Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Aktuality / ČR se stalo skokanem ve snižování usmrcených ...

ČR se stalo skokanem ve snižování usmrcených na silnicích. Srovnáno bylo 28 evropských států.

07. 04. 2014

Česká republika patří mezi premianty ve snižování počtu fatálních nehod na evropských silnicích v roce 2013. Se 63 usmrcenými na milion obyvatel jsme však stále výrazně nad průměrem zemí EU.

Rok 2013 je již druhým rokem v řadě, kdy je vidět výrazné snížení počtu osob usmrcených na evropských silnicích. Podle předběžných údajů se počet smrtelných nehod na silnicích Evropy snížil oproti roku 2012 o dalších 8 %, po poklesu o 9 % mezi roky 2011 a 2012. To vše naznačuje, že Evropa je na dobré cestě pro dosažení ambiciózního strategického cíle - snížit počet úmrtí o polovinu v průběhu let 2010 – 2020. Zvýšená bezpečnost na silnicích je velkým úspěchem Evropy. Od roku 2010 došlo ke snížení smrtelných nehod v Evropě o 17 %, což mimo jiné znamená, že bylo zachráněno 9 000 lidských životů.

Statistická data z jednotlivých evropských zemí ukazují, že počet úmrtí na silnicích se stále ještě značně liší v rámci celé EU. V průměru zemře na silnicích 52 osob na milion obyvatel v EU. Mezi země s nejnižším počtem úmrtí na silnicích patří Velká Británie, Švédsko, Nizozemsko a Dánsko, kde je hlášeno kolem 30 úmrtí na milion obyvatel. Své postavení na seznamu mezi nejlepšími si ale zlepšily i Německo, Slovensko a také Španělsko.

Na druhém konci seznamu jsou země, kde sice dochází také ke zlepšení, ale jejich čísla jsou stále mnohem vyšší, než je průměr v EU, jedná se například o Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litvu a Řecko. Zvláštní pozornost si zaslouží například Lotyšsko, kde se situace v bezpečnosti silničního provozu v průběhu minulého roku vůbec nezlepšila. Počet úmrtí na silnicích se zvýšil například i na Maltě a v Lucembursku – celkové počty v těchto zemích jsou ale tak malé, že velké výkyvy z jednoho roku na druhý zde nejsou statisticky významné.

Česká republika patří k těm lepším

Také situace v České republice nabrala obrat k lepšímu. V roce 2001 bylo na českých silnicích 130 usmrcených na milion obyvatel. V roce 2013 toto číslo kleslo již na 63 usmrcených. Celkový počet usmrcených osob mezi roky 2011 a 2012 pokles o 4 %; naopak mezi léty 2012 a 2013 byl tento pokles o 12 %, což řadí Českou republiku mezi země s výrazným poklesem úmrtnosti na silnicích. Přesto však nesmíme usnout na vavřínech. Počet usmrcených na komunikacích neklesá stále dostatečně, aby byl naplněn plán národní strategie bezpečnosti silničního provozu. A také jsme stále vysoko nad průměrem EU.

„Na těchto číslech je vidět, že po určitém období stagnace na poli aktivit v oblasti bezpečnosti na silnicích došlo za poslední zhruba rok a půl k výraznému posunu v této oblasti. Díky trpělivé práci Besipu, Policie ČR a také médií, byla veřejnost informována o nejproblematičtějších oblastech týkajících se bezpečnosti silničního provozu, o tom, jak by se měli správně chovat, jaká nebezpečí číhají na všechny, kteří se pohybují po komunikacích a o celé řadě dalších aspektů. K tomu se také přidalo další zvýšení aktivit Policie ČR a rovněž se zlepšila situace ve vymahatelnosti práva u některých přestupků i trestných činů, které souvisejí s dopravou. O té trpělivé vysvětlovací aktivitě svědčí v současnosti například i připravovaná změna zákona týkající se viditelnosti chodců na komunikacích, kde by měla být povinnost chodce mít na sobě reflexní prvky při pohybu na neosvětlených místech. Ještě zhruba před rokem, když tato vysvětlovací akce začala, byly reakce u řady lidí, a to včetně těch z médií, poměrně negativní. Po více než roce práce a upozorňování na nebezpečí, která číhají na chodce, ale i cyklisty na komunikaci, pokud nebudou řádně viditelní, i ukázek toho, jak se s tím vypořádali v evropských zemích, došlo k tomu, že vznikla celospolečenská poptávka po tom, aby se viditelnost zvýšila i tím způsobem, že reflexní prvky budou povinné a předepíše je zákon,“ říká Roman Budský, odborník na bezpečnost silničního provozu.

 

 

Úmrtí na milion obyvatel (v silničním provozu)

Vývoj celkového počtu usmrcených osob

2001

2010

2012

2013

2010 - 2013

2011 - 2012

2012 - 2013

Belgie

145

77

70

65

-15%

-11%

-7%

Bulharsko

124

105

82

82

-22%

-8%

0%

Česká republika

130

77

71

63

-19%

-4%

-12%

Dánsko

81

46

30

32

-30%

-24%

8%

Německo

85

45

44

41

-9%

-10%

-7%

Estonsko

146

59

65

61

3%

-14%

-7%

Irsko

107

47

35

42

-11%

-13%

19%

Řecko

172

112

92

81

-28%

-10%

-12%

Španělsko

136

53

41

37

-30%

-8%

-10%

Francie

134

62

56

50

-19%

-8%

-11%

Chorvatsko

146

99

91

86

-14%

-7%

-6%

Itálie

125

70

62

58

-17%

-5%

-6%

Kypr

140

73

61

53

-28%

-28%

-14%

Lotyšsko

236

103

85

86

-17%

-1%

1%

Litva

202

95

99

85

-11%

2%

-15%

Lucembursko

159

64

66

87

36%

3%

32%

Maďarsko

121

74

61

59

-20%

-5%

-2%

Malta

41

36

27

54

50%

-48%

100%

Nizozemsko

62

32

34

-

6%

3%

-

Rakousko

119

66

63

54

-19%

2%

-15%

Polsko

145

102

93

87

-15%

-15%

-6%

Portugalsko

163

80

68

62

-23%

-19%

-9%

Rumunsko

109

117

101

92

-21%

1%

-9%

Slovinsko

140

67

63

61

-10%

-8%

-4%

Slovensko

114

69

55

42

-39%

-9%

-24%

Finsko

84

51

47

48

-5%

-13%

3%

Švédsko

66

28

30

28

-1%

-11%

-7%

Spojené království

61

30

29

29

-4%

-8%

-1%

EU

113

62

56

52

-17%

-9%

-8%

Údaje za rok 2013 jsou předběžné, může dojít ještě k drobným korekcím u jednotlivých zemí.
Podklady: Komise pro mobilitu a dopravu EU

BESIP
Ministerstvo dopravy

Související obrázky

oddělovač
detail