Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Bezpečnou vzdálenost 2 sekund si klidně ...

Bezpečnou vzdálenost 2 sekund si klidně prodlužte

21. 08. 2017

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem je jedním z nejčastějších projevů agresivního chování na silici. Letos (v období leden - duben 2017) se stalo čtvrtou nejčetnější příčinou nehod, zaviněných řidiči motorových vozidel. Dlouhodobě však zabírá druhé až třetí místo v žebříčku nejčetnějších příčin dopravních nehod.

pravidlo dvou vteřin

„Jednadvacet, dvaadvacet,“ tolik musí řidič minimálně napočítat a do té doby neprojet okolo pevného bodu (například strom nebo dopravní značka), který minulo motorové vozidlo před ním. Dvě sekundy jsou však minimální časový rozestup, vyplatí se ještě pár sekund přidat. Srážka vozidel nevznikne, pokud se k sobě za sebou jedoucí vozidla nepřiblíží.

Dnes je v podle zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., podle § 19 definována vzdálenost mezi vozidly následovně:

(1) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

(2) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě.

 

K dodržování bezpečné vzdálenosti se vztahuje i místní úprava provozu, tedy dopravní značky. Až vyhláška č. 30/2001 Sb., jako prováděcí předpis k zákonu o silničním provozu, zavedla svislou zákazovou dopravní značku Nejmenší vzdálenost mezi vozidly a vodorovnou Bezpečný odstup. V nezměněné podobě je známe i dnes; současně platná vyhláška č. 294/2015 Sb. zavedla ještě novou svislou informativní značku IP 32:

 

                       

Zákazová dopravní značka č. B 34 zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce. Vodorovná značka č. V 16 poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou (IP 32) informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).

Kde se vzaly 2 sekundy?

Pravidlo 2 sekund je obecné doporučení. Česká právní norma neobsahuje konkrétní časovou hodnotu nebo vzdálenost mezi vozidly. Jedna sekunda je počítána na reakční dobu řidiče (průměrná hodnota), druhá pak k zahájení potřebné reakce, jako je brždění nebo vyhnutí se. Přitom se počítá s tím, že vozidlo před námi také nezastaví na místě. Pokud se jedná o vyhnutí se pevné překážce, je nejčastější problém s bezpečnou vzdáleností spojen, buď s nevěnováním se řízení a tedy krátkému času na reakci nebo se špatnou viditelností.

Co je to reakční doba? Jakmile vozidlo před vámi začne brzdit, reagujete se zpožděním, které je mimo jiné dáno vaší reakční dobou. Jedná se o čas od spatření vjemu, přes rozpoznání vjemu, do začátku brzdění či jiného konání. V praxi posloupnost vašeho chování vypadá takto:

 1.  Optická reakce (rozpoznání nebezpečí)
 2. Psychická reakce (fixace objektu)
 3. Svalová reakce (přesun nohy na brzdový pedál)

Podle zákona musíte dodržovat takovou vzdálenost, na které v dané situaci vaše vozidlo bezpečně zabrzdí, zastaví, resp. nenarazí do vozidla před vámi. Vyhnutí se srážce záleží na mnoha okolnostech. Které jsou ty nejdůležitější?

 Z HLEDISKA ŘIDIČE:

 • Řidičské zkušenosti
 • Osobnostní vlastnosti
 • Psychický a zdravotní stav
 • Ostražitost
 • Znalost prostředí
 • Schopnost předvídat rizika
 • Schopnost vyhodnotit způsob reakce

DALŠÍ VLIVY:

 1. Den či noc - V noci se čas optické reakce prodlužuje.
 2. Počasí a stav vozovky - Za zhoršené podmínky se považuje déšť, mlha nebo sníh.
 3. Typ dopravní situace či směr jízdy - Samotná doba pohledu do levého zrcátka zabere až 1,4 sekundy.
 4. Stav vozidla - Samozřejmostí by mělo být auto v perfektním stavu.
 5. Rychlost - Při vyšší rychlosti potřebujete delší vzdálenost pro bezpečné brzdění či zastavení.

 

Vaše rychlost na suché vozovce

Vzdálenost, kterou urazíte za 2 sekundy

50 km/h

28 m

90 km/h

50 m

130 km/h

72 m

 POZOR: Pokud při jízdě vnímáte některý z rizikových faktorů (mokrá nebo sněhem zapadaná vozovka, jízda za tmy či v mlze, nedostatečnost pneumatik...) prodlužte vzdálenost mezi vozidly o další 1-2 sekundy.

 Krátký pohled do historie bezpečné vzdálenosti

Když v roce 1967 začala platit nová vyhláška o pravidlech silničního provozu s číslem 80/1966 Sb., tak vůbec poprvé obsahovala samostatný paragraf vztahující se ke vzdálenosti mezi vozidly:

§ 10 (vyhláška č.80/1966 Sb.)

Vzdálenost mezi vozidly

(1) Řidič je povinen zachovávat, zejména s ohledem na rychlost jízdy, stavební stav a povahu silnice, takovou vzdálenost od vozidla jedoucího před ním, aby mohl včas snížit rychlost jízdy, popř. zastavit, sníží-li náhle řidič jedoucí před ním rychlost jízdy nebo náhle zastaví.

(2) Řidič nesmí bez naléhavého důvodu náhle snížit rychlost jízdy nebo náhle zastavit, ohrozil-li by v jízdě vozidla jedoucí za ním.

Jak vidíte, na dodržování bezpečné vzdálenosti mysleli zákonodárci již v roce 1966. Neopakujte stále stejné chyby a zvyšte vzdálenost mezi vozidly natolik, abyste v případě nutnosti měli vždy dostatek prostoru a času pro adekvátní reakci. Jezděte bezpečně.

 Váš BESIP

 

 

detail