Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Pravidla silničního provozu / Zákon o silničním provozu

Zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích,

b) pravidla provozu na pozemních komunikacích,

c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,

d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy,

e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích,

f) přestupky a jiné správní delikty,

g) bodové hodnocení řidičů.

 

Komentované znění doplněné o ilustrace a fotografie, včetně odkazů na videomateriál k vybraným ustanovením

 

Materiál je doplněn přehledem dopravních značek se stručným komentářem.

K prověření znalostí z pravidel silničního provozu vám poslouží e-testy umístěné na webových stránkách Ministerstva dopravy.

detail