Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpe ...

Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2016

02. 02. 2017

Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2016

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599, o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011-2020, se ukládá povinnost a odpovědnost příslušným orgánům za realizaci aktivit uvedených ve „Strategii“ (ministerstvo dopravy, financí, školství a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, obrany, představitelé krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností).

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2016 jsou Vám přístupny od 1.2. 2017 na webové adrese: https://secure.cdv.cz/besip.php

 

Vkládání dat do formulářů bude ukončeno dne 15. 3. 2017

 

Bližší informace k vládání dat do formulářů jsou uvedeny v materiálu Metodický postup pro vyhodnocení opatření.

Používejte pouze registrovaný účet, nevytvářejte nový.

Zde je uveden metodický návod, jak se zaregistrovat a vyplňovat data pro nové, ještě neregistrované subjekty (firmy, NNO, obce, atd).

 

V případě technických problémů kontaktujte laskavě konzultační linku určenou pro Vaše dotazy na Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně – tel. 541 641 396. Linka je v provozu v Po, St a Pá od 9 do 11 hod.

S ohledem na rozsáhlost agendy Vás žádáme o včasné věnování pozornosti vyplňování příslušných formulářů. Po výše uvedeném termínu bude vkládání dat do elektronických formulářů uzavřeno.  

detail