Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Bez blinkrů je to o ránu

Bez blinkrů je to o ránu

10. 05. 2016

Je to tak jednoduché! Stačí malý pohyb prstem ruky u volantu. Přesto mnozí řidiči neumí správně používat blinkry. Buď je z nějakého důvodu nepoužívají skoro vůbec, a když už přece, tak je zapnou na poslední chvíli. Často také dávají znamení o změně jízdy na místech, kde by se to nemělo, a matou tak své okolí.

 „Blinkry jsou základním komunikačním prostředkem mezi řidiči,“ upřesňuje šéf BESIPu, Martin Farář. „Každý zkušený řidič vám řekne, že by měla být jeho jízda co nejčitelnější, předvídatelná, a tím pádem i bezpečnější. Stále je potřeba myslet dopředu, a právě blinkry jsou dobrým ukazatelem, co se v následujících sekundách na silnici stane.“

Musíme mít na paměti, že kromě odhadovaného pohybu samotného auta nebo motocyklu, nikdo jiný neví, kam chceme jet. Blinkr je tak jediným prostředkem, jak můžeme dát najevo, co uděláme. To, že dáváme znamení o změně směru jízdy současně se samotným manévrem, je pozdě. Ne nadarmo moderní auta sama po stisku páčky blinkrů 3x zablikají. Výrobci aut dobře vědí, že jedno bliknutí nestačí na to, aby si okolí uvědomilo, že se vůbec něco děje, natož bude dít. Ve chvíli, kdy si rozmyslíme, co chceme udělat, měli bychom dostatečně včas dát najevo ostatním, co to bude. Mezi zapnutím směrových světel a počátkem samotného manévru, především v situacích, kdy se jedná o rychlý manévr na krátkém úseku, například přejíždění z pruhu do pruhu, by měla být prodleva zhruba 2 sekundy (ona tři bliknutí jsou optimální), aby ostatní měli čas se na náš manévr připravit.

Čeho se vyvarovat?

Zapínám blinkr na poslední chvíli: S tímhle nešvarem se můžete nejčastěji setkat na dálnici, když řidiči přejíždějí z jednoho jízdního pruhu do druhého. Vyhodí směrovku a zároveň s tím vybočují. Rychleji jedoucí auto, nebo motocykl v levém pruhu tím však mohou ohrozit. Je potřeba zapnout blinkr s dostatečným předstihem.

Odbočuji bez blinkrů: Nejde jen o řidiče za vámi, ale také o ostatní účastníky silničního provozu, cyklisty, motocyklisty, chodce.

Předjíždění nebo objíždění bez blinkrů: Zákon sice nařizuje, že musíme blikat při předjíždění cyklisty. Mnozí to nedělají a ohrožují tím nejen řidiče za ním, ale i samotné cyklisty. Řidič jedoucí vzadu potřebuje vědět, že řidič před ním cyklistu předjíždí, aby ho nesrazil a bezpečně jej předjel.  Obdobná situace je míjení chodců jdoucích v protisměru po krajnici, a podobně.

Zastavuji bez blinkrů: Často dochází ke zbytečným nehodám ve chvíli, kdy se řidič rozhodne zastavit v místech, kde to řidič za ním neočekává, zvláště pak ve městech. Jsou to situace, kdy například hledá místo na parkování, potřebuje zastavit ve druhé řadě, aby někoho naložil, a podobně. Není-li v cestě nějaká překážka, nemůže řidič jedoucí vzadu vědět, že auto před ním bude z nějakého důvodu zastavovat. Nečekaný manévr může končit nehodou.

Zapínám blinkr na vjezdu na kruhový objezd: Možná působí docela logicky, že když najíždíte na kruhový objezd a měníte směr jízdy doprava, máte tendenci dát blinkr ve stejném směru. Ten se ovšem používá pouze na výjezdu a upozorňuje, kterým z výjezdů chceme z kruhového objezdu vyjet. Najdou se dokonce tací, kteří blikají při vjíždění na kruhový objezd doleva – to je zcela špatně!

Zapnutím blinkru nemám automaticky přednost: Někdy se stane, že potkáte řidiče, který má z neznámého důvodu představu, že zapnutím blinkru, musí dostat přednost, například při vyjíždění z parkovacího místa, nebo při přejíždění z jednoho pruhu do druhého. Samozřejmě, tady platí jeho povinnost dát přednost přijíždějícím vozidlům. A to všem, nejen těm velkým, ale i motocyklům nebo cyklistům.

Co na to psycholog?

„Blinkr je v provozu důležitý z jednoho zásadního důvodu, musíte se chovat čitelně,“ odpověděla nám psycholožka Vlasta Rehnová na otázku, proč je používání blinkru důležité. „Ten, kdo jede za vámi, musí vědět, k čemu se chystáte. On totiž nemusí vidět před vás, a pokud se náhle rozhodnete změnit směr jízdy, neví, proč. Při přejíždění z pruhu do pruhu je to také důležité, protože se mohou dva řidiči za sebou rozhodnout k tomuto manévru v jednu chvíli. Pokud se vracíte zpět do svého pruhu, měli byste blinkr použít také. To samé na kruhové křižovatce při výjezdu. To je dokonce v pravidlech a dáváte tím najevo, že křižovatku uvolňujete. Rozhodně je bezpečnější dávat najevo, co budete dělat v nejbližších okamžicích.“

Jde o náš život!!!

A jsme zpátky u toho, řidič by se měl na silnicích chovat hlavně předvídavě a ohleduplně. Ohleduplně, to je právě téma BESIPu v květnovém projektu „Máme se rádi“. O tom, že by měli řidiči dodržovat pravidla silničního provozu, snad ani není potřeba psát. A je potřeba neustále připomínat, že správné používání blinkru není mentorování, ačkoliv se to zdá jako maličkost, ale ono chrání i naše zdraví a náš život!!!

Co najdete v zákoně č. 361/2000 Sb.

Jak nám znamení o změně jízdy, takový je totiž přesný název používání blinkrů, upřesňuje zákon č. 361 o silničním provozu?

§30

(1) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých

ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(Znamení o změně směru musí řidič dávat při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, přejíždění vozidla z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, předjíždění cyklisty, zařazování se před předjeté vozidlo, odbočování, zajíždění k okraji silnice nebo k chodníku, zastavení nebo stání a při opětovném vyjíždění, vyjíždění z kruhového objezdu. Vybočuje-li řidič ze směru své jízdy, musí dávat znamení při objíždění, předjíždění, vyhýbání a otáčení.)

(2) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.

(Bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích muže být ohrožena nejen pozdě daným znamením o změně směru jízdy, ale i předčasně dané znamení. Jedná se hlavně o jízdu v obci, kde na sebe navazuje řada křižovatek a předčasně dané znamení může vést ostatní účastníky provozu k mylnému dojmu, že řidič bude odbočovat již na nejbližší křižovatce.)

(3) Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením…

detail