Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / „Děláš to taky!“ – agresivní řidič je neřízen ...

„Děláš to taky!“ – agresivní řidič je neřízená střela….

13. 10. 2015

Agresivity na našich silnicích stále přibývá. Vystresovaní lidí v dnešní uspěchané době jednaní často zkratkovitě i v situacích, kdy by jindy zůstali klidní. Proto se vzájemné napadání mezi řidiči stává stále běžnějším projevem vzájemného chování. Ale co je to vlastně agresivní chování? Centrum dopravního výzkumu označuje za agresivní takové chování řidiče, které zvyšuje riziko kolize a je motivováno netrpělivostí, nepřátelstvím nebo pouze snahou o získání času, nebo touhou dorazit k cíli dříve než ti ostatní.

Příčin agresivního chování je ale více a agresorem za volantem se může stát každý z nás. I někteří navenek slušní lidé se po usednutí do automobilu stávají agresivními jedinci. Auto a pocity při jeho řízení jim může kompenzovat některé jejich komplexy a vyvolávat určitý pocit nadřazenosti a moci nad okolím.

„Agresivní chování řidiče je zpravidla selháním jednotlivce. V tomto směru jednoznačně vítáme snahu Ministerstva dopravy, která v rámci připravované legislativní změny zákona o provozu na pozemních komunikacích klade větší důraz na dopravně-psychologické vyšetření,“ říká ředitel služby dopravní Policie Tomáš Lerch.

Agresivita na silnicích není jen problémem našich silnic. Zhruba třetina českých řidičů uvádí, že se v průběhu uplynulého roku stala obětí agresora, v EU se do tohoto problému dostala až polovina řidičů a v USA a Rusku to byly až dvě třetiny řidičů.

Jaké jsou nejčastější projevy agresivity

Podle posledních údajů odpovídá v ČR agresivní chování řidičů až za čtyřicet procent smrtelných dopravních nehod. Jako agresivní u nás pociťují řidiči především výhružná gesta a problikávání. Častými projevy agresivity však obecně jsou i překračování rychlostních limitů, nedodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel, kličkování v jízdních pruzích nebo předjíždění v nepřehledných místech.

Řidičům pak také vadí bezdůvodné zabrání dvou parkovacích míst, včasné neztlumení dálkových světel, vjetí do ucpané křižovatky a následné zablokování provozu, předjetí řady čekajících vozů a agresivní natlačení se do jejího čela, odbočování z levého jízdního pruhu na poslední chvíli, změna pruhů bez použití blinkrů, nebo váhavá a nejistá jízda jiného řidiče.

„Všechny tyto situace jsou součástí běžného provozu a jsou v řadě případů také spouštěcím mechanismem, který může vyvolat agresivitu opravdu u každého, kdo v danou chvíli sedí za volantem,“ říká Martin Farář, vedoucí oddělení BESIP.

Jak můžeme být svým dětem špatným příkladem, ukazuje i další z videí nové kampaně BESIP „Děláš to taky!“ (ke stažení zde: https://www.youtube.com/watch?v=qv8g1E3UUXM).

Agresivní řidič svým jednáním nejen zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody, ale následně negativně působí na psychiku dalších účastníků silničního provozu. Tím vzniká dominový efekt, kdy jeden jediný agresor dokáže vyvolat agresivitu u řady dalších lidí.

„Bohužel agresivita mezi řidiči jako taková u nás není v zákoně nijak definována. V některých zemích tomu tak je, například v sousedním Německu, kde i u nás běžné problikání dálkovými světly auta před námi je považováno za projev agrese. Na druhou stranu, v případě, že někdo na někoho vědomě najíždí a snaží se ho například vytlačit ze silnice, může být obviněn z trestného činu. Podle některých právníků dokonce z pokusu o vraždu, protože auto je zbraň. Záleží pak ale na dané situaci a posouzení příslušným soudem,“ varuje Martin Farář z BESIP a advokát JUDr. Jan Černý to potvrzuje: „V případě pouhého pokusu o vraždu hrozí pachateli deset až patnáct roků. Při těžkém ublížení na zdraví, znovu zdůrazňuji i ve stádiu pokusu, tři až deset let. A u obecného ohrožení je tam sazba tři až osm roků. Přitom k samotné nehodě agresivním způsobem jízdy ani nemusí dojít. Opravdu lze některé situace posoudit tak, že by k takovému obvinění mohlo dojít.“

Mysleme na to, když usedáme za volant. Snažme se oprostit od negativních emocí, naplánujme si svou trasu s dostatečnou časovou rezervou a v řadě případů se obrňme trpělivostí, neodpovídejme na agresi další agresivitou, protože vždy je lepší dojet do cíle později, než nedojet vůbec.

Pro bližší informace kontaktujte:

Ing. Martin Farář

Tel.:     (+420) 225 131 251

Mobil: (+420) 727 947 336

E-mail: martin.farar@mdcr.cz

detail