního provozu, při navrhování dopravních prostředků pamatujme na veškerá rizika a seznamujme seniory v našem okolí s novými technologiemi používanými v silniční dopravě. Nezapomínejme na ohleduplnost a džentlmenství, které si starší občané ze strany těch mladších bezesporu zaslouží.

Prezentace ke stažení

Senioři - Ohleduplnost na prvním místě


Senioři v silničním provozu

 

 

BESIP
Ministerstvo dopravy

Pro bližší informace kontaktujte:
Roman Budský - vedoucí BESIP
mobil: +420 725 129 861
e-mail: roman.budsky@mdcr.cz

Související obrázky

oddělovač
detail