Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Semináře pro učitele dopravní výchovy - podzi ...

Semináře pro učitele dopravní výchovy - podzim 2016

12. 09. 2016

Pro nový školní rok 2016/2017 BESIP připravil pro učitele a žáky mateřských a základních škol ucelenou výukovou řadu pomůcek pro dopravní výchovu pro děti ve věku 3 – 15 let, která je zaměřena na posílení znalostí a praktických dovedností z oblasti silniční bezpečnosti dětí..

 

Všechny výukové materiály z této řady splňují nároky Rámcového vzdělávacího programu vyhlášeného MŠMT a odrážejí aktuální moderní trendy v procesu výuky. Učebnice dopravní výchovy pro 1. a 2. stupeň ZŠ mají doložku MŠMT.

https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-fraus-interaktivni-dopravni-vychova-pro-2-stupen-zs/psl0147icsf.html

V loňském školním roce jsme představili první dvě části této řady - interaktivní učebnici „Dopravní výchova pro mateřské školy“ a učebnici „Dopravní výchova pro 1. stupeň základní školy“.

Novinkou pro letošní školní rok a zároveň posledním článkem této výukové řady je interaktivní učebnice „Dopravní výchova pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia“, která je rozdělena do čtyř kapitol (6. – 9. ročník). Obsahuje hlubší procvičení učiva z prvního stupně, ale především nové informace a množství úkolů a aktivit vycházejících z reálných dopravních situací.

Nedílnou součástí učebnice je i 22 tisknutelných příloh v podobě pracovních listů, 4 hodnotící listy žáka a množství interaktivních cvičení, testů, kvízů, videí a her.

BESIP má zájem na maximálním využití všech těchto výukových materiálů ve školách, a proto, společně s lektory Nakladatelství Fraus, připravil na podzim tohoto roku pro učitele sérii seminářů. Semináře budou probíhat formou ryze praktických workshopů, na kterých si bude moci každý účastník vyzkoušet výukový program na vlastní kůži.

detail