Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpe ...

Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2016

02. 02. 2017

Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2016

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599, o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011-2020, se ukládá povinnost a odpovědnost příslušným orgánům za realizaci aktivit uvedených ve „Strategii“ (ministerstvo dopravy, financí, školství a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, obrany, představitelé krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností).

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2016 jsou Vám přístupny od 1.2. 2017 na webové adrese: https://secure.cdv.cz/besip.php

 

Vkládání dat do formulářů bude ukončeno dne 15. 3. 2017

 

Bližší informace k vládání dat do formulářů jsou uvedeny v materiálu Metodický postup pro vyhodnocení opatření.

Používejte pouze registrovaný účet, nevytvářejte nový.

Zde je uveden metodický návod, jak se zaregistrovat a vyplňovat data pro nové, ještě neregistrované subjekty (firmy, NNO, obce, atd).

 

V případě technických problémů kontaktujte laskavě konzultační linku určenou pro Vaše dotazy na Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně – tel. 541 641 396. Linka je v provozu v Po, St a Pá od 9 do 11 hod.

S ohledem na rozsáhlost agendy Vás žádáme o včasné věnování pozornosti vyplňování příslušných formulářů. Po výše uvedeném termínu bude vkládání dat do elektronických formulářů uzavřeno.  

detail