Úvodní stránka / Legislativa / Vozidla / Novela vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel

Novela vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel

Dne 1. října 2012 vstupuje v účinnost vyhláška č. 315/2012 Sb. Uvedenou vyhláškou dochází k novelizaci vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jednak dochází k doplnění možného způsobu označení vozidel s právem přednostní jízdy modrým majákem, jednak k aktualizaci výčtu předpisů Evropské unie, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů.

Text vyhlášky č. 315/2012 Sb. naleznete zde.

detail