Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Průběžné vyhodnocení plnění cílů Národní ...

Průběžné vyhodnocení plnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2014

18. 07. 2014

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) pro rok 2014 předpokládá, že nebude usmrceno více než 549 osob a těžce zraněno 2 804 osob. V roce 2014 bylo zatím usmrceno 266 osob (stanovený předpoklad „naplněn“ ze 48 %) a těžce zraněno 1 269 osob (stanovený předpoklad „naplněn“ ze 45 %). Na základě dlouhodobého vývoje (1993 – 2013) byl stanoven předpoklad počtu usmrcených osob v jednotlivých měsících tak, aby byla NSBSP splněna. Oproti stanovenému předpokladu bylo usmrceno o 28 osob více, tzn. že stanovený cíl pravděpodobně nebude na konci roku splněn.

V tabulce jsou srovnány počty usmrcených a těžce zraněných osob v roce 2014 ve vztahu k aktuálnímu předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Z rozdílových hodnot je pak zřejmé, které kraje jsou nad, resp. pod stanoveným předpokladem. U osob usmrcených obsahuje tabulka navíc meziroční srovnání.

Červeně podbarvené buňky se týkají krajů, které v roce 2014 zatím neplní některý (nebo oba) ze stanovených strategických cílů NSBSP. V 8 ze 14 krajů došlo k překročení stanoveného předpokladu u osob usmrcených, 4 kraje překročily předpoklad u osob těžce zraněných.

Při meziročním srovnání počtu usmrcených osob je situace horší v 9 ze 14 krajů. Velmi negativní je situace v Karlovarském kraji (nárůst o 4 usmrcené, tj. o 200 %) a Libereckém kraji (nárůst o 5 usmrcených, tj. o 125 %). Neuspokojivý meziroční vývoj je zaznamenán v krajích Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a Plzeňském.

Dosavadní vývoj počtu usmrcených a těžce zraněných osob je v jednotlivých oblastech, resp. dílčích cílech různý.

V roce 2014 není zatím plněn stanovený předpoklad u dílčích cílů:

-          Dětí v oblasti usmrcených (+ 91 %) i těžce zraněných (+ 1 %)

-          Chodců v oblasti usmrcených osob (+ 10 %)

-          Cyklistů v oblasti usmrcených (+ 28 %) i těžce zraněných (+ 44 %)

-          Motocyklistů v oblasti usmrcených (+ 26 %)

-          Agresivním způsobu jízdy v oblasti usmrcených (+ 12 %)

V oblasti strategických cílů zatím není plněn předpoklad v oblasti usmrcených osob, negativní červnová bilance následků dopravních nehod v oblasti usmrcených osob bude mít pravděpodobně vliv na nesplnění uvedeného strategického cíle na konci roku 2014.

V tabulce jsou uvedeny počty usmrcených a těžce zraněných osob v uvedeném období od roku 2012. Rok 2014 je porovnán jak s rokem předchozím, tak především ve vztahu k aktuálnímu předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Z rozdílových hodnot je pak zřejmé, které cíle jsou nad, resp. pod stanoveným předpokladem. Nejtragičtější je dosavadní bilance počtu usmrcených dětí (8)! Předpoklad je tak překročen o 91 %! Velmi negativní je vývoj (ve vztahu k předpokladu splnění NSBSP) v oblasti cyklistů, jak v oblasti usmrcených, tak těžce zraněných osob. V oblasti usmrcených motocyklistů je stanovený předpoklad překročen o 26 %.

Meziročně je zaznamenán velmi negativní vývoj v oblastech usmrcených motocyklistů (+ 67 %), dětí (+ 60 %), cyklistů (+ 33 %) a stárnoucí populace (+ 26 %).

Červeně podbarvené buňky se týkají cílů, které v roce 2014 nejsou plněny.

Červeně podbarvené buňky se týkají cílů, které v roce 2014 nejsou plněny.

Detailní informace jsou obsahem pravidelné Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která je k dispozici zde.

BESIP
Ministerstvo dopravy

detail