Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Řidičák na motorku jinak!

Řidičák na motorku jinak!

04. 05. 2016

S novelizací zákona č. 247/2000 Sb. o „autoškolách“ došlo ke změnám ve výcviku a zkoušce pro získání řidičského oprávnění na skupiny AM, A1, A2 a A. Ta se skládá z teoretické části, praktické části na cvičišti a z jízdy v provozu. Úplně jinak ale nově probíhá praktická zkouška.

 „O změně přípravy motocyklistů se hovořilo už dlouhou dobu a jsme rádi, že se nyní podařilo tento systém prosadit. V prvních dvou letech po získání řidičského oprávnění totiž dochází k nejtragičtějším haváriím a následky bývají hrozivé. Mimo jiné také proto, že ne všichni motocyklisté svůj stroj ovládají na patřičné úrovni. A to by měl nový systém zkoušky prověřit,“ vysvětluje šéf BESIPu, Martin Farář.

O nové zkoušce jsme si povídali s Ředitelem odboru agend řidičů na Ministerstvu dopravy ČR, Karlem Bezděkovským: „První část zkoušky z praktické jízdy motocyklistů – zvláštní jízdní úkony, patří k nejdůležitějším částem zkoušky z odborné způsobilosti budoucího „motorkáře“. Touto zkouškou žadatel prokazuje, že technicky ovládá vozidlo. Koncepce vychází z požadavků

Evropské legislativy a v právní úpravě ČR byla účinná od roku 2006 jako specifické úkony. Od 20. února 2016 se provádí také druhá část zkoušky z praktické jízdy motocyklisty, rovněž samostatnou jízdou bez přítomnosti zkušebního komisaře na výcvikovém motocyklu.“

Změny řečí paragrafů (zákon č. 247/2000 Sb.)

§ 29a

Při výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na pozemních komunikacích lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který není vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V takovém případě musí být žadatel o získání řidičského oprávnění doprovázen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a komunikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci učitele s žákem.

§43

(6) U zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A jede žadatel sám na výcvikovém motocyklu, který nemusí být vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy, a zkušební komisař jede za žadatelem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. Pokyny dává žadateli zkušební komisař pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci s žákem; při jízdě v doprovodném automobilu může dávat pokyny prostřednictvím učitele výcviku.

Zkušenosti se teprve získávají

Jak se ukazuje, zkušenosti s novinkami nemají zatím ani zkušební komisaři a vše je na začátku. Teprve za pochodu se řeší nejrůznější situace, které mohou nastat v silničním provozu. Je proto potřeba apelovat i na ostatní řidiče, aby se k autoškolám na silnicích chovali ohleduplně a nevznikaly zbytečně nebezpečné situace. Vedoucí oddělení zkušebních komisařů v Praze, pan Miroslav Hána nám prozradil: „Všechno se teprve rozbíhá, zatím nemáme moc zkušeností, jak žadatelé o řidičské oprávnění k novým zkouškám přistupují. V Praze jsme zatím vyzkoušeli všehovšudy asi tak pět uchazečů. Všichni vyčkávají, co bude, a jestli se případně ještě něco nezmění.“

Co se tedy změnilo?

1/ Praktická zkouška (výcvik) nově na cvičišti (i u rozšíření na vyšší skupinu a vrácení ŘP)

Zkouška se skládá z deseti úkonů, kterými musí každý uchazeč o řidičák na motocykl projít. Jedná se o vedení motocyklu vpřed bez použití motoru a jeho zaparkování, jízdu na motorce v rychlosti chůze, bezpečné otočení o 180° při projetí zatáčky ve tvaru U, slalom v rychlosti chůze, jízdu ve tvaru osmičky při rychlosti chůze, opakované rozjíždění, slalom ve vyšší rychlosti, vyhnutí se překážce, brzdění na přesnost a nouzové brzdění.    

2/ Pokud žadatel o řidičák splní zkoušku na cvičišti, čeká ho samostatná jízda v provozu. Zde musí předvést zachování správného směru jízdy, řízení s ohledem na snížení spotřeby paliva a emisí, zrychlení vozidla na vhodnou rychlost a udržení této rychlosti i během řazení. Patří sem i jízda v zatáčkách, vjetí do křižovatky, její projetí přizpůsobením rychlosti vozidla při odbočování oběma směry, dodržování správné vzdálenosti od ostatních a další jízdní úkony prokazující dobré zvládnutí vozidla. Dále pak musí žadatel prokázat znalost značek, jízdy na kruhovém objezdu, na železničním přejezdu, jízdu z kopce, přejezd z pruhu do pruhu, nájezd na dálnici a zvládnout dopravní situace, které jsou v místě konání zkoušky dostupné. Po celou dobu pojede na motorce sám a komisař ho při tom bude navádět přes interkomz doprovodného motocyklu nebo auta. 

3/ Pokud žadatel neprojde teoretickou částí zkoušky, není dále připuštěn k praktickému výcviku.

Těžší zkouška, ale nezbytná

Už v druhé polovině loňského roku se začalo mezi odborníky i laiky hodně diskutovat o složitosti praktické části zkoušky na cvičišti. Nakonec se přistoupilo k malým úpravám vzdáleností mezi jednotlivými připravenými překážkami. Na jednu stranu všichni víme, že by se měl výcvik, a poté i zkouška provádět jiným způsobem, než jak jsme byli u nás léta zvyklí. Na druhou stranu, stále slyšíme stesky na složitost zkoušky. Záleží tedy také na způsobu výuky, aby se s těžšími prvky dopředu počítalo, využíval se čas praktického výcviku a uchazeči o řidičák na motorku nebyli překvapeni, co musí splnit, aby zkoušku složili. Jde o to, aby se prohloubily praktické zkušenosti začínajících motocyklistů, a tím se snížil počet nehod nováčků, který je stále velice vysoký. Snahou je, aby motocyklisté, kteří projdou obtížnějším zkouškovým sítem, lépe ovládali svůj stroj. Po této stránce je zpřísnění zkoušek jednoznačně pozitivní a po něčem podobném se volá už delší dobu. Mluví se ale zároveň o tom, zda není zvládnutí nových zkoušek nastaveno příliš přísně. Právě o tom jsme si povídali se známým instruktorem bezpečné jízdy na motocyklu, Mírou Lisým: „Novelu chválím, je v pořádku, jen bych některé cviky trochu zlehčil. Takový úkon může dělat někdo, kdo si dělá rozšíření z malé motorky na velkou, ale nováčci, kteří ještě nikdy motocykl neřídili, si nejspíš budou muset přikupovat hodiny. To je ale v pořádku, záleží na tom, jak se k tomu každá autoškola postaví.“

detail