Vozidla

Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích upravuje především zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje mj. i problematiku registrace vozidel nebo jejich pravidelné prohlídky ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME). Přitom zapracovává řadu předpisů Evropské unie a mezinárodních předpisů EHK/OSN.

K provedení zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bylo vydáno několik prováděcích právních předpisů, a to:

  • nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
  • vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
  • vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 

detail