Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Usedejte za volant svěží a odpočatí

Usedejte za volant svěží a odpočatí

08. 09. 2017

Řízení jakéhokoliv vozidla vyžaduje plnou pozornost a soustředění jeho řidiče. Mezi důležité základní předpoklady pro bezpečnou jízdu patří dobrá duševní i fyzická kondice. Jestliže usedáte za volant či řídítka ve špatném psychickém (deprese, stres apod.) i fyzickém stavu (únava, nemoc), riskujete dopravní nehodu, vážné zranění, ohrožení života svého i ostatních účastníků silničního provozu.

Únava je přirozenou reakcí lidského organismu na fyzickou a psychickou zátěž, která může být enormní, v případě dlouhých cest a komplikované dopravní situace. Tuto skutečnost si uvědomují i zákonodárci. Proto kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 stanovuje profesionálním řidičům vozidel nad 3,5t, provozujícím vnitrostátní i mezinárodní silniční dopravu v rámci členských států EU, povinné přestávky v řízení i doby odpočinku. Zde se pak můžeme i inspirovat směrem k ostatním řidičům, na které se toto nařízení nevztahuje.

Obecná doporučení pro bezpečnou cestu zmiňují, že přestávku v řízení je vhodné zařadit po dvou hodinách soustavného řízení. Pokud řidič řídí dlouhé hodiny bez zastávky, může únava eskalovat až v ospalost. Nejčastějšími příznaky ospalosti, jsou: jistá forma letargie (fyzický i psychický útlum), nevšímavost vůči některým podnětům v provozu, zpomalené reakce, horší rozhodování, „těžká“ oční víčka, zívání a chuť se za volantem protahovat. Další vlivy, které zvyšují únavu řidiče při řízení, jsou: nedostatek spánku, stres, horké počasí, těžko stravitelné jídlo, nízký příjem tekutin a další. Působením výše vyjmenovaných příznaků se pak může stát to nejhorší - řidič upadá do mikrospánku.

Tato krátká epizoda spánku, trvající až 30 sekund (nejčastěji trvá v řádu několika sekund) je z hlediska bezpečnosti silničního provozu považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. Během mikrospánku, řidič nevnímá žádné vnější podněty, jako jsou zvuky nebo vizuální vjemy.  Po upadnutí do mikrospánku logicky nastanou dvě situace. Buď hluboce usnete, nebo se naopak s úlekem probudíte.  V případě první varianty si snadno následky všichni domyslí. V případě druhé varianty nastává zmatení, úlek, případně panika. Přesně v tuto chvíli může dojít ke strhnutí řízení či vyjetí vozidla mimo pozemní komunikaci. Jak tedy rozpoznat příznaky nastupujícího mikrospánku? Opakované snížení pozornosti, zvýšená únava, pálení očí, zívání. Varovným signálem je také fyzický neklid se střídáním strnulého stavu.

Smyslová únava postihuje především zrak - pro řízení nejdůležitější a nepostradatelný smysl. Řidič svým zrakem získává nejvíce informací o aktuální dopravní situaci. Téměř 90% informací při řízení vnímáme vizuálně. Oko méně unaveného řidiče je sice schopno zachytit většinu důležitých podnětů, ale se zvyšující únavou se i tato schopnost značně snižuje. Bohužel však dochází v důsledku duševního útlumu k zpomalenému přenosu informací, prostřednictvím centrální nervové soustavy do příslušného mozkového centra. Toto zpomalení přenosů vizuálních informací má za následek prodloužení reakční doby a již zmíněné zhoršení rozhodovacích schopností řidiče. Dalšími důsledky těchto procesů mohou být: splývání blízkých objektů, zúžené zorné pole.

V období let 1993 až 2016 došlo vlivem únavy, mikrospánku a náhlé fyzické indispozice k celkem 23 553 dopravním nehodám. Zároveň však došlo v tomto období k průměrnému poklesu dopravních nehod kvůli této příčině o 8,1%. Z dlouhodobého hlediska je tedy zaznamenána sestupná tendence. V roce 1993 bylo evidováno 1064 nehod, v loňském roce 981 nehod.

TIPY pro bezpečnou jízdu bez únavy:

- před cestou si dopřejte odpočinek

- zvolte lehčí jídlo

- dodržujte doporučený denní pitný režim

- v autě udržujte příjemnou teplotu a často větrejte

- dělejte během cesty přestávky (každé 2 hodiny na 15 minut)

- během přestávky vystupte z vozu, protáhněte se, zacvičte si

- pokud je to možné, cestujte vozidlem pouze přes den (tělo je zvyklé v noci spát)

POZOR:

* Energetické nápoje pijte s mírou. V konečném důsledku při předávkování mohou mít opačný, utlumující účinek. Vysoký obsah cukru spolu s kofeinem způsobí po krátkou dobu prudký nárůst energie, ale po následném poklesu krevního cukru můžete být ještě unavenější než před požitím nápoje.

* Káva může pomoci překonat pocit únavy jen krátkodobě a z hlediska skutečné a vůlí neovlivnitelné reakce organizmu, jde spíše o jistý druh placebo efektu. Navíc silně dehydratuje organismus, což také přispívá k únavě, pokud následně tekutiny dostatečně nedoplníte.

* Pokud cítíte únavu, nepřekonávejte ji a raději si odpočiňte nebo další jízdu odložte.

Kritické metry

Často se dopravní nehody stávají v místech, které řidič dobře zná, nebo na posledních metrech, které zbývají k cíli. Může to být způsobeno únavou, nebo „automatizací“ jízdy, kdy je řidič již duchem přítomný v jiné situaci a dostatečně se nevěnuje řízení. Proto prosím buďte ostražití od začátku až do konce vaší jízdy, jen tak dojedete do cíle své cesty bezpečně a bez nehody.

 

Váš BESIP

 

detail