Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Máte již přezuto?

Máte již přezuto?

26. 10. 2012

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.

V praxi to znamená, že v tomto období musí řidič buď mít na vozidle odpovídající pneumatiky se zimním dezénem, nebo musí před každou jednotlivou jízdou důkladně uvážit, zda povětrnostní podmínky umožňují po celou dobu řidičem zamýšlené jízdy bezpečnou jízdu na letních pneumatikách. Zpravidla na nich bude možné jezdit pouze za počasí, při němž sníh, náledí či námraza jsou z povahy věci vyloučeny (např. při venkovní teplotě alespoň 6° C), a kdy délka trasy a doba jízdy umožňuje kvalifikovaný odhad vývoje povětrnostní situace, která bude v průběhu celé jízdy panovat. Při jízdě na krátkou vzdálenost a v krátkém čase a při jasné obloze (např. na nákup do supermarketu) je tedy jízda na letních pneumatikách při již zmíněné teplotě 6° C zpravidla možná. Možná již však nebude, honí-li se na obloze mraky, blíží-li se setmění, s nímž vždy bývá spojen pokles teplot, apod. Stejně tak nebude zpravidla jízda na letních pneumatikách možná ani na delší vzdálenost, má-li probíhat místy, kde lze odlišné klimatické podmínky předpokládat (např. lesem, kopcovitým terénem, úsekem s mosty apod.), s výjimkou opravdu vysokých venkovních teplot.

Pokud by se odhad řidiče jedoucího na zimních pneumatikách ukázal jako chybný a nastanou podmínky, za nichž nelze letní pneumatiky použít, nezbývá řidiči, než vozidlo neprodleně odstavit na nejbližším vhodném místě, popřípadě další jízdu ani nezahájit. Platí to i s tím rizikem, že řidič s vozidlem zůstane stát na opouštěném místě (např. uprostřed lesa).

Jinými slovy nepřezutí na zimní pneumatiky může mít smysl jen pro ty „sváteční“ řidiče, kteří si třikrát za zimu zajedou například po městě nakoupit. Pro všechny ostatní, kteří vůz hodlají či dokonce potřebují užívat pravidelněji, z povahy věci nezbývá než včas na zimní pneumatiky přezout.

Obdobné zákonné úpravy nejsou ostatně výjimečné ani v jiných státech, přičemž někdy předepisují povinné užívání zimních pneumatik v určitém období bez ohledu na aktuální počasí (např. Rakousko), jindy naopak předepisují povinné použití zimních pneumatik jen ve vazbě na povětrnostní podmínky, tj. bez časového vymezení určitého zimního období, tj. např. i v říjnu či dubnu (např. Německo). Kombinaci obou řešení pak obsahuje např. slovenská úprava.

Je potřeba upozornit, že dopravní značení „Zimní výbava“ zůstává rovněž v platnosti. Obcím tak zůstává možnost dopravní značku umístit na svém území. Tam, kde dopravní značka bude umístěna, musí mít vozidlo zimní pneumatiky i v případě příznivého počasí.

Co je to dopravní značka „Zimní výbava“?

Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava-konec“ jsou dopravní značky, které zůstávají v platnosti i po 1. 11. 2011, kdy došlo ke změně legislativy. Označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno zimními pneumatikami za všech klimatických podmínek, tedy nejen v případě, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy přepokládat.

Co přikazuje tato značka?

Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. A to na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg včetně) nebo pouze na hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg). Limitní hmotností 3 500 kg je pro účely této značky myšlena maximální přípustná hmotnost vozidla, podle staré legislativy hmotnost celková.

Kdy platí tato značka?

Tato dopravní značka platí od 1. listopadu do 31. března. Pod značkou může být případně umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

Kde končí platnost příkazu?

Platnost příkazu této dopravní značky ukončuje pouze dopravní značka "Zimní výbava-konec" (č. C15b)

Zjistím někde, na které komunikaci je značka umístěna?

Ministerstvo dopravy bude podporovat zveřejnění informací o umístění této dopravní značky na pozemních komunikacích.

Proč zimní pneumatiky?

Zimní pneumatika má při nízkých teplotách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při teplotách, které jsou 4°C a nižší, má zimní pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.

Co je to zimní pneumatika?

Za zimní pneumatiku je považována pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

Co musí dále splňovat tato zimní pneumatika?

Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).

Proč právě 4 mm, případně 6 mm?

Podle průzkumů a také na základě zkušeností bylo zjištěno, že zimní pneumatika s hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do 3 500 kg) již ztrácí své vlastnosti na sněhové pokrývce, ztrácí tzv. samočisticí efekt.

Mohu použít protektorované pneumatiky?

Ano, musí být označeny výše uvedeným značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

Několik tipů pro bezpečnou jízdu v zimě

  • Při jízdě na sněhu dbejte mnohem vyšší opatrnosti. Uvědomte si svoje schopnosti a meze, ale také schopnosti a meze jiných řidičů. 
  • Vyvarujte se velmi prudkého brzdění, změny směru a akcelerace
  • Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. V zimě má automobil delší brzdnou dráhu, než v létě.Brzděte pozvolně, aby nedošlo k zablokování kol a smyku. 
  • Před vjezdem do zatáčky přibrzděte s předstihem, kdy vozidlo ještě jede přímo. Zatáčku projíždějte plynule. Nebrzděte v zatáčce! Pokud musíte brzdit v zatáčce, počínejte si obzvlášť opatrně. 
  • Nasazování řetězů si předem nacvičte. Předejdete tak případným potížím.
  • V zimě používejte výhradně kvalitní zimní pneumatiky s hloubkou dezénu větší než 4 mm. Jen zimní pneumatiky vám poskytnou potřebné bezpečí za zhoršených zimních podmínek.
  • Při brzdění se zablokovanými koly na mokré vozovce pneumatika s dezénem o hloubce 8 mm dosahuje téměř poloviční délky brzdné dráhy oproti pneumatice s dezénem o hloubce 1,6 mm (zákonem požadované minimum). 
  • Malá hloubka dezénu pneumatiky prodlužuje brzdnou dráhu a značně zvyšuje riziko vzniku aquaplaningu. 
  • Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách i hloubku dezénu. Optimálně 1x za 2 týdny, minimálně 1x za měsíc. 
  • Vždy jeďte jen tak rychle, abyste se ze svých cest vraceli živí, zdraví a bez škody na vlastním nebo cizím majetku. Věřte, že zimní pneumatiky vám k tomu rozhodně pomohou.
detail