Úvodní stránka / Legislativa / Silniční doprava

Silniční doprava

Podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a působnost a pravomoc orgánů státní správy na tomto úseku, v návaznosti na příslušné přímo použitelné předpisy Evropské unie upravuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení.

Zákon o silniční dopravě mj. upravuje provozování nákladní i osobní dopravy, včetně provozování taxislužby.

detail