Média

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Média / "Zpomal! Budeš rychlejší!"

"Zpomal! Budeš rychlejší!"

10. 04. 2017

Základní rada pro co nejrychlejší průjezd omezením zní: plynulost a ohleduplnost! Jak se nezdržet v modernizovaných úsecích dálnice D1? Jak zbytečně nestát v kolonách? A jak jim předcházet? Stačí dodržovat našich 10 rad.

1. Hledám informace

Před cestou, která bude třeba i částečně vést po dálnicích, kde probíhá rekonstrukce nebo jiné avizované stavební práce, je nutné aktivně vyhledávat dopravní informace. Jednoduše je zjistím na například webu www.dopravniinfo.cz (ŘSD), kde najdu aktuální zpravodajství. Poslouchám stanice poskytující dopravní zpravodajství (Zelená vlna Českého rozhlasu, Rádio Impuls a další). Během jízdy je dobré zapnout na autorádiu funkci TA/TP, která nám zajistí přerušení poslechu hudby z jiného zdroje a příjem aktuálního dopravního zpravodajství.

2. Sleduji dopravní značení

Na portálových tabulích, přenosných světelných nebo i obyčejných přenosných dopravních značkách získává řidič průběžné informace o provozu na dálnici a tedy i před uzavírkou. Nejčastěji jsou zde zobrazovány informace o průjezdnosti úseku, případně o délce kolony. Nejpozději se řidič dozví o dopravní uzavírce 2km před ní. Pozor! Délka kolony se může v závislosti na provozu měnit! Je potřeba předvídat a očekávat vznik kolony dříve, než je avizováno. Řidiči by měli snížit rychlost a očekávat možné problémy. Předejde se tak nejčastějším problémům, a to, že řidič najede do stojící kolony.

Pozor kolona!

3. Příprava na průjezd uzavírkou

Od chvíle, kdy se řidič přiblíží k uzavírce (mine dopravní značku A15 - práce na silnici), je nutné si uvědomit, že bude rychlost jízdy postupně snižována dopravními značkami. Nejčastěji se rychlost v uzavírce stanovuje na 80 km/h. Rychlost jízdy snižujeme plynule, zvýšíme podélné rozestupy (ještě větší bezpečná vzdálenost), a podle šířky vozidla a vlastních schopností zvolíme jízdní pruh. POZOR! Do levého pruhu smějí vozidla o šířce 2,2m maximálně (omezení může být i na šířku 2,0 m). S těmito rozměry mohou mít problém moderní SUV.

Od chvíle přiblížení se k uzavírce musí být řidič maximálně soustředěný, ideálně netelefonovat ani přes handsfree, na chvíli přerušit konverzaci se spolujezdci a kávu apod. nechat na odpočívku. Jedině tak zajistí maximální soustředěnost.

4. Kolona před uzavírkou

V případě, že dojde ke vzniku kolony před uzavírkou, je povinnost před dojetím do kolony vytvořit pruh široký alespoň 3 m pro záchranná vozidla IZS tak, že na dvouproudé silnici vytváří řidiči pruh mezi sebou, na tříproudé a více proudé mezi pruhem nejvíce vpravo a pruhem vedle něj nalevo. Nedojíždíme jiným vozidlům na nárazník, ale necháváme si manévrovací prostor. Doporoučení: zastavíme tak, abychom viděli na pneumatiky vozidla před námi.

Pozor na pravidlo zapnutí výstražných světel při náhlém nebo prudkém brždění. Dáváme tak řidičům za námi jasně najevo, že mohou očekávat změnu situace, a že prudce zpomalíme nebo dokonce zastavíme. Rada zní: ponechat je zapnuté tak dlouho, dokud za námi nezastaví další vozidla. Tím snižujeme riziko, že do stojící kolony zezadu narazí nepozorný řidič.

Tam, kde jeden jízdní pruh končí a vozidla se řadí do pokračujícího pruhu, používáme důsledně pravidlo ZIP (střídavé řazení). Tím zajistíme až o 20% vyšší průjezdnost v místě zúžení.

Práce na silnici

5. Místo zúžení (esíčko v případě přejezdu do protisměru)

Nejrizikovější místem omezení je nájezd do uzavírky a výjezd z ní. Zde řidičům doporučujeme projíždět střídavou jízdou, zejména kvůli šířce vozidel, možnosti vybočení návěsů a přívěsů nákladních vozidel, přesahu autobusů apod.

Důležité je před příjezdem k tomuto místu sledovat vodorovné dopravní značení. Začíná zde přechodné dopravní značení pomocí vodorovných žlutých čar, které jsou nadřazené bílým vodorovným.

6. Jízda uzavírkou

V uzavírce je nutné být maximálně pozorný, hlídat si zrcátka, bezpečný odstup (není kam uhnout v případě prudkého brždění nebo jakýchkoliv manévrů) a jet rychlostí jakou jedou ostatní. Nejrychleji však maximální dovolenou rychlostí. Tak bude zajištěna nejvyšší propustnost daného úseku.

7. Střídavá jízda

V koloně je vhodné užívat střídavou jízdu. Zvyšuje se tím podélný odstup vozidel a i čas na případnou reakci na dopravní situaci. Během jízdy uzavírkou budeme průběžně informováni o zbývající délce uzavírky. Proto se držet zásadně ve svém pruhu a „nevykukujte z něj“ pro potřebu vidět do dálky, kdy už bude konec. Můžete takto snadno přehlédnout vozidlo ve vedlejším pruhu.

Střídavá jízda

8. Předjíždění v uzavírce

Pokud se řidič rozhodne pro předjíždění v uzavírce, musí si tímto manévrem být jistý a najít si pro to vhodné místo. Řidič musí brát v úvahu náhlé poryvy větru, které mohou s nákladními vozidly, dodávkami, autobusy, auty s karavany apod. podstatně „zamávat“.

Při předjíždění se řidič nesmí dívat na předjížděné vozidlo nebo na bezpečnostní hrazení mezi protisměrnými pruhy. Kvůli tomu má řidič tendenci vozidlo od této „překážky“ oddalovat a může zavadit druhou stranou vozidla o jiná vozidla nebo hrazení. Řidič se při předjíždění ideálně dívá před sebe do dálky, do míst, kam chce jet, volant drží pevně, ale ne křečovitě.

Ve chvíli, kdy před námi jede kamion, který nelze bezpečně předjet a navíc jede maximální rychlostí 60km/h místo 80km/h dovolených, přijdeme na 10 kilometrovém úseku o maximálně 2,5 minuty. Riskování dopravní nehody, která může způsobit hodinové zdržení za ty 2 a půl minuty nestojí.

Každé předjíždění si dobře rozmyslíme – moc jím při malém rozdílu rychlostí vozidel nezískáme. V uzavírce o délce 5 km, při dodržení rychlosti 80 km/h, ztratí řidič oproti otevřenému úseku s rychlostí 130km/h maximálně 1,5 minuty.

9. Výjezd z uzavírky

Z omezení vyjedeme v jízdním pruhu, ve kterém jsme ji projížděli. Neřadíme se zbrkle na poslední chvíli do druhého pruhu. Za výjezdem z uzavírky je potřeba plynule rozjet dopravní proud vozidel. Proto nedoporučujeme prudká vyjíždění ze svého pruhu za účelem předjíždění. Spousta řidičů se tak snaží dohnat ztracený čas v uzavírce. Vznikají tak kolizní a mnohdy vyhrocené situace plné agresivních projevů. Je potřeba zkontrolovat zrcátka, včas zapnout blinkr a jednotlivé manévry provádět plynule. Nejdůležitější je ohleduplnost.

10. Doporučení a rady při vzniku kolon

Nikdy nelze vyloučit vznik dlouhých kolon, třeba i kvůli dopravní nehodě. Proto doporučujeme do auta vzít dostatek tekutin. V zimě třeba i horký čaj, v létě dostatek vody. Doporučujeme také dotankovat nádrž. V případě zastavení provozu na dálnici se před vystoupením z vozidla přesvědčte, že je to bezpečné a od vozidla se nevzdalujte. 

detail