Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / Nevykoleduj si nehodu

Nevykoleduj si nehodu

10. 04. 2017

Alkohol na lidskou psychiku působí ve dvou rozdílných fázích. Lidé, jejichž koncentrace alkoholu v krvi je pod 0,55 ‰ se mohou cítit lépe, psychicky lehčeji, uvolněněji a své okolí mohou vnímat velmi pozitivně. Přestože se člověk s uvedenou koncentrací alkoholu v krvi může cítit výrazně lépe než ve zcela střízlivém stavu, usednout za volant rozhodně nesmí. Pozitivní a zlehčené vnímání je způsobeno utlumením, narušením vnímání reality a zkreslením aktuální situace. V silničním provozu tento stav způsobí, že i jen lehce podnapilý člověk, vznikající rizikové situace sice vnímá, ale neuvědomuje si možná rizika a snadno je podhodnotí. Podhodnocení rizika pak znamená pozdější reakci a delší brzdnou dráhu. Překročení této koncentrace může ovšem nastat velmi rychle, pokud se v pití nekontrolujeme.

Velmi důležitým aspektem, který je potřeba mít na paměti je, že hladina alkoholu v krvi stoupá ještě po určitou dobu od dopití poslední sklenice. Po překročení koncentrace 0,55 ‰ alkoholu v krvi začíná převažovat negativní efekt jeho účinku na lidský organismus – člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Účinky alkoholu uvedené v tabulce potvrzují i četné zahraniční studie (např. Krueger, SRN). Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu za volantem a přeceňování řidičských schopností, ale má i výrazný vliv na periferní vidění řidiče. Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobuje tzv. „tunelové vidění“. To znamená, že zorné pole řidiče se při zvyšující se hladině alkoholu v krvi snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně vnímat celý prostor před sebou. Ve srovnání se střízlivým řidičem, vnímá řidič s 0,8 ‰ alkoholu v krvi necelé dvě třetiny prostoru a řidič s 1,8 ‰ alkoholu v krvi již jen necelou třetinu. Jinak řečeno, i když opilý řidič pojede pomalu, jeho zorné pole je snížené, a to je zdrojem kritických situací a z nich vyplývajících závažných dopravních nehod s tragickými následky.

Vliv alkoholu

Čísla jsou neúprosná

V roce 2016 bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu ve 4 373 případech (pokles o 171 nehod). Při těchto nehodách došlo k usmrcení 52 osob. Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 251 dopravních nehod, 10 osob při nich bylo usmrceno (pokles o 2 osoby oproti loňskému roku). V 59 případech byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nehody alkohol míra

Dopravní nehody pod vlivem alkoholu a drog v krajích Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2016 stalo na území Středočeského kraje (541 nehod), Moravskoslezského kraje (448 nehod), Jihomoravského kraje (412 nehod) a dalších. Drogy se u viníka dopravní nehody – řidiče motorového vozidla prokázaly především v Jihomoravském kraji (v případě 31 těchto nehod), Středočeském kraji (28 nehod), Plzeňském a Libereckém kraji (shodně 26 nehod) a dalších.

Zatímco průměrně se alkohol podílí cca na 5 % nehod, v době Velikonoc tento podíl výrazně roste. O velikonočním pondělí byl v roce 2009 více než 20%, v loňském roce pak 8,2 %.

Velikonoce alkohol nehody

Velikonoční pondělí nehody alkohol

Velikonoce alkohol přestupky

detail