Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Nevykoleduj si nehodu

Nevykoleduj si nehodu

10. 04. 2017

Alkohol na lidskou psychiku působí ve dvou rozdílných fázích. Lidé, jejichž koncentrace alkoholu v krvi je pod 0,55 ‰ se mohou cítit lépe, psychicky lehčeji, uvolněněji a své okolí mohou vnímat velmi pozitivně. Přestože se člověk s uvedenou koncentrací alkoholu v krvi může cítit výrazně lépe než ve zcela střízlivém stavu, usednout za volant rozhodně nesmí. Pozitivní a zlehčené vnímání je způsobeno utlumením, narušením vnímání reality a zkreslením aktuální situace. V silničním provozu tento stav způsobí, že i jen lehce podnapilý člověk, vznikající rizikové situace sice vnímá, ale neuvědomuje si možná rizika a snadno je podhodnotí. Podhodnocení rizika pak znamená pozdější reakci a delší brzdnou dráhu. Překročení této koncentrace může ovšem nastat velmi rychle, pokud se v pití nekontrolujeme.

Velmi důležitým aspektem, který je potřeba mít na paměti je, že hladina alkoholu v krvi stoupá ještě po určitou dobu od dopití poslední sklenice. Po překročení koncentrace 0,55 ‰ alkoholu v krvi začíná převažovat negativní efekt jeho účinku na lidský organismus – člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Účinky alkoholu uvedené v tabulce potvrzují i četné zahraniční studie (např. Krueger, SRN). Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu za volantem a přeceňování řidičských schopností, ale má i výrazný vliv na periferní vidění řidiče. Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobuje tzv. „tunelové vidění“. To znamená, že zorné pole řidiče se při zvyšující se hladině alkoholu v krvi snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně vnímat celý prostor před sebou. Ve srovnání se střízlivým řidičem, vnímá řidič s 0,8 ‰ alkoholu v krvi necelé dvě třetiny prostoru a řidič s 1,8 ‰ alkoholu v krvi již jen necelou třetinu. Jinak řečeno, i když opilý řidič pojede pomalu, jeho zorné pole je snížené, a to je zdrojem kritických situací a z nich vyplývajících závažných dopravních nehod s tragickými následky.

Vliv alkoholu

Čísla jsou neúprosná

V roce 2016 bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu ve 4 373 případech (pokles o 171 nehod). Při těchto nehodách došlo k usmrcení 52 osob. Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 251 dopravních nehod, 10 osob při nich bylo usmrceno (pokles o 2 osoby oproti loňskému roku). V 59 případech byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nehody alkohol míra

Dopravní nehody pod vlivem alkoholu a drog v krajích Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2016 stalo na území Středočeského kraje (541 nehod), Moravskoslezského kraje (448 nehod), Jihomoravského kraje (412 nehod) a dalších. Drogy se u viníka dopravní nehody – řidiče motorového vozidla prokázaly především v Jihomoravském kraji (v případě 31 těchto nehod), Středočeském kraji (28 nehod), Plzeňském a Libereckém kraji (shodně 26 nehod) a dalších.

Zatímco průměrně se alkohol podílí cca na 5 % nehod, v době Velikonoc tento podíl výrazně roste. O velikonočním pondělí byl v roce 2009 více než 20%, v loňském roce pak 8,2 %.

Velikonoce alkohol nehody

Velikonoční pondělí nehody alkohol

Velikonoce alkohol přestupky

detail