Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Na „kruháče“ beze strachu!

Na „kruháče“ beze strachu!

19. 04. 2016

I když od poslední novelizace zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb. uběhl už nějaký čas, rozvířila se po krátké době ostřejší diskuse, nakolik se změnil způsob projíždění kruhových objezdů, a zda tato novelizovaná pravidla řidičům nebudou znepříjemňovat jízdu. Ukazuje se, že ve skutečnosti se pro řidiče tolik nezměnilo.

„Z hlediska pravidel je důležité sledovat dopravní značení. Dále pak řidič, který vjíždí na kruhový objezd, nedává znamení o změně směru jízdy. „Blinkr“ se použije při vyjíždění z kruhového objezdu a při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého. Je potřeba si také ujasnit, že řidič na vícepruhovém kruhovém objezdu, který přejíždí z vnitřního pruhu do vnějšího, nesmí tato vozidla ohrozit ani omezit. Stejně tak to platí na výjezdu z kruhového objezdu o více jízdních pruzích,“ radí řidičům Martin Farář, vedoucí BESIPu.

Navíc, nejasnosti ukončily před pár dny upřesňující metodické pokyny Ministerstva Dopravy ČR.

Co tedy říká platná legislativa?

Zákon 361 /2000 Sb., §22 (Jízda křižovatkou) nám v odstavci 5 podává základní vysvětlení:

(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

                      

       Dej přednost v jízdě                              Stůj, dej přednost v jízdě

Jízda po kruhovém objezdu se řídí stejnými pravidly, jako vjíždění do jakékoliv značkami označené nebo neoznačené křižovatky. V případě, že byl objezd označen pouze značkou C1 „Kruhový objezd“, platila přednost zprava, pokud ale byla nad touto značkou umístěna další značka P4 „Dej přednost v jízdě“ nebo P6, „Stůj, dej přednost v jízdě“, přednost měla, stejně jako dříve, vozidla, pohybující se po kruhovém objezdu. Takových „kruháčů“ byla naprostá většina, naopak, kruhových objezdů bez značek P4 a P6 bylo po celé republice jen několik. V tom případě by ovšem platila proklamovaná přednost zprava. Rozhodně nešlo o opatření, kterého by se řidiči měli obávat.

Stanovisko PČR, ředitel dopravní policie Tomáš Lerch:

„Zásadní změna pravidel proběhla už 1. července 2006. Po dobu takřka deseti let byla přednost dána tím, jak byla koncipována vyhláška č. 30/2001 Sb. To znamená, že nelze použít značku C1 (Kruhový objezd) bez značky, upravující přednost. My tvrdíme, že současné znění vyhlášky pouze umožnilo takové dopravní značení stanovit, nicméně pokud bychom se bavili o reálném využití, dalo by se možná mluvit o nějakých rezidentních zklidněných oblastech nebo historických centrech. Kruhový objezd je ze všech stran označený stejně a řidič, který k němu přijíždí, tedy ví, jakým způsobem na něm provoz probíhá. V žádném případě se to netýká silnic prvních, druhých nebo třetích tříd. Tam určitě nic takového nehrozí. Je to sice v kompetenci místního silničního správního úřadu, a pokud by o takovou změnu přednosti měla být požádána Policie ČR, jako dotčený orgán z hlediska dopravního řešení, naše stanovisko by bylo v tomto případě negativní. Nebylo by to totiž vhodné z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.“  

Aby se situace ještě více vyjasnila, zveřejnilo před několika dny Ministerstvo dopravy ČR v tiskové zprávě metodický pokyn, který vše zjednodušil a upřesnil platnou vyhlášku.

 

Výňatek z tiskové zprávy Ministerstva dopravy ČR (11. 4. 2016):

„Ministerstvo dopravy vydalo metodický pokyn k novele vyhlášky, která upravuje provoz na kruhových objezdech. V metodickém pokynu obdržely všechny úřady obcí s rozšířenou působností doporučující instrukce, jak postupovat při umisťování dopravního značení na kruhové objezdy.

 „Zákon o silničním provozu stanovuje podmínku, že značením nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. Při stanovování dopravního značení nejen na kruhovém objezdu musí příslušný úřad tuto zásadu respektovat.

Ministerstvo dopravy vydáním metodického pokynu upřesnilo novelu vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tato vyhláška od 1. ledna tohoto roku stanovila obcím možnost, rozhodnout se, zda značky upravující přednost na kruhový objezd umístí, nebo zde zůstane přednost určena standardně pravidlem pravé ruky, jako na jiných neznačených křižovatkách.

„Mrzí mě, že k takovým nejasnostem vůbec došlo. Úředníci dávali do pořádku vyhlášku k silničnímu zákonu a bohužel u některých částí vznikly nejasnosti až po uvedení do praxe. Řidiči se proto nemusí bát, vydáním metodického pokynu zůstává potvrzena dosavadní praxe, na kterou jsou řidiči zvyklí,“ dodal Ťok. Na českých silnicích se tak řidiči budou i nadále moci setkat pouze s kruhovými objezdy, kde přijíždějící vozidlo na křižovatku bude dávat přednost autům, která po něm jedou.“

Doufejme, že tato slova přispějí k definitivnímu zklidnění situace.

Váš BESIP

detail