Motocyklista

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Motocyklista / Rady a tipy / Jízda na skútru do 125 cm3 s automatickou převodovkou

Jízda na skútru do 125 cm3 s automatickou převodovkou

Na „stopětadvacítku“ skútr můžete sednout i s řidičákem na osobák

Až dosud mohli držitelé řidičského oprávnění pro osobní automobil řídit pouze mopedy (konstrukční rychlost 45 km/h-1) případně malý motocykl s objemem válců do 50 cm3. Od soboty 19. ledna 2013 mohou osedlat i skútr o objemu 125 cm3  (výkon 11 kW a s poměrem výkon/hmotnost 0,1 kW/kg). Tato možnost však platí výhradně na uzemí České republiky a nebude proto zaznamenána do řidičského průkazu. V tento den totiž nabývá účinnosti velká novela zákona o silničním provozu, která je obsažená v zákoně č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Změny navazují zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech, v platném znění.

Přesednutí na skútr o objemu 125 cm3 však není zcela bez omezení – pro skupinu B řidičského oprávnění (zjednodušeně pro osobní automobil) musí být skútr vybaven automatickou převodovkou. Takto nově nastavená legislativa by měla přispět ke zrychlení a také zklidnění dopravy. Předpokladem je, že pokud obyvatelé přesednou z automobilů na skútry, tak se uleví především zahuštěné městské dopravě. Menší a také obratnější skútry by mohly být pro městské aglomerace a jejich dopravu určitě přínosem. A podle vyjádření jednotlivých prodejců motocyklů začíná být o tuto skupinu vozidel výrazně zvýšený zájem. Takže musíme počítat s tím, že s prvními teplejšími dny vyrazí na naše silnice i větší množství skútrů.

Pozor na nebezpečí!

Na automobilisty, kteří se rozhodnou přesednout ze svých vozů na skútry, však čeká několik úskalí. Jedním z nich je to, že jejich kolegové za volanty nejsou v našich zeměpisných šířkách tolik zvyklí na pohyb svižných motocyklů a skútrů v provozu. A tak je mohou jednoduše přehlédnout, protože nepočítají s tím, že se vůbec něco takového, jako je skútr, na silnici pohybuje. Vše je to o toleranci a o tom, že si prostě všichni budou muset na tento fakt zvyknout, a doufejme, že to bude poměrně rychle a bez větších karambolů.

Dalším závažným problémem pak je to, že řada těch, kteří se rozhodnou pro jízdu na skútru, nemá v tomto oboru žádnou praxi. Jízda na skútru je něco jiného než ta na kole a také je to něco jiného než jízda s automobilem. Je opravdu vhodné vyzkoušet si nejdříve manipulaci se skútrem i jízdu na něm někde na vhodném místě s volným prostranstvím. Ještě lepší varianta je, pokud si zajistíme pár lekcí v některé z osvědčených autoškol. Zde vám připomenou a předvedou základní postupy bezpečné jízdy s takovýmto vozidlem, vyzkoušíte si třeba krizové brzdění, odhad vzdáleností apod. Prostě vše, co se vám bude při jízdě na skútru hodit. Všechny tyto návyky se vám pak musí dostat doslova pod kůži, aby vaše bezpečná jízda na skútru byla každodenní samozřejmostí.

Bezpečnost především!!

Co platí pro automobily, neplatí pro řidiče skútrů. Velkým rozdílem je počet kol a způsob ochrany řidiče. Spolu s nutnou přípravou je potřebné si uvědomit, jaký dopad na okolí může mít počin nezkušeného a nepřipraveného jezdce. V prvé řadě je ochrana zdraví, posléze i ochrana majetku. Jezdec skútru by měl být i pečlivě seznámen a uvědomit si možná bezpečnostní rizika. Zajistit si řádnou ochranu svého zdraví, zamyslet se nad důsledky svého jednání. Pečlivou rozvahou nad svými schopnostmi může předejít velice nepříjemným situacím, a vyhnout se bolestivým následkům. Vždy je zapotřebí vzít v potaz, že není jediným účastníkem silničního provozu a že i malá investice do osvěty a výbavy může zachránit život.

Nezapomínejte na správné oblečení

Na rozdíl od automobilistů, kteří jsou v případě čelního nárazu chráněni deformační zónou, která může být dlouhá třeba až přes jeden metr, je třeba si uvědomit, že "deformační zónu jezdce na skútru, či motocyklu" činí pouze několik milimetrů oblečení, které má na sobě, a také jeho přilba. Z toho vyplývá dobrá rada: používejte opravdu kvalitní oblečení, boty i přilbu a vše hodně pestré – to aby vás bylo co nejvíce vidět.

Jak to může vypadat, pokud si na skútr sedne málo zkušený jezdec, se v trochu nadsazené formě můžete podívat na našem videu.

 

Pro stávající držitele řidičského oprávnění, které bylo uděleno ještě před účinností novely, je podstatné, že jeho rozsah se v žádném případě nezužuje, novelou se však může rozšířit. Podle přechodného ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 297/2011 Sb. totiž platí, že řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tato řidičská oprávnění opravňují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena tímto zákonem, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

Tento článek vznikl ve spolupráci s internetovým portálem www.skutrportal.cz, který je provozovatelem největšího diskuzního fóra zaměřeného na problematiku malých motocyklů - skútrů www.skutrforum.cz.

detail