Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
13. 07. 2017

Bezpečnost silničního provozu na fóru OSN v New Yorku

29. 06. 2017

projekt: Zpomal, budeš rychlejší

02. 05. 2017

BESIP slaví 50. narozeniny

11. 04. 2017

Každý jsme jiný a odbouráváme jinak

10. 04. 2017

"Zpomal! Budeš rychlejší!"

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpe ...

Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2016

02. 02. 2017

Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2016

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599, o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011-2020, se ukládá povinnost a odpovědnost příslušným orgánům za realizaci aktivit uvedených ve „Strategii“ (ministerstvo dopravy, financí, školství a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, obrany, představitelé krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností).

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2016 jsou Vám přístupny od 1.2. 2017 na webové adrese: https://secure.cdv.cz/besip.php

 

Vkládání dat do formulářů bude ukončeno dne 15. 3. 2017

 

Bližší informace k vládání dat do formulářů jsou uvedeny v materiálu Metodický postup pro vyhodnocení opatření.

Používejte pouze registrovaný účet, nevytvářejte nový.

Zde je uveden metodický návod, jak se zaregistrovat a vyplňovat data pro nové, ještě neregistrované subjekty (firmy, NNO, obce, atd).

 

V případě technických problémů kontaktujte laskavě konzultační linku určenou pro Vaše dotazy na Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně – tel. 541 641 396. Linka je v provozu v Po, St a Pá od 9 do 11 hod.

S ohledem na rozsáhlost agendy Vás žádáme o včasné věnování pozornosti vyplňování příslušných formulářů. Po výše uvedeném termínu bude vkládání dat do elektronických formulářů uzavřeno.  

detail