Úvodní stránka / Legislativa / Řidičská oprávnění a řidičské průkazy

Řidičská oprávnění a řidičské průkazy

Problematika řidičských oprávnění a řidičských průkazů je upravena v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon upravuje rovněž registr řidičů a bodové hodnocení řidičů.

S účinností od 19. ledna 2013 se vymezení řidičských oprávnění zásadním způsobem mění, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Od uvedeného data jsou řidičská oprávnění zákonem o silničním provozu vymezena následovně:

Vymezení skupin řidičských oprávnění

(od 19. ledna 2013)

 

Skupina

 

Vozidla spadající do dané skupiny

 

Minimální věk pro udělení

Rovnocennost s jinými skupinami (tj. vozidla jiných skupin, která lze s oprávněním této skupiny řídit)

AM

motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • 15 let

---

A1

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • 16 let

AM

B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

A2

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

 • 18 let

AM,

A1

A

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • 24 let,
 • 21 let (pro tříkolová),
 • 20 let (je-li min. 2 roky držitelem A2)

 

AM,

A1,

A2

B1 o hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

B1

čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží

 • 17 let

AM,

A1 tříkolová

B

B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v § 80a, odst. 1, písmenech a) až e)  zákona č. 361/2000 Sb., jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

 • 18 let

AM,

A1 s automatickou převodovkou,

A tříkolová (od 21 let)

B1

C1

motorová vozidla (s výjimkou traktorů), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • 18 let

AM

C

motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • 21 let,
 • 18 let (jen pro stanovená vozidla)*),
 • 18 let (jen pro stanovené případy)**)

AM,

C1

D1

motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • 21 let

AM

D

motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • 24 let,
 • 21 let (jen pro stanovená vozidla)*),
 • 21 let (jen pro stanovené případy)**),
 • 23 let (jen pro stanovené případy)***)

AM,

D1

B+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, avšak nepřevyšující 3 500 kg

 • 18 let

AM

C1+E

jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

1.   z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo

2.   z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg

 • 18 let

AM,

B+E

C+E

jízdní soupravy složené z skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

 • 21 let,
 • 18 let (jen pro stanovené případy)**)

AM,

B+E,

C1+E,

D+E (jen pro držitele D)

D1+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

 • 21 let

AM,

B+E

D+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

 • 24 let,
 • 21 let (jen pro stanovené případy)**),
 • 23 let (jen pro stanovené případy)***)

AM,

B+E,

D1+E

T

zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

 • 17 let

---

Poznámka:

Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do 19. ledna 2013; tato řidičská oprávnění opravňují od 19. ledna 2013 rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

Vysvětlivky:

*)        Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.

**)      Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

***)    Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v základním rozsahu.

K provedení zákona o silničním provozu, pokud jde o oblast řidičských průkazů, byla vydána vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

detail