Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Tiskové zprávy / Nová informační kampaň BESIP míří na seniory

Nová informační kampaň BESIP míří na seniory

01. 11. 2011

Šedesátiletí a starší spoluobčané jsou hlavními adresáty informační kampaně, kterou dnes odstartovalo oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Občané v důchodovém nebo těsně předdůchodovém věku jsou z hlediska silničního provozu jednou z nejohroženějších cílových skupin. Policejní statistiky za rok 2010 ukazují, že 19 % všech osob usmrcených v souvislosti se silničním provozem byly osoby starší 64 let. Ve stejné věkové kategorii pak bylo celých 44 % ze všech usmrcených chodců!

„Příčin tohoto stavu je nepochybně celá řada. Senioři se potýkají se zdravotními omezeními způsobenými jejich věkem, jako jsou především zúžené periferní vidění nebo prodloužená reakční doba v důsledku zhoršeného zraku i sluchu,“ říká Jiří Polomis z útvaru sociální prevence Městské policie hl. m. Prahy a dodává „ Jako chodci jsou senioři znevýhodněni pomalejší chůzí při přecházení, ale například také malou ochotou obléci si za snížené viditelnosti výraznější oblečení či reflexní doplňky“.

Velkým problémem seniorů pak je relativně malá znalost aktuálních pravidel silničního provozu, protože autoškolu absolvovali již před mnoha lety, zkoušky složili podle tehdy platných předpisů a na nová pravidla nebyli systematicky připravováni. Ba naopak, různé mediální zkratky týkající se například nových pravidel přecházení na přechodu je mohly dezorientovat a postavit je do situace, kdy vlastně neví, co jako chodci či řidiči mohou, musí a nesmí.

„Seniory v roli řidiče, cyklisty, chodce či cestujícího v prostředku hromadné dopravy osob chceme prostřednictvím spotů v rozhlase (Český rozhlas 2 a Rádio Impuls) a televizi (ČT 2, ČT 24 a ČT 4) upozornit na jejich nejdůležitější práva a povinnosti a připomenout jim časté špatné návyky a nebezpečné chování v silničním provozu a v dopravě obecně. Mnoho si ale také slibujeme od besed, které budou krajští koordinátoři BESIP organizovat v klubech seniorů, v kurzech univerzit třetího věku a při podobných příležitostech,“ komentuje informační kampaň Karel Loprais, který je zmocněncem ministra dopravy pro bezpečnost silničního provozu.

Kromě poznatků získaných zhlédnutím nových informačních spotů a sdělených koordinátorem BESIP, případně zástupcem Policie ČR nebo Městské policie, senioři na setkání získají také reflexní předměty, tašky s reflexními nášivkami a publikaci „Bezpečí seniorů v dopravě.“

Oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy

detail