Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / Průběžné vyhodnocení plnění cílů Národní ...

Průběžné vyhodnocení plnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2014

18. 07. 2014

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) pro rok 2014 předpokládá, že nebude usmrceno více než 549 osob a těžce zraněno 2 804 osob. V roce 2014 bylo zatím usmrceno 266 osob (stanovený předpoklad „naplněn“ ze 48 %) a těžce zraněno 1 269 osob (stanovený předpoklad „naplněn“ ze 45 %). Na základě dlouhodobého vývoje (1993 – 2013) byl stanoven předpoklad počtu usmrcených osob v jednotlivých měsících tak, aby byla NSBSP splněna. Oproti stanovenému předpokladu bylo usmrceno o 28 osob více, tzn. že stanovený cíl pravděpodobně nebude na konci roku splněn.

V tabulce jsou srovnány počty usmrcených a těžce zraněných osob v roce 2014 ve vztahu k aktuálnímu předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Z rozdílových hodnot je pak zřejmé, které kraje jsou nad, resp. pod stanoveným předpokladem. U osob usmrcených obsahuje tabulka navíc meziroční srovnání.

Červeně podbarvené buňky se týkají krajů, které v roce 2014 zatím neplní některý (nebo oba) ze stanovených strategických cílů NSBSP. V 8 ze 14 krajů došlo k překročení stanoveného předpokladu u osob usmrcených, 4 kraje překročily předpoklad u osob těžce zraněných.

Při meziročním srovnání počtu usmrcených osob je situace horší v 9 ze 14 krajů. Velmi negativní je situace v Karlovarském kraji (nárůst o 4 usmrcené, tj. o 200 %) a Libereckém kraji (nárůst o 5 usmrcených, tj. o 125 %). Neuspokojivý meziroční vývoj je zaznamenán v krajích Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a Plzeňském.

Dosavadní vývoj počtu usmrcených a těžce zraněných osob je v jednotlivých oblastech, resp. dílčích cílech různý.

V roce 2014 není zatím plněn stanovený předpoklad u dílčích cílů:

-          Dětí v oblasti usmrcených (+ 91 %) i těžce zraněných (+ 1 %)

-          Chodců v oblasti usmrcených osob (+ 10 %)

-          Cyklistů v oblasti usmrcených (+ 28 %) i těžce zraněných (+ 44 %)

-          Motocyklistů v oblasti usmrcených (+ 26 %)

-          Agresivním způsobu jízdy v oblasti usmrcených (+ 12 %)

V oblasti strategických cílů zatím není plněn předpoklad v oblasti usmrcených osob, negativní červnová bilance následků dopravních nehod v oblasti usmrcených osob bude mít pravděpodobně vliv na nesplnění uvedeného strategického cíle na konci roku 2014.

V tabulce jsou uvedeny počty usmrcených a těžce zraněných osob v uvedeném období od roku 2012. Rok 2014 je porovnán jak s rokem předchozím, tak především ve vztahu k aktuálnímu předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Z rozdílových hodnot je pak zřejmé, které cíle jsou nad, resp. pod stanoveným předpokladem. Nejtragičtější je dosavadní bilance počtu usmrcených dětí (8)! Předpoklad je tak překročen o 91 %! Velmi negativní je vývoj (ve vztahu k předpokladu splnění NSBSP) v oblasti cyklistů, jak v oblasti usmrcených, tak těžce zraněných osob. V oblasti usmrcených motocyklistů je stanovený předpoklad překročen o 26 %.

Meziročně je zaznamenán velmi negativní vývoj v oblastech usmrcených motocyklistů (+ 67 %), dětí (+ 60 %), cyklistů (+ 33 %) a stárnoucí populace (+ 26 %).

Červeně podbarvené buňky se týkají cílů, které v roce 2014 nejsou plněny.

Červeně podbarvené buňky se týkají cílů, které v roce 2014 nejsou plněny.

Detailní informace jsou obsahem pravidelné Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která je k dispozici zde.

BESIP
Ministerstvo dopravy

detail